nyomtat

megoszt

Bözödi György kézirathagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT

VI. Anyaggyűjtés, jegyzetek

1. Anyaggyűjtés Berzenczey Lászlóról (levelei, életrajzi adatok, bibliográfia, a kézirat problémái, sajtókivágások, stb.), 18 boríték
2. Jegyzetek, adatgyűjtés Gábor Áronról g., aut., 4 csomó, kb. 150 f.
3. Marosvásárhely történetére vonatkozó jegyzetek, vázlatok, adatgyűjtés a marosvásárhelyi levéltárakból, g., aut., 4 boriték
4. Jegyzetek, oklevélmásolatok, regeszták a szombatosság történetéről, aut., g., kb. 800 f.
5. Jegyzetek, anyaggyűjtés Petőfi Sándorról, aut., g., kb. 200 f. (Petőfi bibliográfiák, újságkivágások, saját kutatások jegyzetanyaga)
6. Jegyzetek, anyaggyűjtés a torockói 1848-49-es eseményekről (levelek másolatai), g., kb. 60 f.
7. Jegyzetek, anyaggyűjtés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról (jegyzetek folyóiratokból, bibliográfiából, okmány-másolatok), g., aut., kb. 1500 f.
8. Jegyzetek, anyaggyűjtés Bözödre vonatkozóan (helynevek, helybéliek visszaemlékezései, térképek), g., aut., kb. 90 f.