nyomtat

megoszt

Szabédi László hagyatéka
Összeállította Bartha Katalin Ágnes

12. doboz

 

9. Irodalomkritika.

a. Szabédi László könyvismertetői, kritikái. 1930–1943. (tartalomjegyzékkel). 210 f. kézirat, gépirat

b. Szabédi László Termésben megjelent főként irodalomkritikai tárgyú írásai. 1943–1944. Kézirat. A megállított nap. 1–10; Nyitott kapu. 11–24.; Népi írástudók írástudó nép. 25–123; Igen tisztelt hallgatóság. 124–146.; Szereposztás. (Kállai Gyula: Népiség, demokrácia, szociálizmus.) 147–247. f.

c. Publikált és nem publikált könyvismertetők, bírálatok, tanulmányok. vegyes gép és kézirat. + tartalomjegyzék.

 

13. doboz

d. Publikált bírálatai. 167. f. Kézirat. 1943–1944. Zilahy és a nemzetnevelés. 1–41. Módszer és népiség. 42–150; 151–167.

e. Madách Imre Az ember tragédiája c. művének színpadra állítása tervének margójára. 3 változatban. 11 p; 14 p.; 10 p. vegyes gép és kézirat.

f. Szabédi Lászlótól véleményezései kéziratokról, tanulmányokról, antológiákról, versekről, kötetekről, jegyzetekről stb. 1951–1958. (49 db. véleményezés), gépirat, kézirat.

g. Véleményezések különböző személyekről. 1945–1958. (57 személyről véleményezés: Pollák Ödön, Dr. Nemes István, Imberi János, Laza Stefan, Létay Lajos, Székely Dávid Gyula, Balogh Edgár, Faragó József, Vámszer Géza, Asztalos István, Dancsuly András, Matáián Veronika, Hajdu Lajos, Bakó Béla, Tóth Piroska, Neumann Jenő, Csürös István, Márton Gyula, Antal Árpád, Csehi Gyula, Jancsó Elemér, Mitruly Miklós, Pataki Bálint, Szabó György, Székely Erzsébet, Szendrei Júlia, Szigeti József, Szabó Lajos, Bernád Ágoston, Gy. Szabó Béla, Sztojka László, Jakó Zsigmond, Balázs János, Sőni Pál, Gherasim Emil, Ditrói Ervin, Molter Károly, Nemes István, Szabó István, Klemen Lajos, Kós Károly, Szentimrei Jenő, Csifó Nagy László, Kis Elek, Rázmán Mór, Szatmári János, Dániel Gizella, Balázsi Anna, Tőkés Endre, Kovács Aranka, Jánki Béla ). gépirat, kézirat. r. és m. ny.

nyelvészeti munkássága