nyomtat

megoszt

Bözödi György kézirathagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT

III. Levelezés

1. Bözödi György levelei, g, magy (részben másolatok), 32 db.
2. Lajtha László levelei Bözödi Györgyhöz és Lajtha kutatásaihoz kapcsolható levelek (1941–1962), 12 db.
3. Kovács Péter levelei Bözödi Györgyhöz (1935–1944), 17 db.
4. Deák Albert levelei Bözödi Györgyhöz (1935–1941), aut., 24 db
5. Demény Lajos levelei Bözödi Györgyhöz (1975), aut., g., 2 db
6. Dávid Gyula levelei Bözödi Györgyhöz (1978–1979), g., 4 db
7. Pataki István levele Bözödi Györgyhöz (1989), aut., 1 db.
8. Kiss Jenő levelei Bözödi Györgyhöz (1974–1987), aut., g., 3 db.
9. Imreh István levelei Bözödi Györgyhöz (1983–1984), aut., g., 2 db.
10. Kovács Péter levelei Bözödi Györgyhöz (1983–1987), g., 3 db.
11. Szabó T. Attila levele Bözödi Györgyhöz (1979), aut., 1 db.
12. Szabó István levelei Bözödi Györgyhöz (1983), aut., 3 db.
13. Sütő András levelei és cédulás üzenetei Bözödi Györgyhöz (1984), aut., g., 4 db.
14. Hajdu Zoltán levelei Bözödi Györgyhöz (1978), g., 2 db.
15. Móricz Zsigmond és leánya levelei (xerox) Bözödi Györgyhöz és Móriczra vonatkozó fényképek (1941–1942), aut., g., 6 db.
16. Nádor Orsolya levelezése Bözödi Györggyel és Nagy Pállal (1983–1988), aut., g., 12 db.
17. A „Nap és árnyék” c. verseskötettel kapcsolatos levelezés (1971–1979), aut., g., 20 db.
18. Kutatási és közéleti kérdésekben Bözödihez írt levelek, aut., g., vegy., kb. 40 db.
19. Személyes és családi levelek Bözödi Györgyhöz, aut., g., kb. 220 db.
20.

III/a. Mások levelezése, iratai

1. Miklós György unitárius kollégiumi tanárjelölthöz írott levelek, Miklós György személyes iratai, versei, aut., g., kb. 97 f.
2. Tamás Gáspárhoz írott levelek, személyes iratok, aut., kb. 51 f.
3. Gyergyai Judit és Hajdo Mózes levelei (1933–1935), aut., kb. 32 f.
4. Kuszkó István levelei [Czelder] Márton főgondnokhoz (?) – 1905–1908, aut, 3 db.
5. Burger Frigyes és [...] Béla levelei az „Aranyföld” bányatársulat ügyében (1908), aut., magy., 2 db
6. Vass Domokos levelei, magy., aut. 3 db.