nyomtat

megoszt

Jordáky Lajos kézirathagyatéka
BÁRDI NÁNDOR

III. JORDÁKY LAJOS KÉZIRATAI

III. 1. Monográfiák és tanulmánykötetek
III. 2. Évenkénti kézirat gyűjtemények

III. 3. Tanulmányok
III. 4. Cikkek, kritikák, irodalmi munkák
III. 5. Publicisztika


III. 1. Monográfiák, tanulmánykötetek

32. Az amerikai imperializmus útja. Monográfia, 1949, bekötött g., 325 p.

33. Erdély társadalomtörténete a legrégibb időktől a modern kapitalizmus bukásáig.
I. köt. A vadság, barbárság és rabszolgaság kora. Egyetemi jegyzet, 1950, , bekötött g., 82 p.

34. A magyar nyelvű filozófiai gondolkodás Erdélyben a feudalizmus szétbomlása és a kapitalizmus kialakulása korában (1790–1849). 1951. augusztus, g., 40 f.

35. A nagybányai munkásság az 1948–49-es forradalom és szabadságharcban. 1955 (?) g., 51 f.

36. A kolozsvári magyar színészet 160 éves története. Monográfia, 1952, bekötött g. aut., 181 p.

 1. Jancsó Elemér és Szabó Lajos lektori bírálatai a aut.ról. G., 1952. május – június, 33 f.

37. Erdély kereskedelmének és iparosodásának a története a feudalizmus korában. Monográfia, 1956, bekötött g., 370 o.

38. Egyetemes újkori történelem (1640–1870). Egyetemi előadások vázlata, 1956. december, aut., g.,kötve, (180 p.+ 95 p.) 275 p.

39. Egyetemes újkori történelem (1640–1870) I. rész Az angol forradalomtól a bécsi kongresszusig 1640–1814. [Egyetemi előadások vázlata] Oktatásügyi Sokszorosító, Kv, 1957. 265 p.

40. Egyetemes újkori történelem (1640–1870) II. rész, [Egyetemi előadások vázlata] 1957, g., 117 p.

41. Tanulmányok az erdélyi szocialista sajtóról, 1960-1965, r., magy., g., 141 f.

42. Erdély iparosodása és kapcsolata a román fejedelemségekkel XIV–XVIII. században. Monográfia, 1958. május, g., 395 f.

43. A kolozsvári egyetemi könyvtár sajtóanyaga

 1. Sajtó repertórium. 1960, g. 191 f.
 2. Naptárak, kalendáriumok repertóriuma. 1960, g., 91 f.

44. Az erdélyi szocialista sajtó bibliográfiája 1887–1944.

 1. Az erdélyi szocialista sajtó bibliográfiája 1887–1944. 1962, bekötött g., 421. p.
 2. Bibliografia presei socialiste din Transilvania 1887–1944. I-II. 1962, g., r., 413 p.
 3. A szocialista sajtó bibliográfiai összeállításához kapcsolódó háttértanulmányok, listák, levelezés, g., r., 89 f.

45. A romániai magyar könyvkiadás bibliográfiája.

 1. 1945–1946.,1963, g., bekötve 50 p.
 2. 1947–1948., 1967?, g., bekötve 89 p.

46. A magyarországi nemzeti-szocialista mozgalom története 1932–1942. 1963, g., 111 f. + kézzel 8 f. ua. letisztázva bekötött g.ként 207 o.

47. Erdélyi sajtó bibliográfiája I–III. köt., 1964.

1. 1771–1848., aut., adatgyűjtés, 100 f.
2. 1848–1849., aut., adatgyűjtés, 44 f.
3. 1849–1867., aut., adatgyűjtés, 75 f.

48. Bibliographie zur geschichte des Habsburgerreiches (1789–1918) 1964–1965, g., bekötve, 266 p.

49. Bibliografia Mari Revoluţii Socialiste din Octombrie. Társszerzőként, 1966, g., r., 284 f.

50. Két színész arcképe. Janovics Jenő és Poór Lili. 1966, g., 119 f. valamint ue. javított változata 1970-ből, a Kriterion kiadó számára, g. 134 f.

