nyomtat

megoszt

Szabédi László hagyatéka
Összeállította Bartha Katalin Ágnes

 

4. Munkásságával kapcsolatos iratok

a. A Magyar Népi Szövetség gyűléseiről készített jegyzőkönyvek, kapcsolódó iratok.

        1. Dr. Gyárfás Albert kérése a Magyar Népi Szövetség Sepsiszentgyörgy városi Intéző Bizottsához. 2 p. gépirat; Szabédi László 1 f. kézirata Gyárfás Alberttal kapcsolatban

        2. Jegyzőkönyv. Sepsiszentgyörgy1946. jún. 14. 13 p. Sz. L. aut. kézirat

        3. Jegyzőkönyv 1946. ápr. 4. 11 p. Sz. L. aut. kézirat

        4. Jegyzőkönyv 1947. jan. 13. 3 p. Sz. L. aut. kézirat

        5. Jegyzőkönyv az MNSZ megyei végrehajtó bizottság gyűléséről. Sepsiszentgyörgy, 1946. máj. 24. 9 p. Sz. L. aut. kézirat

        6. Jegyzőkönyv 1947 jún. 9. Sepsiszentgyörgy, MNSz székházában. 6 p. Sz. L. aut. kézirat

        7. –László Ferenc: A MNSz Háromszékmegye Közművelődési bizottságának havi jelentése. 1 f gépirat

        8. Jegyzőkönyv az 1946. jan. 20-i MNSz értekezletről. 7 p. Sz. L. aut. kézirat; valamint 10 p. gépiratos átiratban; Országos Segélyyakció Bizottság létrehozását célzó értekezlet jegyzőkönyve. Sepsiszentgyörgy, 1946. jan. 20. 2 p. gépirat

        9. Jegyzőkönyv. 1946. márc. 14. 7. p. Sz. L. aut. kézirat; 8 p. gépiratos átirata

        10. Szabédi László igazolványa a Magyar Népi Szövetség székelyudvarhelyi országos naggyűlésének igazolt résztvevője. Kurkó Gyárfás kézjegyével.

        11. Jegyzőkönyv a MNSZ Háromszékmegyei Intéző Bizottságának 1946. jan. 14-én tartott gyűléséséről. 20 p. gépirat

 

b. Székely Nemzeti Múzeumi jegyzőkönyvek, kapcsolódó iratok

        1. Szabédi László: Múzeum és politika. 8 p. aut. kézirat

        2. Balassa Iván megbízó levele. 1945. nov. 6.

        3. Megállapodás Balassa Iván és Székely Szabédi László között.

        4. Átvételi igazolvány. 1946. márc. 30.

        5. Jegyzőkönyv 1944. szept. 23., Kvár, Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtára Intézetében. a SzNM 46 ládájának továbbszálításának ügyében. (SzNM részéről: Árvay József, Székely László; valamint Vargha László közgyűjteményi előadó miniszteri biztos) gépirat, másolat

        6. Szabédi László jelentése az 1946. dec. 5-én Kolozsvárt tartott múzeumközi értekezletről

        7. Székely Nemzeti Múzeum jegyzőkönyveiről készített fénymásolatok. Szabédi László alkalmazásával s tisztségének lemondásával kapcsolatosan(1945. aug. 26; 1945. szept. 15. 1947. jún.9.; 1947. okt. 27.). Vincze Gábor ajándéka a Szabédi Emlékháznak

 

c. Bugetul pe exerciţiile 1948–1949 al Uniunii Muzeului Ardelean (Erdélyi Múzeum Egyesület)

 

d. Meghívók gyűjteménye

 

e. Önéletrajzok, Szabédi László publikációi, egyetemi és pártügy

  • Autobiografia lui Szabédi László. (Az Egyetemnek)1953. 04.14–15. 7 f. r. ny. aut. kézirat
  • M’am născut în anul 1907... 3 f. r. ny. aut. kézirat
  • Min Dolgozik? Rádóbeszélgetés. 1955. 05. 6 f. gépirat
  • Márton Iuliu, decan: Propunerea Facultăţii... acordarea gradului didactic de profesor tov. Szabédi László. 1955. 04. 01. 4 f. r. ny. gépirat
  • Lista lucrărilor ştiinţifice a prof-ului Szabédi László. 5 f. gépirat
  • Fişă pentru evidenţa nominală a membrului PMR. (1950)