nyomtat

megoszt

A kolozsvári Református Gyűjtőlevéltár ismertető leltára
H részleg

 

H részleg  Letétek. A levéltár gyűjtőkörén kívüli fondtöredékek

H 1   Kolozsvár város levéltára

H 2   Kolozsvári Bányaigazgatóság iratai

H 3   Kolozsvári Ferencz József TE, Természettudományi Kar

H 4   gr. Teleki Lajos birtokügyi iratai

H 5   Delloapáti Somai Gergely birtokainak conscriptioja

H 6   Protocolulu mortilor din parohia greco-reseriteana Nadosiulu Românescu

 

H részleg  Letétek. A levéltár gyűjtőkörén kívüli fondtöredékek

H 1  Kolozsvár város levéltára

Guberniumi leiratok 1801

Lázár Ferenc / Aszalós Anna per iratai 1804

                 1 köteg                                                 0,05 fm.

H 2  Kolozsvári Bányaigazgatóság iratai

1847-1880

Rendezetlen fond

                 2 köteg                                                 0,2 fm.

H 3  Kolozsvári Ferencz József TE, Természettudományi Kar

1875-1909

Szádeczky Gyula és Koch Antal jelentései, iratai, levelezése. Rendezetlen.

                 1 köteg                                                 0,05 fm.

H 4  gr. Teleki Lajos birtokügyi iratai

1786-1834

A birtokösszeírást, illetőleg a periratokat tartalmazó két kötetet 1979 tavaszán Ferencz Miklós magyarbikali lelkipásztor helyezte letétbe. A köteteket apósa, Kacsó Sándor halála (kb. 1972) után találta a krasznahorváti parókia padlásán.

1. Gr. Teleki Lajos és felesége gr. Toldi Sára birtokainak összeírása. 1816. (Teleki halála után készült örökösei, Teleki József és Brukenthalné Teleki Krisztina számára.) A birtokok: Krasznahorvát, Magyar- és Oláhkecel, Sereden, Palicka, Kraszna, Kispacal, Magyarcsaholy, Domoszló, Nagykágya, Sámsom, Acsád, Ábrahám, Ártánháza, Buzita, Geszteréd)               1 kötet

2. Gr. Teleki Lajos mint alperes, márkosfalvi Kotsis András mint felperes az erdélyi Királyi Tábla előtt perelnek a Magyar-és Oláhkecelben, Alsó- és Felsőseredenben található Kálnoky-juss miatt. 1786-1834                                                                                      1 kötet

                 2 kötet                                                             0,35 fm.

H 5  Dellőapáti Somai Gergely birtokainak conscriptioja

1804

A birtokösszeírást tartalmazó kötetet Jovián Antalné Péchy Júlia (1892, Dellőapáti - 1983, Kolozsvár), kolozsvár-belvárosi presbiter adományozta az egyházközségnek. Cseh Zsolt lelkész 1991-ben a Gyűjtőlevéltárban helyezte letétbe.

A conscriptio 1804-ben készült Somai Gergely és felesége Kolosvári Zsuzsanna birtokairól, az örökösök (Somai Sándor, özv. Gaal Istvánné Somai Klára) kérésére. A birtokok: Dellőapáti, Veresegyháza, Magyarborzás, Sárvár, Alsóbalázsfalva, Magyarderzse, Magyarfodorháza, Magyar[Borsa]újfalu, Magyarköblös, Felsőtők, Kalotaújfalu, Tihó, Bádok.

1 kötet                                                              0,1 fm.

H 6  Protocolulu morţilor din parohia greco-reseriteană Nadoşiulu Românescu

            Az Oláhnádasi (Kalotanádas) görögkeleti egyházközség halotti anyakönyve  1851-1868

            Körösfő egyházközség anyakönyvével együtt került levéltárunkba.