51. Kacsó Sándor irodalmi és publicisztikai munkásságának bibliográfiája 1922–1944. 1967, g., 26 f., + 50 f. aut., adatgyűjtés

52. Salamon László irodalmi és publicisztikai munkásságának bibliográfiája 1913–1967. 1968, g., 116 f. + kb. 100 f. aut.os adatgyűjtés

53. Istoria presei socialiste din România 1918–1944. 1966, g., r., 74 f.

54. Contribuţii la istoria presei Sindicale din România (1919–1944). 1966, g.,, r., 103 f.

55. Lenin a romániai sajtóba. Bibliográfia, 1966, g., r., 253 f.

56. Bibliographie zur Geschichte des Habsburgerreiches 1789–1918. Victor Cherestesiuval közösen, (1966–1967) véglegesítve 1968, I-IV. köt., g., német címfordításokkal, 1025 f.

57. Activitatea lui Jenő Janovics în domeniul cinematografiei la perioda 1930–1945. 1967, aut. változat; letisztázott g.; r., a dokumentum másolatok eredeti nyelven, 43 f.+59 f.+233 f.

58. Saint-Simon tanulmányok. For., bev., Jordáky Lajos, 1968, (az Irodalmi Könyvkiadó számára), g., 134 f.

59. Az erdélyi némafilmgyártás története 1896–1930. Aut., változat, 1968, 98 f. + ua. 1971-ben a Dacia Könyvkiadónak leadott változat, g., 201 f.

60. Istoria producţiei de filme mute din Transilvania 1896–1930. 1968, g., 169 f.

61. Az erdélyi filmgyártás filmográfiája 1896–1930. 1968, g., 54 f.

62. Filmografia producţiei cinematografice din România 1896–1930. Társszerzőkkel, 1968, I-III. köt., r., g., I. 1896–1916., 220 f.; II. 1916–1918., 19 f., III. 1919–1930., 135 f.

63. Salamon László: Új világ hajnalán... Jordáky Lajos összeáll., utószó, 1968, g., kb. 300 f.

64. Istoria cinematografiei în oraşul Cluj 1913–1918, I-IV. 1969, g., r., 909 f.

65. Filmografia producţiei de filme în Transilvania 1896–1930. 1969–1970, g.,, r., 162 f. valamint ue. aut. változata 120 f.

66. A szocialista irodalom útján (Megj. Kriterion, Bukarest, 1970.) 1970, g., 430 f.

67. Lenin az erdélyi sajtóban 1917–1924. 1970, g., 38 f. valamint ua. r., g., 42 f.

68. Kótsi Patkó János. Bev., sajtó alá rendezés Jordáky Lajos, 1972, Kriterion számára, g., 162 f.

69. Infiinţarea Partidului Socialdemocrat din România în 1927. Az Institutul de Istorie számára, 1972, aut., g., vegyesen románul, 94 f.+ 30 f. g. dokumentummásolat

70. A szocialista irodalom útján. Tanulmánygyűjtemény

 1. A Kriterion Könyvkiadónak leadott változat 1972. június, g., 429 f.
 2. A Magvető Kiadónak leadott változat 1972. július, g., 236 f.

71. Bretán Miklós. Egy nagy művész élete. 1973, eredeti kézzel írt változat, 169 f. + letisztázott g., 185 f.

72. A Román Nemzeti Párt megalakulása. 1973, eredeti kézzel írt változat, 155 f. + letisztázott g., 176 f.

73. Erdélyi színészet – magyar színészet. Erdélyi színháztörténeti összefoglaló a Gondolat Kiadó számára, 1974, g., 258 f.

74. Jordáky Lajos önálló kiadványai és tanulmányainak különnyomatai. vegyes, 17 kiadvány

75. Farkas Antal kolozsvári irodalmi szerepe és kapcsolatai. J. L. tanulmánya és válogatás. Farkas Antal verseiből, életmű bibliográfia. G., 63 f.

