nyomtat

megoszt

A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár ismertető leltára
B részleg

 

B részleg. Egyházmegyei levéltárak

B 1 Kalotaszegi (Kolozs-Kalotai) Egyházmegye Levéltára

B 2  Széki Egyházmegye Levéltára

B 3  Szamosújvári Egyházmegye Levéltára

B 4  Hunyad-Zarándi Egyházmegye levéltára

B 5  Nagysajói Egyházmegye (Sajói Káptalan) Levéltára

B 6  A Kolozsvári Egyházmegye Levéltára

B 7  A Dési Egyházmegye Levéltára

B 8  A Tordai Egyházmegye Levéltára

B 9  A Szászvárosi Káptalan Levéltára

B 10  A Szilágyi traktus levelei

B 11  A Nagyszebeni Egyházmegye levéltára

B 12  A Küküllői egyházmegye levéltára

 

B részleg. Egyházmegyei levéltárak

B 1  Kalotaszegi (Kolozs-Kalotai) Egyházmegye Levéltára

1670-1944

A kalotaszegi (kolozs-kalotai) egyházmegye a Kolozsi és Kalotaszegi egyházmegyék egyesüléséből jött létre a 16. század hetvenes éveiben, Kolozs vármegye nyugati részén. Legjelentősebb egyházközsége, a kolozsvári 1854-1897 között Szamosfalvával külön egyházmegyét alkotott. Az 1903-as egyházkerületi rendezéskor az egyházmegyét kettéosztották, létrehozva a kolozsvári és a kalotaszegi egyházmegyét. Az utóbbiban a történeti Kalotaszeg falvainak egyházközségei maradtak.

Az egyházmegye levéltárát 1822-ben, majd 1855-ben rendezték, mindkét alkalommal lajstromkönyvet készítettek. 1903 után a történeti iratanyagot is különválasztották az akkor megállapított közigazgatási határok szerint. 1959-1961 között Ady László magyarkapusi lelkész, egyházmegyei levéltáros rendezte az anyagot, kéziratos leltárkönyvet készített. Az iratanyag általa kialakított rendben került elhelyezésre a Gyűjtőlevéltárban, a leltárkönyv segítségével kutatható.

Jegyzőkönyvek                                                                 2 fm.

Generális zsinati                                    1823-1854

Parciális zsinati                         (1792)-1867

Egyházmegyei közgyűlés                       1871-1936

Egyházmegyei tanácsülés                      1869-1936

Képviseleti gyűlés                                 1869-1870

Vizitációs                                             1813-1921

Házassági törvényszék              (1792)-1895

Köztörvényszék                                   1869

Özvegy-Árva alap                                1810

Összeírások                                         1754, 1956

Díjlevelek                                             1868

Levéltári lajstromok                              1822, 1855

Iratok                                                                               13 fm.

Anyakönyvek másodpéldányai  1834-1873

Házassági periratok                              1813-1893

Számadások                                         1840-1937

Özvegy-Árva pénztár                           1809-1906

Vagyonügyek                                       1674-1930

Igazgatási iratok                                   1770-1943

Tanügyi iratok                          1823-1948

Egyházközségek iratai:

Alsójára                                 1756-1940

Bábony                                  1738-1944

Bánffyhunyad             1789-1943

Bogártelke                             1815-1944

Csucsa                                   1906-1944

Egeres                                    1789-1944

Farnas                                    1801-1944

Gyalu                         1772-1943

Gyerővásárhely                      1809-1944

Hidalmás                                1890-1944

Inaktelke                                1796-1944

Jákótelke                               1810-1944

Kalotadamos                          1813-1944

Kalotaszentkirály                    1816-1944

Ketesd                                   1812-1944

Kispetri                                  1814-1944

Körösfő                                 1806-1944

Középlak és Tamásfalva         1670-1944

Magyarbikal                           1813-1944

Magyarfenes                          1813-1940

Magyargyerőmonostor           1813-1940

Magyarkapus             1812-1944

Magyarkiskapus                     1808-1944

Magyarléta                             1799-1940

Magyarlóna                            1675-1943

Magyarnádas             1843-1922

Magyarókereke                      1805-1944

Magyarszentpál                      1820-1920

Magyarvalkó              1778-1940

Magyarvista                           1816-1944

Magyarzsombor                     1890-1944

Mákófalva                              1812-1944

Méra                                      1807-1944

Nagypetri                               1814-1944

Nádasdaróc                           1815-1944

Nyárszó                                 1799-1944

Sárvásár                                 1764-1944

Sztána                                    1782-1944

Szucsák                                 1814-1943

Tordaszentlászló                     1814-1940

Türe                                       1768-1942

Váralmás                                1674-1944

Zentelke                                 1816-1940

Zsobok                                  1773-1944

Összesen:                                              15 fm.

