• A romániai denevérfajok adatbázisa
  • Bücs Szilárd - Barti Levente - Szodoray-Parádi Farkas
magyara b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
românăa b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z
englisha b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w y z
Keresés     á  ă  â  é  í  î  ó  ö  ő  ş  ţ  ú  ü  ű


Kiválasztott szó: hibernálás

Hivatkozások

» A denevérek rendje

Cikkek:
Talált cikkek száma: 30

Barbu P., Şin Gh. (1968): Observaţii asupra hibernării speciei Nyctalus noctula (Schreber, 1774) în faleza Lacului Doloşman-Dobrogea. Studii şi Cercetări de Biologie, ser. Zoologie, Bucureşti, 20(3): 291-297. [PDF]

Barti L. (2002a): Denevérhibernálási adatok a sepsikőröspataki Ploti-barlangokból (1988-2000). Acta Siculica, Acta Hargitensia VIII, 2: 127-132.

Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Varga Á. (2006): Rezultatele recensământului de lilieci în locurile de hibernare subterane în Sud-estul Transilvaniei. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p.13. [PDF]

Barti L., Dóczy A., Jére Cs., Varga Á. (2007): Denevér-telelőhely ellenőrzések eredményei Délkelet-Erdélyben. Proceedings of the 5th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Pécs, 3th to 4th of December 2005) and 6th Conference of the Bat Conservation in Hungary (Mártély, 12th to 14th of October 2007), Magyar Denevérkutatók Baráti Köre, Budapest, p. 51-62. [PDF]

Coroiu I., Szántó L. (1996): Investigation concerning some hibernant colonies of bats in Pădurea Craiului Mountains (Romania). Abstract, VIIth European Bat Research Symposium, Eindhoven.

Coroiu I., Viehmann I., David A. (2006): Dinamica multianuală a liliecilor în Peştera Huda lui Papară în perioada de iarnă. First Conference on Bat Conservation in Romania, Book of Abstracts, Ed. Romanian Bat Protection Association, p. 4. [PDF]

Coroiu I., David A., Borda D. (2007): Colonii de hibernare a chiropterelor în Peştera Meziad (Munţii Bihor). Miscellanea Chiropterologica, 1: 40-42.

Coroiu I., David A. (2008): Long-term changes of hibernating bats in Huda lui Papară Cave (Apuseni Mountains, Romania). Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 39. [PDF]

Dumitrescu M., Tanasachi J., Orghidan T. (1955): Contribuţii la studiul biologiei chiropterelor. Dinamica si hibernaţia chiropterelor din Peştera Liliecilor de la Mănăstirea Bistriţa. Buletin Ştiinţific, Academia R.P.R., Secţia de Sţiinţe Biologice, Agronomice, Geologice şi Geografice, Bucureşti, VII(2): 319-357. [PDF]

Gheorghiu V., Murariu D., Borda D., Chachula O., Petrea C. (2007): Restaurarea unei colonii de hibernare a liliecilor după 80 de ani de absenţă în peştera Cioclovina Uscată din Parcul Naţional Grădiştea de Munte - Cioclovina (România). Miscellanea Chiropterologica, 1: 12-24.

Gheorghiu V., Murariu D. (2007): Reabilitarea unui adăpost de naştere si hibernare a liliecilor din peştera Sf. Grigore Decapolitul (munţii Căpăţânii - România). Miscellanea Chiropterologica, 2: 4-13.

Ifrim I., Valenciuc N. (2006c): The structure and dynamics of a mixed hibernation colony and the microclimate conditions from Grota Mare (Repedea, Iaşi). Studii şi cercetări, Universitatea din Bacău, ser. Biologie, 10: 145-149. [PDF]

Kollasovits H. (1975): Modificări enzimatice corelate cu varianţa condiţiilor de mediu. Modificarea activităţilor colinesterazice la lilieci, în hibernare. Studii şi Comunicări, Ştiinţele naturii, Muzeul Bruckenthal, Sibiu, 19: 417-421. [PDF]

Murariu D., Decu V., Gheorghiu V., Nistor V. (2007): An impressive aggregation of bats hibernating in the Southern Carpathians (Şura Mare Cave - Romania) - Studia Chiropterologica, 5. [PDF]

Murariu D., Gheorghiu V., Nistor V. (2008): Restoration of the nursery and hibernating colonies of bats in the touristic Muierii Cave roost, Baia de Fier - Romania. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 104. [PDF]

Nagy L.Z, Szántó L. (2003): The occurence of hibernating Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) in caves of the Carpathian Basin. Acta Chiropterologica, 5(1): 155-160. [PDF]

Năstăsescu Gh., Ceauşescu I. (1976): Hibernarea, o certitudine a lumii animale. Ed. Şt. şi Enciclop., Bucureşti, pp. 220.