III. 2. Évenkénti, Jordáky Lajos által rendezett kézirat gyűjtemények

77. 1958 Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. G., aut., vegy., lefűzve, kb. 300 f.

78. 1963, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. G., aut., r., m. vegy., kb. 150 f.

79. 1964, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. 69 tétel, g., aut., m., r. vegy., kb. 300 f.

80. 1965, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. 56 tétel, g., aut., m., r. vegy., kb. 300 f.

81. 1966,Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. 22 tétel, g., aut., m., r. vegy., kb. 250 f.

82. 1967, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. 32 tétel, g., aut., vegy., kb. 200 f.

83. 1968, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. 40 tétel, g., aut., vegy., kb. 250 f.

84. 1969, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény, I-II.

I.kötet, 28 tétel, g., aut. vegy., kb. 250 f.
II. kötet, 51 tétel, g., aut. vegy., kb. 350 f.

85. 1970, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény, I-II.

I.kötet, 51 tétel, g., aut. vegy., kb. 200 f.
II. kötet, 35 tétel, g., aut. vegy.,, kb. 220 f.

86. 1971, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény

 1. 39 tétel, g., aut., r. és m. vegy., kb. 300 f.
 2. 31 tétel, g., aut.,, r. és m. vegy., kb. 300 f.

87. 1972, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. 46 tétel, géppel, kézzel, r. és m. vegy., kb. 400 f.

88. 1973, Jordáky Lajos összeállította kézirat gyűjtemény. 50 tétel, géppel, kézzel, r. és m. vegyesen, kb. 300 f.

III. 3. Tanulmányok

89. A II. Internacionálé álláspontja a munkásegység kérdésében. G., 1934. december 20., 11 f.

90. Egy kallódó szilágysági falú. (Megj. Korunk 1937. 10. sz. 932-939.) g., 13 f. valamint ua. r. 13 f.

91. A transzilvániai realizmus kérdése. (Megj. Korunk 1938. 5. sz. 456-457.) g., 3 f. valamint ua. r. 4 f.

92. Gyári- ipari szociográfia felvételek

 1. A kolozsvári ipari munkásság. (Megj. Korunk 1938. 2. sz. 97-102.) Klny. 7 o. valamint jegyzetek, statisztikák 39 f.
 2. A téglagyári munkásság. Kérdőívek és összesítés 194 f.

93. Oportunizmus ellen. 1940. július-augusztus, g., 29 f.

94. Kisebbségi élet. 1940-1941 telén, g., 25 f. valamint ua. r. 32 f.

95. A munkásmozgalom és Petőfi kapcsolatával foglalkozó cikkek, tanulmányok. 1940, g., 48 f.

96. Szocializmus és irodalom tematikájú tanulmányok. 1938-1942, 22 f.

97. A parlamenti választások története Romániába. Klny.102–115. o. + 1920–1944 közti romániai választások statisztikája, füzetben, aut., 100 o.

98. Az értelmiségi rétegek. Tanulmány töredék és jegyzetek, 1947-1948, aut. és g., valamint sajtókivágásokkal vegyesen, 109 f.

99. Román-magyar színházi kapcsolatok, 1955

 1. Adalék a magyar–román színházművészeti kapcsolatokhoz, g. 3 f., letisztázva 4 f.
 2. A kolozsvári magyar színjátszás román kapcsolatai. G., 25 f.
 3. A kolozsvári magyar színjátszás román kapcsolatai. G., 9 f. [Az előzővel csak a címében megegyező szövegváltozat.]

100. A kolozsvári munkásság tevékenysége a spanyol köztársaság megsegítésére. 1936-1939 között. 1956, g., 21 f.

101. Kovács Katona Jenő tanulmányok 1955; 1959; g., 3 f., 19 f.

102. Tanulmányok, kritikák, 1958-1962. g., 93 f.

103. Poór Lili klasszikus patina és modern művészet. 1958 augusztus, g., 49 f.

104. Korvin Sándor irodalmi írásainak bibliográfiája (1933–1943). 1958 (?), g., 10 f.

105. Gondolkodó és cselekvő értelmiség [1958-ban a Korunk számára készült, de nem közölték,] g., 16 f.

106. Az 1920-as októberi általános sztrájk története Kolozsváron. 1960, g. 81 f. + aut. 19 f. + román nyelvű lektori megjegyzések 5 f.

107. Transilvania de Nord 1940–1944. [Románia története VI. köt. részfejezete,] 1960, g., r., 86 f. + ue. m., 68 f.[ uo. Gheorge Dancus, Romulus Hatos valamint Simion Fuchs dolgozatai 61 f., 55 f.]

108. Presa ca izvor de istorie în cercetarea perioadei absolutismului 1849–1867. 1960, g., r., 31 f.

109. Lupta organizaţiilor de mase din regiunea Cluj războiului şi fascizarea ţării în perioada 1932–1934. 1961, g., r., 86 f.+ 5 f. lektori jelentés, g., r..

110. Gondolatok a színházi kritika lényegéről. 1962, g., 10 f.

111. Proprietatea şi clasele sociale în capitalismul monopolist (1890–1960). 1962, g., r., 31 f.

112. Cezar Boilac – Revoluţionar şi om de acţiune. 1963, g., r., 8 f.

113. Csóka József. 1963, g., 15 f.

114. A szocialista országok történetírása és a Habsburg Monarchia. 1965, g., 7 p.

115. Az Ember Tragédiája a színpadon. 1965, g., 6 f.

116. Színház tanulmányok.
Pótlások a Színházi Zsebkönyvek bibliográfiájához a színpadi alkotás mérnöke a rendező; A romániai drámairodalom fejlődése 1945–1963;
Elmúlás és marandóság;
Senkálszky Endre;
Dorián Ilona;
Kovács György és Andrási Márton;
Kovács György;
1963–1966, g., 76 f.

117. Istoriografia contemporană despre revoluţiile burgheze. 1966, g., r., 15 f.

118. Korunkban közölt Jordáky Lajos tanulmányok. 1965–1967, g., 150 f.

119. A szociográfiai felmérések módszerei I-V. 1968, g., 54 f.

120. Történeti tanulmányok, 1968

 1. Contribuţii la istoria naţionalităţii maghiare în România în anii 1918–1940. G., r., 10 f.
 2. Nagy társadalmi és nemzeti megmozdulások sodrában, Erdély 1918-ban. Sajtókivágat, Igazság, 1968. november 16., 1 f.
 3. Referat cu privire la macheta vol. VI. Istoriei Romaniei 1919–1944. G., r., 9 f.
 4. Infiinţarea Partidul Social-Democrat din România în 1927. G., r., 141 f.

121. Consfătuirea Conducătorilor PCR cu reprezentanţii intelectualităţii maghiare. 1968. június 27., g., 6 f.

122. A Korunkba közölt Jordáky Lajos tanulmányok.

 1. A polemológia, 1969, g., 7 f.
 2. Eredmények és feladatok a történettudományban, 1969, g., 4 f.

123. Szocialista kultúra-munkásművelődés, 1969- 1970, g. + dokumentáció, 13 f.

124. Istoricul presei organizaţiilor „Frontul Plugarilor” şi MADOSZ (1932–1940). 1970, aut. és g. vegyesen, r., 98 f. + ua. letisztázva, g., 98 f.

125. Contribuţii la istoria mişcării socialdemocrate din România, în perioda 1919–1944. 1970, g., r., 7 f.

126. A Korunkban közölt Jordáky írások

 1. Lenin az erdélyi sajtóban a forradalom első évében, g., 7 f. (Megj. Korunk 1970. 3. sz.)
 2. Történetírás és nemzetiségi kérdés, g., 6 f.

127. Contribuţii la istoria mişcării socialdemocrate 1921–1927. 1971, g., r., 53 f. + 44 f. g., dokumentummásolatok

128. Infiinţarea Partidul Social-Democrat din România în 1927. 1971, g., r., 140 f.

129. Istoria cinematografelor din Cluj în perioda 1913–1918. 1971, aut., r., 95 f.

130. Poziţia Partidului Socialdemocrat din România în problema monarhiei şi republicii, în anii 1927–1930. 1972, kézzel írt eredeti változat 8 f. + ua. g.ban 8 f. + dokumentummásolatok, g.ban 8 f.