B 2  Széki Egyházmegye Levéltára

1625-1944

A széki egyházmegye a 16. század második felében alakult ki, a század utolsó negyedében azonban, az antitrinitarizmus elterjedése következtében, egyesült a dési egyházmegyével. Az 1624-es nagyenyedi zsinat a nagy kiterjedése miatt nehézkesen igazgatható egyházmegyét újra kettéosztotta, így a történeti széki egyházmegye a Szamostól keletre lévő Belső-Szolnok, Doboka és Kolozs vármegyei egyházközségeket foglalta magába. Az 1903-as egyházkerületi rendezéskor elcsatolták a Beszterce-Naszód, Kolozs és egyes Szolnok-Doboka vármegyei egyházközségeket is, ugyanakkor egyes, korábban a nagysajói egyházmegyébe tartozó egyházközségek kerültek a széki egyházmegyébe.

Az egyházmegye levéltárát az 1840-es évek második felében rendezték, ekkor készítették az alapos lajstromkönyvet is. 1910-ben új lajstromkönyv készült, amelybe bejegyezték az egyházmegyéhez újabban csatolt egyházközségek levelezését, viszont kimaradtak az elcsatolt egyházközségek iratai. A gyűjtőlevéltári rendezéskor László Dezső a korábbi rendet részben visszaállította, az anyaghoz kéziratos leltárkönyv készült.

Jegyzőkönyvek                                                                                         3 fm.

Anyakönyvek másolatai                                    1833-1854      7 kötet

Parciális zsinati                                     1625-1894      11 kötet

Tanácsülési                                                       1884-1897      1 kötet

Vizitációs                                                         1794-1905      20 kötet

Házassági törvényszék                          1884-1894      1 kötet

Dictaturae protocollum                         1829-1897      1 kötet

Köztörvényszék                                               1887-1895      1 kötet

Özvegy-árva Gyámintézet                                 1886-1895      1 kötet

Egyházi javak összeírása                                   1634, 1754      2 kötet

Papi, kántori díjlevelek, jövedelmek                  1866-1888      2 kötet

Pénztárnaplók, számadások                              1888-1918      8 kötet

Nyugdíjintézeti törzskönyv                                1908-1919      1 kötet

Segédletek:

Iktatókönyvek                          1883-1943      15 kötet

Mutató az iktatókönyvhöz                     1883                1 kötet

Bírósági iktatókönyv                             1931-1942      1 kötet

Levéltári lajstromok                              1847-1926      2 kötet

Iratok                                                                                           11, 50 fm.

Igazgatási iratok                                               1757-1944

Özvegy-árva Gyámintézet iratai             1885-1896

Válóperi iratok                                     1791-1895

Egyházközségek iratai:

Almásmálom                                    1773-1944

Alsóilosva                                        1832-1944

Apanagyfalu                                    1832-1944

Árpástó                                           1800-1944

Baca                                               1792-1944

Bálványosváralja                              1778-1963

Bethlen                                            1794-1944

Bonchida                                         1781-1904

Boncnyíres                                      1790-1943

Botháza                                           1693-1901

Bőd                                     1776-1943

Buza                                                1765-1944

Cege                                               1741-1944

Császári                                          1786-1871

Csicsógyörgyfalva                            1943-1944

Csicsómihályfalva                            1827-1944

Feketelak                                        1805-1944

Felőr                                               1792-1944

Fűzkút                                             1801-1921

Göc                                     1766-1944

Gyeke                                             1809-1903

Hesdát                                            1805-1899

Katona                                            1800-1923

Kékes                                             1831-1944

Kékesvásárhely                               1887-1944

Kéthely                                           1829-1900

Kisiklód                                          1757-1944

Kispulyon                                        1760-1944

Kőfarka                                          1871-1890

Magyarberéte                                  1834-1891

Magyarborzás                                 1793-1944

Magyardécse                                   1827-1944

Magyarfráta                         1799-1905

Magyarkályán                                  1795-1904

Magyarlégen                                    1799-1903

Magyarnemegye                              1793-1891

Magyarpalatka                                1808-1905

Magyarszovát                                  1788-1906

Melegföldvár                                   1798-1944

Mezőkeszü                                      1801-1903

Mezőméhes                         1836-1889

Mezőszava                                      1763-1922

Mezőszentmihály                             1913-1922

Mezőveresegyháza              1797-1944

Mezőzáh                                         1861-1934

Mikeháza                                        1763-1892

Mócs                                              1754-1912

Nagydevecser                                 1759-1944

Nagyiklód                                       1808-1944

Nagysármás                                    1894-1903

Noszoly                                           1794-1944

Ördöngösfüzes                                1798-1944

Pusztakamarás                                 1770-1903

Retteg                                             1801-1944

Sajókeresztúr                                  1754-1891

Sajószentandrás                               1795-1891

Sajóudvarhely                                  1792-1891

Sárvár                                             1795-1891

Somkerék                                       1800-1891

Szamosújvár                                    1798-1944

Szamosújvárnémeti              1812-1943

Szászfellak                                       1774-1891

Szásznyíres                          1794-1944

Szászzsombor                                  795-1944

Szentmargita                                    1802-1944

Szentmáté                                        1868-1941

Szeszárma                                       1823-1942

Szék                                                1643-1944

Szépkenyerűszentmárton                  1754-1944

Tacs                                                1777-1850

Újős                                                1853-1922

Vajdakamarás                                 1822-1905

Vasasszentegyed                             1753-1944

Vasasszentgothárd                           1831-1944

Vasasszentivány                               1763-1825

Várkudu                                          1794-1944

Vice                                                1801-1944

Virágosberek                                   1748-1889

Visa                                                1801-1903

Vízszilvás                                         1790-1944

Összesen:                                              14, 50 fm.

B 3  Szamosújvári Egyházmegye Levéltára

1951-1968

A Szamosújvári egyházmegyét 1951-ben, a rajonok kialakításakor hozták létre, a történeti Széki és a Dési egyházmegyék egyes egyházközségeinek elcsatolásával (a Széki egyházmegye ekkor megszűnt). Az egyházmegyét 1968-ban, a megyésítéskor szüntették meg, visszaolvasztva az egyházközségeket a Dési és a Kolozsvári egyházmegyébe. Emiatt az anyagot a Dési egyházmegye levéltárának folytatásaként helyezték el, különválasztásra vár. Az egyházközségek iratai időrendben kötegelve kerültek a Gyűjtőlevéltárba, a kezdő év 1950/51, a záró év 1968.

Az egyházközségek: Bádok, Bonchida, Buza, Cege (leányegyháza: Noszoly, Göc), Csomafája, Doboka, Esztény (le.: Szarvaskend), Feketelak, Felsőtök (le.: Alsótők), Kecsed, Kendilóna, Kérő (le.: Dengeleg), Kisiklód (le.: Vízszilvás, Nagyiklód), Kispulyon (le.: Vasasszentegyed), Kolozsborsa (le.: Kolozsgyula), Mezőszava, Nagydevecser, Néma, Ormány (le.: Girolt), Ördöngösfüzes, Szamosújvár (le.: Szamosújvárnémeti), Szászzsombor, Szék, Szépkenyerűszentmárton, Válaszút (le.: Kékesvásárhely)

Összesen:                                              2 fm.

B 4  Hunyad-Zarándi Egyházmegye levéltára

1686-1951

A Hunyad-Zarándi (dévai, vajdahunyadi, vajdahunyad-zarándi) egyházmegye a 16-17. század fordulója táján alakult ki a Hunyad vármegyei (Szászváros és Tordos kivételével) egyházközségek és a Zaránd vármegyéhez tartozó 4 egyházközség (Brád, Körösbánya, Kristyor, Ribice, ám egy 1634-es összeírás ide sorolja Nagyhalmágyot is; az előbbi egyházközségek a forrásokban Körösi egyházak néven is szerepelnek) egyesülése révén. 1862-ben az addig a szász evangélikus egyház fennhatósága alá tartozó Szászváros, Tordos és a Szászváros széki református egyházközségek a Hunyad-Zarándi egyházmegye fennhatósága alá kerültek.

Az egyházmegye levéltárát 1961-ben vették számba, az ekkor készített lajstromkönyv egyetlen időrendben sorolja fel az iratokat, függetlenül attól, hogy melyik egyházközségre vonatkoznak. Ebben Az egyházközségek iratanyaga egyelőre rendezetlen, a jövő feladata a hagyományos egyházmegyei levéltári rend kialakítása, vagyis a központi igazgatás és az egyházközségek csomóinak kialakítása az iratok tárgya szerint.

A levéltár 20. századi iratanyagát 2007-ben vette át levéltárunk, egyelőre 8 dobozban várja a rendezést.

Jegyzőkönyvek

Parciális zsinat              1810-1883      3 kötet

Vizitációs                                 1686-1887      10 kötet

Összeírások

   Papi, kántori jövedelem         1872                2 kötet

Iratok                                           1715-1951

Segédletek:

Esperesi iktatókönyvek 1876-1896      7 kötet

Összesen:                                              5,2 fm.

B 5  Nagysajói Egyházmegye (Sajói Káptalan) Levéltára

?1850-?1961

Az egyházmegye a 16. század második felében létrejött, református magyar és evangélikus szász egyházközségekből álló Sajói Káptalanból alakult ki oly módon, hogy 1850-ben az addig a református püspök fennhatósága alá tartozó szász evangélikus egyházközségek kiváltak a káptalanból és a szász evangélikus egyház felügyelete alá kerültek. 1863-ban az immár színreformátus káptalan feloszlatását tervezték, végül, hogy életképességét biztosítsák, 1891-ben a Széki és a Görgényi egyházmegyékből idecsatoltak 5 egyházközséget, az 1903-as egyházkerületi rendezéskor pedig újabbakkal gyarapodott. Az egyházmegyét 1961-ben szüntették meg, beolvasztva a Dési egyházmegyébe.

A káptalan Nagysajón őrzött levéltárának régi anyaga 1848-ban elpusztult, mai iratanyaga 1849 után keletkezett. A levéltár a jegyzőkönyvek kivételével rendezetlen.

A Sajói Káptalan egyházközségei 1858-ban: Kentelke (leányegyház: Árokalja, Kerlés, Sajómagyarós, Beszterce, Alsóbalázsfalva), Kisbudak (le.: Szászbudak), Nagysajó (le.: Paszmos, Bilak), Sófalva (le.: Simontelke), Szászcegő, Szászmáté [később: Szentmáté] (le.: Szászújfalu, Aranyosmóric), Szászújős.

A levéltár Almásmálom, Alsóilosva, Apanagyfalu, Beszterce, Bethlen, Cegőtelke, Felőr, Kékes, Magyarberéte (le.: Fellak), Magyarborzás, Magyarnemegye, Mezőveresegyháza, Naszód, Sajószentandrás, Sajóudvarhely, Sófalva, Somkerék, Tacs, Teke (le.: Mezőerked, Nagyida), Tuson, Újős (le.: Fűzkút), Uzdiszentpéter, Várkudu, Vice egyházközségekre vonatkozóan is tartalmaz adatokat.

Jegyzőkönyvek

Parciális zsinati                                                 1850-1889      3 kötet

Egyházmegyei tanácsi                                       1871-1895      2 k

Vizitációs                                                                     1851-1905      7 k

Dékáni/esperesi napló                                       1875-1889      2 k

Felsőbb rendeletek                                                       1829-1856

Számvevői főkönyv                                                     

Özvegy-árva gyámpénztár naplója                                1893-1906

Uzdiszentpéter egyházközség vagyonösszeírása 1839

Tuson egyházközség vagyonösszeírása              1839

Összesen:                                              kb. 7 fm.

