nyomtat

megoszt

A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár ismertető leltára
E részleg

 

E részleg.  Terv- és térképtár

E 1  Az Igazgatótanács levéltárának tervrajzai és térképei

E 2  A Kolozsvári Egyházközség levéltárának tervrajzai

E 3  Markos András hagyatékának térképei

 

E részleg.  Terv- és térképtár

E gyűjtemény a levéltár különféle fondjaiból kiemelt nagy alakú tervrajzokból és térképekből alakult ki. A tervrajzokat és térképeket mappákban, fektetve tároljuk.

E 1  Az Igazgatótanács levéltárának tervrajzai és térképei

1878-1961

Alpár Ignác típustervei templomokhoz 1889      1 mappa

A dési templom rajzai 1913/1961                                  1

Maetz-féle bérház tervei (Kolozsvár, Magyar u. 1) 1893           1

Hosszúfalui templom tervei 1892                                   1

Zilahi templom átalakítása 1878                         1

Ref. Theologiai Fakultás tervrajzai 1893                        1

Az erdélyi missziói egyházközségek térképe (Szász Domokos) 1890

            7 mappa                                                           0,2 fm.

E 2  A Kolozsvári Egyházközség levéltárának tervrajzai

1830-1921

Kolozsvári papnövelde, Monostori templom (Kós Károly),

belvárosi parókia, alsóvárosi villa tervei 1875-1921       1 mappa

Bocskai u. tervezett bérház rajzai 1913              1

Fő tér 23 sz. telekre épített bérház rajzai 1882   1

Monostori parókia (Kós Károly) 1914              1

Magyar u. templom, elemi iskolák, bérházak 1830-1920                       1

Monostori templom (Spáda János) 1908                       1

Belvárosi leányiskola 1914                                            1

            7 mappa                                                           0,2 fm.

E 3   Markos András hagyatékának térképei

Kide térképe. Bánffy Ferenc kolozsborsai birtokának térképe

2 mappa                                                           0,05 fm.

Rendezetlen térképek és tervrajzok                   2 mappa           kb. 0,1 fm.