131. Contribuţii la istoria Partidului Social-Democrat din România în perioda. 1927–1938. 1973, g., r., 65 f.

132. Rossz álom Európa felett? – vagy valóság! 1973, g., 29 f.

133. Ecoul şi influenţa revoluţei din februarie 1934 în mişcarea socialdemocrată din România. 1974, aut., r. 9 f. + ua. németül g.ban, 7 f.

134. Influenţa insurecţiei naţionale – antifasciste din 23 august 1944, asupra situaţiei social–politice din Nordul Transilvaniei în perioda 23 august – octrombrie 1944. g., 33 f.

135. Forme şi manifestări de opinii pentru idei progresiste şi antifasciste. g., 36 f.

III. 4. Cikkek, kritikák, irodalmi munkák

136. Szocialista iskola. Magánalkalmazott, 1934. május 2., szeptember 2., november 2-3., 1-3. rész 4 db sajtókivágat. Mellékelve a júliusi rész (Materialista történelemszemlélet, g., 2 f.), amelyet a cenzúra teljesen törölt.

137. Coşbuc és kora. Megj. Munkás Naptár 1939. Kolozsvár, 1938.g., 4 f. valamint ua. r. 4 f.

138. Irodalom és olvasó. Részben megj. Munkás Naptár 1940. Kolozsvár 1939.100-104. g., 9 f. + ua. r. 10 f.

139. A legnagyobb magyar. g., 7 f. (1938?)

140. 1939-ben készült kéziratok

 1. A munkásság a haladó hagyományok örököse. Előadás a Munkás Atheneum irodalmi estélyén, 1939. július 28. g., 5 f. + ua. r. 7 f.
 2. Erdélyi falukutatás. (Megj. Korunk 1939. 9. sz. 766-771.) g., 10 f., + ua. r. 11 f.
 3. Irók a haladó eszmények szolgálatában. Felolvasás a Munkás Atheneum irodalmi estélyén, 1939. szeptember 15. g., 5 f. + ua. r. 5 f.


141. A Népszavában, Kelet Népében, Magyar Nemzetben 1940–1943 között megjelent. Jordáky Lajos cikkek kéziratai, g., 36 f.

142. Könyvismertetések 1946-1948. Mások pl. Kistóf György, Teofil Vescan stb. írásaival vegyesen, g., 74 f.

143. Ideológiai kritikák 1947–1948. 1. Reakciós és haladó tudomány? aut., 2 f.

2. Szellemi életünk ideológiai bírálata. aut., 5 f. 144. Falvak Népe cikkek, levelezés, jegyzetek. 1951, g., 39 f.

145. Jordáky Lajos szín- és hangjátékai.

 1. A nagy pillanat. 1948, g., levelezéssel vegyesen, 27 f.
 2. Színdarab és hangjáték tervek. 1952, g. és aut. vegyesen, 46 f.
 3. Déryné Kolozsváron. 1952, rendezői példány, g., 18 f.
 4. A nagy pillanat G., 24 f.
 5. Bem Erdélyben. Kézzel, 13 f.
 6. Házasság. Szerzőként jelige szerepel: Szocialista jövő. (J. L. ?),1958. október, g., 52 f.

146. A történettudományi munka egyes előfeltételeiről. 1955 ősz, g., 6 f.

147. Jelentés Székely György: A huszitizmus és a magyar nép c. tanulmányáról, 1955, g., 2 f.

 1. Páll Francisc, Csetri Elek, Cselényi Béla lektori véleményei és a kiadói levelezés, r. és magyarul, géppel és kézzel, 84 f.

148. Javaslat tudományos ülésekre, vitamegbeszélésekre és előadásokra vonatkozólag. Imreh Istvánnal és Kovács Józseffel, 1956. október 6., g., 3 f.