Oros I., Pora E.A. (1960): Absorbţia şi distribuţia P32O4H2Na la liliac (Nyctalus noctula) în perioada de hibernaţie. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj, ser. Biologia, II(2): 267-273. [PDF]

Pavel I.O. (2008a): Peştera Comarnic - hibernacul pentru chiroptere. Lucrare de licenţă, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie şi Geologie, Specializarea Biologie, Conducător ştiinţific: Conf. dr. Coroiu Ioan, pp. 1-55.

Pavel I.O. (2008b): Hibernating Rhinolophus ferrumequinum in the Comarnic Cave (Anina Mountains, Romania) - Emerging patterns of microhabitat choice. Abstract. XIth European Bat Research Symposium, 18-22 August, 2008, Cluj-Napoca, Romania, p. 114. [PDF]

Perseca T., Dordea M., Nistor E. (1974): Unele aspecte ale adaptării biochimice la Rhinolophus ferrumequinum în cursul hibernării şi a trezirii din hibernare. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, ser. Biologia, 2: 133-137. [PDF]

Pocora I., Pocora V., Baltag E. (2008): The structure and the dynamic of a hibernation mixed colony of bats (Chiroptera) from an old gallery mine (Rarău Mountains - Romania). Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al I. Cuza", Iaşi, ser. Biologie animală, 54: 227-235. [PDF]

Pora E.A. (1941): Amorţirea în timpul iernii şi hibernaţia animalelor. Natura, XXX(4-5).

Pora E.A., Roşca D.I. (1955): Variaţia hidremiei, grăsimilor şi hematiilor la liliac (Nyctalus noctula) in timpul hibernaţiei. Comunicările Academiei R.P.R., Bucureşti, V(8): 1165-1170. [PDF]

Pora E.A., Stoicovici R., Roşca D.I. (1960): Modificările potasiului, calciului şi fosforului din sângele de liliac in hibernaţie şi trezire provocată. Studii şi Cercetări Biologice, Cluj, XI(2).

Szodoray-Parádi F., Szántó L. (1998): Telelési sajátosságok a közönséges egérfülű denevérnél (Myotis myotis) és nagy patkósorrú denevérnél (Rhinolophus ferrumequinum) a Csarnóházi és a Les-völgyi vizesbarlangokban. Collegium Biologicum, 1: 55-59. [PDF]

Szodoray Parádi F., Szántó L., Nagy L.Z., Dóczy A., Jére Cs. (2000): Telelő denevérek jelenlegi helyzete néhány jelentősebb romániai barlangban. Kivonat. I. Biológus Napok, Kolozsvár.

Tudoroniu E., Borda D. (2003): Hibernarea la lilieci. EcoCarst, 4: 51-53. [PDF]

Valenciuc N., Ion I. (1969c): Dinamica liliecilor din peştera de la Rarău (Câmpulung Moldovenesc) în perioada instalării somnului de iarnă şi în perioada trezirii lor din somnul de iarnă. Cercetări de Ecologie Animală, Lucrările primei sesiuni ştiinţifice pe ţară de Ecologie Animală (23-28 mai 1966), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, p. 75-84. [PDF]

Valenciuc N., Valenciuc M. (1973a): Hibernarea, gestaţia şi naşterea la unele specii de chiroptere. Studii şi Comunicări, Muzeul de Ştiinţele Naturii, Bacău, p. 404-416. [PDF]

az adatbázis
» Románia denevér faunája
» Fajok
» Génuszok
» Családok
» Romániai denevér kutatók HAMAROSAN
» Cikkek
» Tudományos linkgyűjtemény

általános tudnivalók
» Az adatbázisról
» A denevérek rendje (Ordo Chiroptera)
» Denevérkutatás Romániában
» Fotógaléria
» Általános linkgyűjtemény
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2009
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék