nyomtat

megoszt

Erdélyi Magyar Tudományegyetem megvalósíthatósági tanulmánya
BÁRDI NÁNDOR - BERKI ANNA - ULICSÁK SZILÁRD

Az EMTE megvalósíthatósági tervéről

9

I. AZ ALAPÍTÁS CÉLJAI

11

I.1. Előzmények

11

I.2. Továbbtanulási stratégiák

11

I.3. Jövőképek, egyetem modellek

13

1.4. Azegymás melletti alternatívák

14

II.2. Az alapítók szándékai

16

I. Alapértékek

17

II. Az egyetem szervezete

18

III. Képzési formák

18

IV. Területi elhelyezkedés

18

V. Külső támogatás

18

I.3. Az egyetem koncepció tisztázása és a küldetésnyilatkozat 2000-ben

19

I.4. Megközelítések, amelyekben ma konszenzus van

24

I.5. Az egyetemépítési program lehetséges értelmezései

25


II. TÁRSADALMI KÖRNYEZET

29

II.1. A magyar nemzeti kisebbségek és az össznépesség Kelet-Közép Európa régióiban

29

II.2. A romániai magyarság főbb demográfiai jellemzői az 1992 évi népszámlálás eredményei alapján

32


III. A ROMÁNIAI MAGYAR NEMZETISÉGŰ HALLGATÓK RÉSZVÉTELE A FELSŐFOKÚ KÉPZÉSBEN 1989-2000

47

III.1. A román felsőoktatás szerkezete

47

III.2. A romániai magyar felsőoktatás szerkezete

48

III.3. Az állami, a magánszféra és a Konzultációs Központok statisztikái

50

III.3.1. Állami szféra

50

III.3.2. Magánoktatás

53

III.3.3. A romániai magyarok magán felsőoktatásban való új típusú részvétele

55

III.3.4. Konzultációs Központok

56

III.3.5. A román és magyar nemzetiségű hallgatók megoszlása intézményi fenntartó szempontjából

56

III.3.6. A felsőfokú képzésbe kerülés területi megoszlása

60

III.4. A magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények részadatai

62

III.4.1. Állami felsőoktatás - magyarul

62

III.4.2. Romániai magyar tannyelvű magán felsőfokú tanintézmények

67

III.4.3. Konzultációs központok

69

III.4.4. A magyar nemzetiségű felsőfokú oktatók részadatai

71

III.5. Felzárkózás, esélyek a demográfiai tények függvényében

73


IV. NEMZETKÖZI TENDENCIÁK A FELSŐOKTATÁSBAN

77

IV.1.A nagy modellek

77

IV.2. A modellek átalakulása és egymáshoz való közeledése felsőoktatás tömegessé válása kapcsán

78

IV.3. A kilencvenes évtized fejleményei

80

IV.4. A felsőoktatás intézményi struktúrája: az utóbbi évtized és napjaink kiemelt vitakérdése

82

IV.5. Egy konkrét probléma: a diverzifikált rendszerek oktatási programjainak egységes besorolása

85

IV.6. A komplexitás, mint fő attribútum

87

IV.7. Túl a tömegesség szakaszán

87

IV.8. A magyar felsőoktatási rendszer változásának fő elemei

90


V. A ROMÁNIAI MAGÁN FELSŐOKTATÁS ÉS A FELSŐOKTATÁS JOGI KERETEI

97

V.1. A romániai felsőfokú magánoktatás

97

V.1.2. A román magán felsőoktatási rendszer legfontosabb tulajdonságai

97

V.1.3. A romániai magánegyetemek kialakulásának rövid története

98

V.2. A felsőoktatást szabályozó jogi háttér – akkreditáció

103

V.2.1. A Törvénynek a nemzeti kisebbségekre vonatkozó egyes rendelkezései

105

V.2.2. Az akkreditáció és szakindító

106

V.2.3. Az akkreditáció és szakindítás

113


VI. EGY ÉV TAPASZTALATAI - A PROGRAM JELENLEGI HELYZETE

117

VI.1. A program szervezeti keretei

117

VI.2. A kuratórium munkája

121

VI.3. Az egyes helyszíneken folyó fejlesztési programok

123

VI.3.2. Kolozsvár

123

VI.3.3. Nagyvárad

125

VI.3.4. Marosvásárhely

126

VI.3.5. Csíkszereda

127

VI.4. A szakindítások

128

VI.4.1. Az EMTE keretei között működtetett (PKE), illetve létrehozandó szakok működési engedélyeinek helyzete

128

VI.4.2. A kolozsvári szakok elindítása érdekében tett lépések

129

VI.4.3. A csíkszeredai oktatási helyszínre leadott akkreditációs kérvények sorsa

130

VI.4.4. A Sapientia Alapítvány által beadott ideiglenes működési engedélyre váró szakok helyzete – 2001 február 22-i állapot szerint

131

IV.5. Integrációs kérdések

132

IV.5.1. A Partiumi Keresztény Egyetem és az Erdélyi Magyar Tudományegyetem integrációjának előkészítése

132

IV.5.2. A konzultációs központok letelepítése

133

IV.6. Beruházások és aköltségvetés

134


VII. AZ EMTE OKTATÁSI-KUTATÁSI TEVÉKENYSÉGE

137

VII.1. Az oktatás profiljai

138

VII.2. Oktatásszervezés

138

VII.2.1. Oktatói továbbképzés

138

VII.2.2. Az integráció alapelvei

139

VII.2.3. Az új képzési programok bekapcsolása

140

VII.3. Tudományos kutatás és elitképzés

141

VII.3.3. Kutatási Programok Intézete

141

VII.4. Könyvtár

144

VII.4.1. Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem Könyvtár és Információs Központ

145

VII.4.2. Honlap

147

VII.5. Sajátos képzési programok

149

VII.5.1. Idegen nyelv oktatás

149

VII.5.2. Számítógép használói képzés

149

VII.5.3. AzEMTE közös tantárgyai

149

VII.5.4. Felvételi előkészítő tanfolyamok

150


VIII. AZ EMTE INTÉZMÉNYI SZERVEZETE

151

VIII.1. EMTE szervezeti és szerkezeti alapelvek

151

VIII.2. Az EMTE Chartája

153

VIII.3. EMTE kreditszabályzata

155

VIII.4. A tanulmányi és vizsgaszabályzat

156

VIII.5. A Sapientia Alapítvány fiókjai

156


IX. AZ EMTE MŰKÖDTETÉSE

157

IX.1. A finanszírozás forrásai és szerkezete

157

IX.1.2. Az EMTE tandíjrendszere

157

IX.1.3. Az EMTE tervezett ösztöndíjszabályzata

157

IX.1.4. Bérek és munkaszerződések

160

IX.1.5. Az EMTE finanszírozásának modellje

161

IX.2. A folyó finanszírozás pénzügyi modell tervének leírása

161

IX.2.1. A programozás során követett célok, alapelvek

161

IX.2.2. A modell felépítése

162

IX.2.3. Inputinformációk hiányának kezelése

167

IX.2.4. A modell működése és az egyes finanszírozási változatok

167

IX.3. A folyó finanszírozás, pénzügyi modellezésének eredményei

168

IX.3.1. Kolozsvár

168

IX.3.2. Nagyvárad

168

IX.3.3. Csíkszereda

169

IX.3.4. Marosvásárhely

170

IX.4. Ingatlanfejlesztési elképzelések

171

IX.4.1. Kolozsvár

171

IX.4.2. Nagyvárad

173

IX.4.3. Marosvásárhely

175

IX.4.4. Csíkszereda

176


X. TAPASZTALATOK ÉS JAVASLATOK

177

X.1. Azeddigi munka tapasztalatai

177

X.2. Teendők az Erdélyi Magyar Tudományegyetem megvalósítása ügyében

180

X.2.1. Szakindítás/oktatás előkészítése

181

X.2.2. Integrációs folyamat

182

X.2.3. Az ingatlan infrastruktúra kialakítása

182

X.2.4. Központi infrastrukturális projektek

184

X.2.5. Költségvetési döntések

184


XI. FÜGGELÉK

185

Lányi Szabolcs: Vitaindító a "Megvalósíthatósági tanulmány"-hoz

187

Birtalan Ákos: Észrevételek és javaslatok a Megvalósíthatósági tanulmány munkaanyagáról

190

Kolumbán Gábor: Megjegyzéseim a Megvalósíthatósági tanulmányról

193

Fóris-Ferenczi Rita: A Megvalósíthatósági terv olvashatóságának és értékelésének kérdései

197

Bárdi Nándor - Papp Z Attila: Beszámoló az EMTE megvalósítási tervének (munkaanyag) véleményezéséről

204