nyomtat

megoszt

Bözödi György kézirathagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT

I. Személyes és családi iratok

1. Bözödi György önéletrajzai, önéletrajzi vázlatai

1. Autobiografie (1963. május 10.), g., rom., 3 f. + másodpéldány
2. Töredékek, g, magy., 4 f.
3. A Székely Szó-nál való szerkesztői történetem, g., magy., 2 f.
4. Munkatervek és beszámolók a Román Akadémia marosvásárhelyi részlegének kutatójaként végzett munkájáról (történelem, 1963–1975). g., aut., magy., rom., kb. 120 fol.
5. 1972. november 25. – a Román Akadémia marosvásárhelyi részlegének jellemzése Bözödi Györgyről, utazási kérelmének jóváhagyása érdekében, g., rom., 1. f
6. 1973 – Bözödi György beszámolója magyarországi kutatásairól, g., rom., 3. f.
7. Ismeretlen jegyzetei Bözödi Györgyről (életrajzi adatok, irodalmi munkásság) kb. 18 p.
8. Lucrări apărute de tov. Bözödi György în anii 1966–1967, g., rom., 1 f.

2. Peres iratok, Bözödi koncepciós perével kapcsolatos nyilatkozatok, jegyzőkönyvek. A bözödi házra és más perekre vonatkozó peranyag. Vegyes méret, rom., magy., kb. 200 f

3. Bözödi György jegyzetanyagainak, oklevélmásolatainak nyilvántartása, g., magy., 2. f

4. Bözödi György publikációs jegyzékei

1. A „Székely Szó”-ban megjelent cikkei és az őt érdeklő cikkek, magy., aut., g., kb. 8. f
2. Fişa bibliografică. Lista selectivă a lucrărilor ştiinţifice, g., rom., 3. f.
3. Lucrări apărute (1963)., g, rom, 2. f.
4. Raport despre realizarea planului de muncă pe anul 1969, g, rom, 2. f.
5. Raport de activitate 1970–1973. g. rom, 6. f.
6. Bözödi György bibliográfia (feltehetően Nagy Pál összeállítása), g, aut., magy., kb. 25 f.

5. Bözödi György naplói

1. 1941 – 1945. január 22. (Vásárhelyi napló, 2 példány), g., 99 f.
2. 1945 április 20. – 1945 augusztus 11., g., 120 f., három példány
3. 1945 szeptember 4. – 1945 november 18., g., 51 f., három példány
4. 1945 november 20 – 1946 január 21., g., 29 f., három példányban

6. A Bözödi (Jakab) család iratai

1. Igazolványok, lakásügyek, peres iratok, kb. 100 db.
2. Gyászjelentések, 9 db.