B 6  A Kolozsvári Egyházmegye Levéltára

(1753)-1904-1989

A Kolozsvári egyházmegye először 1854-1897 között állt fenn, s ebben az időszakban csupán a kolozsvári és a szamosfalvi egyházközség alkotta, ám mivel nem bizonyult jól működőnek, megszüntették. 1903-ban újra életre hívták, ekkor azonban már a Kolozs-Kalotai, a Széki és a Dési egyházmegyéktől elcsatolt 26 egyházközséget foglalta magába, majd ezek száma az egyházkerületi rendezések következtében gyarapodott.

I. sorozat

Jegyzőkönyvek

Tanácsülési                                                                   1909-1954      6 kötet

Közgyűlési                                                                   1904-1954

Vásárhelyi János esperes előjegyzési füzete                   1924

Magyar Országos Ref. Közalap pénztárnaplója 1915-1921

Iratok (az egyházmegyei központi igazgatás iratai)

Egyházmegyei közgyűlés                                   1911-1929

Egyházmegyei tanácsülés                                  1918, 1930, 1945

Egyházmegyei bíróság                           1906-1943

Esperesi vizitáció jegyzőkönyvei                        1913-1952

Esperesi beszámolók, jelentések                       1908-1946

Igazgatótanácsi leiratok                         1907-1919

Belmisszió                                                        1927, 1940-1946

Törzsanyag                                                       1908-1950

Díjlevelek                                                         1890-1950

Tanügy                                                 1906-1943

Központi iskolaügyek                           1910-1945

Elemi iskolai költségvetések                              1931-1940

Nyugdíj- és Közalap                                        1905-1940

Költségvetések                                     1904-1917

Egyházközségi népmozgalmak adatai    1906-1924

Segédletek:

Esperesi iktató                                                  1914-1966      18 kötet

Délerdélyi Kolozsvári eme esperesi iktatója                   1940-1946

Főjegyzői iktató                                                            1907-1919

Fegyelmi bíróság iktatója                                              1928-1931

Belmissziói előadó iktatója                                            1936-1944      2 kötet

Számvevői iktató                                                          1907-1929

Mezőségi Tanítói Kör iktatója                           1946

Igazgatótanácsi rendeletek mutatói                                1924-1941      2 kötet

Mutató az iktatóhoz                                                      1927-1942      5 kötet

II. sorozat

Jegyzőkönyvek

Közgyűlési                                                       1966-1979

Tanácsülési                                                       1967-1980

Lelkészek törzskönyve                         1955

Egyházmegyei mindentudó                                1962-1970      3 kötet

Egyházmegyei pénztárnapló                              1963-1986      5 kötet

Iratok

Az esperesi közigazgatás iratai               1945-1989

Segédletek:

Esperesi iktató                                      1966-1973      3 kötet

Fegyelmi bíróság iktatója                                  1954

Számvevői iktató                                              1963

Egyházközségek iratai

Ajton                                                   1886-1946

Bádok                                                  1904-1951

Bonchida                                              1904, 1906-1950

Bodonkút                                             1826-1964

Burjánosóbuda-Bedellő                       1907-1945

Csomafája                                            1908-1944

Csucsa                                     1961

Fejérd                                                  1812-1964

Gyalu                                                   1952-1960

Gyeke-Légen                                       1907-1952

Györgyfalva                                          1753, 1812-1964

Kajántó-Kóród                                   1800, 1823-1964

Katona                                     1927-1951

Kide                                                    1900-1960

Kolozs                                     1797, 1819, 1921-1964

Kolozsborsa-Kolozsgyula                    1904-1952

Kolozspata, Kolozskara, Dezmér, Apahida, Bós           1828-1964

Kolozsvár-Belváros                              1907-1964

Kolozsvár-Alsóváros                            1907-1964

Kolozsvár-Felsőváros              1913-1964

Kolozsvár-Hídelve                               1907-1964

Kolozsvár-Újalsóváros             1961-1964

Kolozsvár-Irisz                         1958-1964

Kolozsvár-Szamosfalva                        1956-1964

Magyarfenes                                        1951-1960

Magyarfodorháza                                 1905, 1923-1957

Magyarfráta                                         1906-1952

Magyarkapus                                       1951-1960

Magyarkályán                          1908, 1911-1960

Magyarkiskapus                                   1950-1960

Magyarlóna                                          1951-1964

Magyarmacskás                                   1905-1964

Magyarszovát                                       1904-1961

Magyarvista                                         1950-1960

Magyarpalatka                         1905-1960

Mákófalva                                            1950-1960

Mezőkeszü                                           1904-1952

Mezőszava                                           1829, 1908-1950

Méra                                                    1950-1964

Mócs-Botháza                         1908-1952

Nádasdaróc                                         1951-1960

Nádaskóród                                         1955

Ördögkeresztúr-Kisesküllő                   1905, 1911-1960

Páncélcseh-Derzse                               1952-1960

Rőd                                                     1754-1901

Szamosfalva                                         1815-1947

Szamosköblös                          1951-1960

Szucsák                                               1950-1964

Tordaszentlászló                                   1950-1960

Türe                                                     1950-1960

Vajdakamarás                                      1949-1958

Válaszút                                               1906-1952

Visa                                                     1904-1957

Összesen:                                              29,5 fm.

B 7  A Dési Egyházmegye Levéltára

1681-1964

A Belső-szolnoki helvét irányt követő egyházközségekből a 16. század vége felé alakult ki a dési (más néven belső-szolnoki) református egyházmegye, amely a század utolsó negyedében egyesült a dobokai egyházmegyével. Az igen nagy kiterjedésű, 71 egyházközséget magába foglaló egyházmegyét az 1624-es nagyenyedi zsinaton kétfelé osztották oly módon, hogy a Szamostól keletre eső egyházközségek alkották a széki vagy rettegi, míg a nyugatra, Dés felé esők a dési egyházmegyét. 1821-ben a magyarországi Helytartótanács és a generális konvent határozata alapján az addig a Tiszántúli Egyházkerülethez, azon belül a nagybányai egyházmegyéhez tartozó Domokos, Hagymáslápos, Kolcér, Koltó és Katalin, Kővárhosszúfalu, Magyarlápos, Sárosmagyarberkesz egyházközségeket a dési egyházmegyéhez csatolták, bekebelezésükre 1823-ban került sor. Az 1903-as rendezéskor viszont a Kolozs vármegyei gyülekezeteket elcsatolták a kolozsvári egyházmegyébe, így a 20. század elejére a dési egyházmegyében 22 anyaegyházközség maradt. 1968-ban ide csatolták a megszüntetett szamosújvári (volt széki) egyházmegye gyülekezeteinek egy részét.

Az egyházmegye levéltárát Daday István egyházmegyei levéltáros rendezte 1966-ban és kéziratos lajstromkönyvet készített az anyaghoz.

Egyházmegyei anyakönyvek                                  1880-1883      4 kötet

Jegyzőkönyvek

Parciális zsinat                                      1681-1768      1 kötet

Vizitációs                                                         1721-1886      10 kötet

Egyházmegyei közgyűlés                                   1842-1938      5 kötet

Egyházmegyei tanács                                        1869-1958      4 kötet

Egyházmegyei lelkészi értekezlet                       1936                1 kötet

Házassági törvényszék                          1769-1895      3 kötet

Köztörvényszék                                               1869-1921      1 kötet

Özvegy-Árva Gyámintézet                                1792-1903      1 kötet

Egyházmegyei Olvasóegylet                              1863-1873      1 kötet

Esperesi jegyzetek                                     1817-1870      1 kötet

A Dési eme történeti és statisztikai leírása   1867                1 kötet

Összeírások

Egyházmegyei                                       1753-1754      1 kötet

Papi, tanítói jövedelmek                                    1867                1kötet

Számadások                                                         1865-1870      3 kötet

Pénztárnaplók

Egyházmegyei                                       1929-1965      5 kötet

Özvegy-Árva Gyámintézet                                1891-1903      1 kötet

Az esperesi közigazgatás iratai

Felsőbb hatósági levelek, rendeletek

Guberniumi rendeletek                          1788-1871

Zsinati végzések                                               1740-1874

Főkonzisztóriumi határozatok                1745-1864

Püspöki levelek                                                1795-1882

Esperesi körlevelek                                               1791-1870

Egyházmegyei igazgatási iratok                              1745-1964

Püspöki vizsgálat iratai                                           1877-1941

Esperesi vizsgálati jegyzőkönyvek              1852

Püspöki észrevételek a jegyzőkönyvekre   1862-1882

Közgyűlési jegyzőkönyvek                                    1904-1950

Tanácsülési jegyzőkönyvek, tárgysorozat   1903-1959

Esperesi jelentések                                                1911-1957

Főjegyzői jelentések                                              1942-1948

Belmissziói jelentések                                            1948-1956

Fegyelmi ügyek                                                     1773-1930

Özvegy-árva cassa iratai                                        1792-1876

Egyházmegyei közalap                                           1888-1918

Dési Közalap                                                        1888-1903

Egyházmegyei költségvetés                                    1893-1948

Egyházmegyei számadások                                    1916-1948

Egyházmegyei pénztár nyilvántartás                        1953-1963

Lelkészi értekezlet iratai                                         1864-1960

Házassági törvényszék iratai                                  1783-1895

Egyházközségek iratai

Alsótők                                    1780-1918

Árpástó                                    1734-1960

Babuc                                      1838-1896

Baca                                        1951-1961

Bádok                                      1811-1881

Bálványosváralja                      1951-1960

Blenkemező                             1833-1943

Burjánosóbuda             1878-1896

Csákigorbó                              1889-1944

Csicsómihályfalva                     1950-1960

Csomafája                                1754-1889

Dengeleg                                  1838-1949

Dés                                          1800-1960

Désakna                                   1833-1960

Déscichegy                               1928-1960

Doboka                                   1751-1950

Domokos                                 1809-1949

Drág                                        1760-1889

Esztény                                    1756-1950

Felsőtők                                   1817-1950

Galgó                                       1791-1958

Girolt                                       1808-1950

Hagymáslápos              1763-1950

Hídalmás                                  1793-1901

Kackó                                     1816-1960

Kecsed                                    1758-1950

Kendilóna                                1826-1951

Kérő                                        1796-1950

Kide                                        1734-1896

Kisesküllő                                1788-1888

Kolozsborsa                             1767-1896

Kolozsgyula                             1790-1896

Koltó-Katalin                           1742-1950

Kovácsi                                   1875

Kozárvár                                  1754-1960

Kővárhosszúfalu                       1845-1950

Magyarderzse                          1760-1947

Magyardécse                           1951-1960

Magyarfodorháza                     1796-1889

Magyarköblös              1835-1951

Magyarlápos                            1813-1950

Magyarmacskás                       1845-1890

Magyarnagyzsombor                1845-1887

Magyarújfalu                            1876-1889

Nagyesküllő                             1786-1889

Nagyilonda                               1898-1961

Nagysomkút                             1908-1950

Néma                                       1755-1950

Oláhpéntek                              1853-1867

Ormány                                    1796-1950

Ónok                                       1820-1876

Ördögkeresztúr                        1782-1889

Páncélcseh                               1835-1950

Radákszinye                             1754-1960

Retteg                                      1918-1961

Récekeresztúr                          1754-1905

Sárosmagyarberkesz                1731-1950

Semesnye                                 1898-1960

Sólyomkő                                1877-1889

Szarvaskend                             1791-1949

Szásznyíres                               1953-1960

Szelecske                                 1813-1960

Szentmargita                             1951-1961

Szurduk                                   1906-1950

Szűkerék                                  1777-1864

Tötör                                       1800-1949

Vajdaháza                                1885-1887

Válaszút                                   1804-1888

Segédletek:

Esperesi iktatókönyv                                        1938-1963      6 k.

Egyházmegyei pénztáros iktatókönyve   1956-1963      1 k.

Egyházmegyei levéltáros iktatókönyve   1958

Egyházmegyei levéltár lajstromkönyve   1964                2 k.

                             Összesen:                                             14, 60 fm.

B 8  A Tordai Egyházmegye Levéltára

1951-1964

A Tordai egyházmegyét az 1951-es rajonáláskor hozták létre a Kolozsvári és Nagyenyedi egyházmegye egyházközségeiből, s 1964-ben beolvadt a Kolozsvári egyházmegyébe.

Ebben az időszakban a Tordai egyházmegyébe tartoztak a következő egyházközségek: Abrudbánya (le.: Verespatak), Ajton, Alsó-Felsődetrehem, Alsó-Felsőszentmihály, Alsójára, Aranyosegerbegy, Aranyosgerend, Aranyosgyéres, Aranyospolyán, Bágyon (le.: Aranyosrákos-Várfalva), Harasztos, Kercsed, Magyarléta, Mezőnagycsán, Ótorda, Tordatúr, Torockószentgyörgy, Újtorda.

Jegyzőkönyvek

Tanácsülési                                           1951-1962

Lelkészértekezleti                                 1951-1952

Iratok                                                       1951-1964

Segédletek:

Lajstromkönyv                         1951-1964

Iktatókönyv                                          1960-1964

Számvevői iktatókönyv             1951-1960

Összesen:                                                          4 fm.

B 9  A Szászvárosi Káptalan Levéltára

1767-1904

A Szászvárosi Káptalan és evangélikus meg református gyülekezetei az erdélyi szász evangélikus szuperintendens fennhatósága alatt éltek a reformáció óta. 1850-ben az evangélikus egyház kibocsátotta a a két református gyülekezetet a maga fennhatósága alól, a református egyház 1862-ben fogadta be őket, Szászváros püspöki vizsgálat alatti egyházközséggé lett. Ezzel a káptalan egyházkormányzati szerepe megszűnt, fennmaradt viszont mint a négy egyházközség közös ügyeinek fóruma.

Református egyházközségei: Szászváros, Tordos. Evangélikus gyülekezetei: Szászváros, Romosz.

Jegyzőkönyvek                             1767-1904      2 kötet

Számadások                                 1830-18902    2 kötet

Összesen:                                                          0,40 fm.

B 10  A Szilágyi traktus levelei

1580-1791

Az iratok mind a szilágyi református egyházmegye levéltárból származnak. A legféltettebb jogbiztosító oklevelek egy részét Zoványi P. György esperes 1721-ben átadta az Erdélyi Református Főkonzisztóriumnak, majd halála (1758) előtt Wesselényi Farkasnak más hasonló természetű iratokat is átadott a Főkonzisztórium levéltárában való megőrzés végett. Wesselényi 1770-ben át is adta az iratokat.

A főkonzisztóriumi levéltár múlt század eleji rendezésekor a szilágyi traktus oklevelei az Extra seriem . gyűjtemény részeként kerültek lajstromba. Egy részük századunk elején átkerült a Teológiai Fakultás könyvtárába, ahol más oklevelekkel együtt id. Nagy Géza teológiai tanár lajstromozta őket. A Pokoly-Nagy gyűjtemény átvétele és átrendezése során helyreállt a szilágyi egyházmegye iratainak egykori egysége.

1 köteg (55 tétel)                                              0,05 fm.

B 11  A Nagyszebeni Egyházmegye levéltára

-1968

Az 1830-as években alakult egyházmegye levéltárát Nagyszebenből szállítottuk fel 2002 decemberében. Az anyag ideiglenesen dobozolva van, revíziója ezután következik.

B 12  A Küküllői Egyházmegye levéltára

-1965

A 17. századi jegyzőkönyvekben és iratokban igen gazdag, mintaszerűen rendezett egyházmegyei levéltárat Dicsőszentmártonból szállítottuk fel 2004 szeptemberében.

Az egyházközségenként rendezett iratok revíziója 2006-ban kezdődött el.

Jegyzőkönyvek

     Partialis synodusok jegyzőkönyvei

                 I/1. Dadai János                       1638-1673.

                 I/2. Protocollum dioeceseos      1676-1713.

                 I/3. Bonyhai                              1714-1760.

     Vizitációs jegyzőkönyvek

                 II/1. Dadai János                      1648-1657.

                 II/2. (V.3/2.) Matricula tractus  1713-1725.

                 II/3. Bonyhai György                1726-1762.

                 II/4.                                          1762-1783.

     Urbáriumok

                 III/1. (V.4/1.) Proventus et bona           1714.

                 III/2. (V.4/2.) Proventus                       1749.

     Generális zsinatok végzései

V.2/8. Acta Synodi Generalis gyűjtemény                    1599-1794.

            Főkonzisztóriumi leiratok                                  1786-1850.