nyomtat

megoszt

Bözödi György kézirathagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT

IV. Bözödi György kéziratai

1. A székely parasztság 1562. évi felkelésének gazdasági és társadalmi előzménye (megjelent román nyelven, Studii de Istorie, Buc. 1968. p. 7–34.), magy., rom., nyolc példány (munkapéldányok és közölt változat), jegyzetekkel, g., 44 f.

2. A „Nap és árnyék” c. verseskötet (1973) kéziratai
1. A „Nap és árnyék”-ból hiányzó versek, g., dupla példányban, 25 p.
2. „Nap és árnyék”. Verseskötet, 1973, géppel írt, kézzel javított változat., 190 f.
3. „Nap és árnyék”. Verseskötet, 1973, géppel írt, kézzel javított változat., 248 f.+ tartalomjegyzék
4. Megjelent versek gépelt másodpéldányai, 108 f.
5. A „Nap és árnyék” c. verseskötet lektorált változata, 113 f.+ Izsák József beszélgetése Bözödi Györggyel a kötet megjelenése alkalmából (1980), g., 6 f.
6. „Nap és árnyék”. Verseskötet, 1973, géppel írt, kézzel javított változat., 110 f.
7. A kötet korrektúra-példánya, p. 187.
8. A kötetben megjelent versek kéziratai, g., aut., 58 f.

3. Berzenczey László emlékiratai
1. Az emlékirat első részének kéziratai, g., 520 f. (névmutatóval és szómagyarázattal, jegyzetekkel, 3 példány)
2. Az emlékirat kibővített és javított változata, g., 127 f. (összevetve a MOL-ban levő másolattal)
3. Az emlékirat második részének kéziratai, g., kb. 130 f. (3 példány)
4. A kézirat másodpéldányai, Berzenczey levelezés duplumai, Berzenczeyről megjelent írások, kb. 150 f.

