nyomtat

megoszt

Erdély a Históriában
BÁRDI NÁNDOR (összeáll.)
Előszó

Előszó

 

Századunk Erdély történeteit Bukarestben vagy Budapesten írták. Erdély modern kori történetét az államnemzeti törekvések határozták meg. Ennek értékelésére az erdélyi történészek hivatottak.

Szerény vállalkozásunk sem pótolhatja egy Erdélyben készülő helyi kutatásokra, új forráscsoportokra támaszkodó munka létrehozását.

Könyvünk korunk tudományos színvonalát képviselő cikkek gyűjteménye. Az 1979-ben indult, magyarországi História c. folyóirat Erdély történetével foglalkozó írásaiból először 1992-ben jelentettünk meg válogatást a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Kulturális Egyesület Múzeumi Füzetek sorozatában. E kötet bővített változatát adjuk most közre. A magyar történetírás eredményeit szeretnénk közvetíteni az érdeklődő nagyközönség és a középiskolás ifjúság számára.

Ezúton mondunk köszönetet a História szerkesztőségének és a Haáz Rezső Kulturális Egyesületnek az írások közlési jogának átengedéséért.

A szerkesztők