149. Egy művelt történész kézikönyvtára. Ajánló bibliográfia, 1956 október 10., g., 8 f.

150. A „Tanítónő” előadása. Kritika, g., 5 f.

151. Az Igaz Szó, Új Élet, Dolgozó Nő közölte Jordáky Lajos írások. 1965–1967, g., 140 f.

152. Az Igazság közölte Jordáky Lajos írások. 1968–1971, g. és sajtókivágat vegyesen, 85 f.

153. Az Utunkban közölt Jordáky Lajos írások. 1968–1971, g., 180 f.

154. Beness Ilona. 1966, g., 2 f.

155. Színházkritikák 1965–1971. Sajtókivágások, 18 f.

156. Rádió előadások 1967–1970. g., r. és magyarul vegyesen, 86 f.

157. A filmtörténeti adalék is legyen hiteles. Sajtókivágat, Igazság, 1969. április 4., 1 f.

158. Regény és valóság. Csehi Gyula könyve. 1970, g., 11 f. (Megj. Kortárs 1970. 10. sz.)

159. Közös sors – testvéri hagyományok. Bányai László könyve. 1970, g., 7. f.

160. Erdélyi mozitörténettel kapcsolatos Jordáky Lajos cikkek. 1970, sajtókivágások, 4 f.

161. Munkáskultúra – szocialista kultúra. Jordáky Lajos és Kádár Boglárka cikkei, 1971, sajtókivágások, 9 f.

162. A Hét szerkesztőségének küldött írások. 1971, g., 11 f.

163. Cikkek, tanulmányok különböző lapoknak. 1971, g., 88 f.

164. A tudományos bibliográfia fontossága, 1972, 6 f.

165. Romániai munkásirodalmi válogatás 1919-1953 (könyvterv). Tartalomjegyzék és dokumentummásolatok, 1974, g., 23 f.

166. Marosán György és Nagy István memoárjairól, 1974

 1. Az úton végig kell menni, g., 9 f. ua. aut., 8 f.
 2. A nagy irodalmi alkotások útja, g., 9 f.
 3. A szomszédság nevében. Bevezetés Nagy István regényéhez, g., 11 f.
 4. Vélemény Nagy István „Barna lángok ellen” c. munkájáról, g., 5 f.

167. Jordáky Lajos cikkei, sajtókivágásokban

 1. 1969., 21 f.
 2. 1970., 63 f.
 3. 1971., 95 f.
 4. 1972., 52 f.
 5. 1973., 10 f.
 6. 1974., 4 f.

III. 5. Publicisztika

168. A Cluji Baloldali Szociáldemokrata Ellenzék Programja. g., 1935. december 9–13., 7 f.

169. Jordáky Lajos levele a Független Újság szerkesztőségéhez, (Megj. Független Újság, 1935. január 20.) g., 3 f.

170. Egységet követel a szocialista ifjúság. (Megj. Új Szó, 1936. március 9.) g., 2 f.

171. Nemzeti magánügy. (Megj. Független Újság, 1936. május 23-30.) g., 5 f. + ua. r. 7 f.

172. Kisebbségi autárkia? (Megj. Független Újság 1937. április 10–17.) g., 3 f. + ua. r. 3 f.

173. Történelmi materializmus, ea. vázlat, 1943. január 12., aut., 16 f.

174. A munkásírók vitájához. 1943. szeptember 28., g., 6 f. + ua. r. 6 f.

175. A Világosságban 1944–45-ben megjelent Jordáky Lajos cikkek. Sajtókivágás, 3 db

176. A harmadik út: a reakció útja. 1945–1946, g., 4 f.

177. A szabadság és forradalom márciusa (Megj. Falvak Népe 1957. március 12.) g., 4 f.

178. A neoliberalizmus órája 1960 (?), g., 6 f.

179. Az Előrében közölt illetve a szerkesztőségnek átadott Jordáky Lajos írások. 1969, sajtókivágások és g., 22 f.

180. A Köztársaság szolgálata, 1972. november 26., aut., 4 f.