4. A székely közösség bomlási tünetei 1562 előtt, magy., rom., g., 43 f. (több példány, munkapéldányok, román változata megj.: Studii de Istorie, Buc., 1968, p. 7-34.)
5. Elfelejtett történelem (székely társadalomtörténet), magy., g., 113 f.
6. Radnót község monográfiája, magy., rom., g., 71 f. (munkapéldányokkal három példány)
7. Erdőszentgyörgy rajon fejlődése, magy., g., 29 f. (munkapéldányokkal három példány)
8. A kapitalizmus kezdete és az 1848-as forradalom Marosvásárhelyt (részlete megjelent: Korunk 1958/3.), g., aut., 78 f. (munkapéldányokkal és jegyzetekkel, kis változtatásokkal 5 példány)
9. 1848-1849 története a Székelyföldön, g., aut., kb. 1400 f. (15 csomó, munkapéldányok, jegyzetek)
10. A „Siculica haereditas”. g., aut., 18 f., megjelent: Igaz Szó, 1956/9. (4 példány)
11. Gábor Áron 1849-ben. g., aut., 43 f., megjelent: Aluta, Sepsiszentgyörgy, 1969. 143-167.; 1848 Arcok, eszmék, tettek (Tanulmányok). Buk., 1974. 234-257. (1 példány, jegyzetekkel, 2 fogalmazvány-példány)
12. Gábor Áron kapcsolata Udvarhelyszékkel., g., aut., 9 f., 3 példány jegyzetekkel
13. A „Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania” vol. I. (megj. 1977) részére leadott iratok, g., 115 f.
14. Bözödi György versei, (többnyire töredékek), aut., vegyes méret, kb. 200 f. + 31 db beszámozott vers
15. Bözödi György versei, aut., g., 453 f.+ három boríték és 19 füzet
16. Documente inedite despre revoluţia din 1848-1849 aflate în Arhiva Oraşului Târgu-Mureş, g., bevezetés nélkül (oklevélmásolatok), kb. 150 f.
17. A máramarosi fegyvergyártás 1848-1849-ben, (megj. Megyei Tükör, 1969/7., Studii de istorie, filologie şi istoria artei, 1972), magy., rom., g., aut., 17 f.(jegyzetekkel, munkapéldányokkal, 9 példány)
18. Az 1848-as székely mozgalomról írt fogalmazvány (cím nélkül) a „Tratat de istoria Rom., vol. V.” számára, g., jegyzetekkel, 31 f.
19. Pótlások Orbán Balázs „Székelyföld leírása” IV. kötetéhez, Imreh Barna gépelt másolata alapján, g., 13 f. (munkapéldány)
20. Az erdélyi vármegyék és székely székek közigazgatási beosztása 1848-ban, g., 24 f. (bevezetés nélkül)
21. A „tölcséres” urak (megj.: Romániai Magyar Szó, 1992), g., 5 f.
22. Bözödi György emlékezik Lajtha Lászlóra (megj.: Művelődés, 1983/6), g., 5 f.
23. Mennyországban. Vidám játék három felvonásban. g., 110 f, egy teljes példány+ egy csonka
24. A bölcső. Népi dráma három felvonásban, g., 51 f. (csonka, a vége hiányzik)
25. A „Zsengék” c. tervezett verseskötet kézirata, aut., g., vegyes méret, kb. 120 f.
26. „Régi kertünk” c. alatt összegyűjtött versek kézirata (tartalomjegyzékkel), aut., g., vegyes méret, 25 db
27. Népballadák, népdalok (Bágyi János, Ádám György-féle gyűjtés), g., 31 f. (közöletlen)
28. Kuthy Lajos., g., 83 f. (megj.: Termés, 1943, 2 példány)
29. A „Nyugtalan pásztorok” (megj.: Bp., 1942) és a „Romlás” c. regény (megj.: Bp., 1939) kéziratai, aut., g., kb. 250 f.
30. Felszállott a páva. Szinmű három felvonásban. g., kb. 120 f.
31. Novellák (Lázadó öregség, Egy pohár bornak az ára, Szénaboglya), g., 14 f.
32. 1848 az örökösök kezén, g., 5 f. (két példány, közöletlen)
33. A finnugor népek pogány istentiszteletének szent helyei és bálványképei, g., 5 f. (közöletlen)
34. A székely népmesegyűjtés fejlődése, g., 9 f. (három példány, közöletlen)
35. Kiolvashatatlan című kézirat, g., 7 f. (közöletlen)
36. A dési színházi előadásokról, g., 6 f. (közöletlen)
37. Félreértés és megnemértés (vita Imreh Istvánnal), g., 6 f. (közöletlen)
38. Kézirat a Rhédey családról, g., 4 f. (közöletlen)
39. Művelődési kapcsolatok a magyar és román nép között, g., 26 f. (két példány, közöletlen)
40. Nyirő József és a társadalmi regény. A „Néma küzdelem” c. regény ismertetése, g., 7 f. (megj.: Termés, 1944)
41. Móricz Zsigmond és Ady Endre a kolozsvári Szajna partján, g., 3 f. (közöletlen)
42. Teológiai dolgozatok, g., aut., 4 f.
43. A bibliai könyvek ihletettsége, aut., p. 5.
44. Móricz Zsigmond Erdélyben, g., 10 f. (megj.: Termés, 1942)
45. Az erdélyi ifjuság értéke, g., 4 f. (közöletlen)
46. Felolvasó körút a Kárpátalján, g., 4 f.
47. A faluszinpad jelentősége, g., 2 f. (töredék)
48. Népi feladataink a Székelyföldön, g., 7 f. (közöletlen)
49. Ars Prosaica, g., 23 f., g., aut., (közöletlen)
50. Augusztusi alkony (novella), g., 10 f.
51. Nehéz a föld (novella), g., aut., 3 f.
52. A kicsi hajó (novella), g., 6 f.
53. Én csak hallgattam (novella), g., 5 f.
54. Eladó temető (novella-töredék), g., aut., 11 f.
55. Halotti világítás (novella), g., aut., 4 f.
56. Játékos szegénység (novella), aut., 7 f.
57. Sajgó seb (novella), aut., g., 6 f.
58. Csal a malom (novella), g., 7 f.
59. Danika elindul (novella), g., 5 f.
60. Erdélyi vonaton (novella), g., aut., 6 f.
61. Őrölés (novella), aut., 10 f.
62. Álomszuszék (novella), g., 6 f.
63. Küküllőmenti ember (novella), g., 4 f.
64. Rebi néni feltámadása (novella), g., 10 f.
65. A mítosz teremtő szerepe. Féja Géza irodalomtörténete. (megj.: Termés, 1944), g., 10 f.
66. Mit vár a Székelyföld az anyaországtól, g., 5 f.
67. Marosszék, g., 14 f.
68. Bözödi György versei időrendben (1960-1975), aut., 25 füzet
69. Bözödi György mesegyűjtése és feldolgozásai. Részben a „Tréfás farkas” és „Az eszös gyermek” c. kötetben megjelent, részben közöletlen (pl. pajzán mesék). Bágyi János, Móka Eszter meséi (bözödi gyűjtés), g., aut., kb. 1500 f.
70. Bágyi János életrajzai, aut., g., 8 boríték
71. Egy népmese két változatához, g., 3 f.
72. Magyarországban. Vígjáték három felvonásban., aut., kb. 80 f.
73. Farkasüvöltés. Dráma négy felvonásban., g., aut., 70 f.
74. Kitették a holttestet az udvarra, g., 13 f. (színdarab)
75. A bölcső c. színdarab kézirata, aut., kb. 100 f
76. Színdarabtöredékek és tervek, g., aut., kb. 125 f.
77. Petőfi egy napja, g., jegyzetekkel 20 f. (megj.: Arcok, eszmék, tettek, Buk., 1972.)