nyomtat

megoszt

Versek
HORVÁTH IMRE
Katalóguscédula:
Cím: Versek
Szerző: HORVÁTH IMRE

Megjelenési adatok:
Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1965
Kategória: ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT
Témakör: irodalom
Műfaj: vers
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1239.1k]
Tartalom:
Kántor Lajos: Horváth Imre (bevezető) [pdf, 304.3k]

Versek [pdf, 710.5k]
Küldetés
Sikátorok
Alkony Várad felett
Aranypor
Koldussors
Ki ez?
Árnyak
Őszi borzongás
Október
Új kedvessel az őszi erdőn
Nevem
Távoli fény téli tájon
Aeternitás
Hajnal a vonaton
Évek
Március
Örvény felett
Isten rámsújt
És az élet itt felejtet...
Lepkék halotti tánca
Magányom
Jegenyék éneke
Haláltalan kövek
Örök vándor
Lappangó halál
Kutyasorban
Mariora
Menekülés a fénytől
Szétszéledt nyájam mégis itt hagyom
Lengő fények az őszi kertben
Hajnali bús ígéret
Zászlónak szántam
A Lloydsoron
Egy perc — riadtan feleszmélek
Játék rímmel és szerelemmel
Az én padom
Dúlt kérdések
Percek szikrái közt
Szólhatnék Bábel minden nyelvén
A fák is költök
Céltalanul
Az én istenem
Botom
Nincs tisztesség e földön
Halottak
Intés
Modern szerelmes vers
Kérdés
Maradj szobor
Verssorok
Adj, kertem, több virágot
Ugye te is unod már?
Egy gazdag nap története
Ha egyszer hangod támad
Rémület
Nekik jobb
Féregsors
Horog
Péter-Pál
Elszánt kötelesség
Magános fehér orgona
Ahogy a hattyú
Állatkertben
Gyerekhang
Virradat
Nyári tűz
Őszi nap
Mint ködös őszi reggelen
Alföldi tél
Divina commedia
Idegen nő
Egy napom
Félelmek
Bűntudat
Holdtalan este
A félelem
Megkésett rózsafa
Mért sírsz, kisfiam?
Siralom
Barmok a pocsolyában
Októberi táj
Nyulak
Derengés
Halott barátom
Színek a palettán
Elakadó lélegzettel
Bölcső az égő házban
Mérleg
Moment musical
Egy varjúhoz
A boldogság
Egy virágos almafa alatt
Tavalyi levél a fán
Alku az álommal
A nap
Gyűlölet
Babona
Hulló csillag
Aljasság
Lemenő nap
Az álmodó
Kutykuruty
Ázott virág
Fecske a felhős ég alatt
Vita nélkül
A tűz
Tanács
Ezer volt
Megölt madár
Szőlők könnye
Tengerszem
Az idő könyvében
Talált toll
Feladat
Biztatás
Magas C
Konflislovak
Fázó kisfiúhoz
Ébredés
Ki tüntetett ki?
Nagy tét
Április
Szeplő
Nagyúri látogatás
Naplemente
Emlékezés
Bizonytalan
Marasztald
Elmerülő
Áldásos ősz
Novemberi kertek
Őszi szabadulás
Vigasztaló
Csóka a havon
Tavaszi ág
Pletyka
Első villám
A boldogok
Csillagok
Örök könyv
Béke
Kecskék
Az utolsó mohikán
Ballada
Fekete macska
Majomság
Törvény
Boldogság
Kanári
Látomás
Boldog levél
Halálfélelem
Halak
Villog mindörökre
Ifjú nyár
Halaszd holnapra
Nyugtalan lélek
Sóhaj
Nők és madarak
Csillaghullás
Mit választanál?
Veszélyes esték
Nevessetek
Mámor
Utca
Torony
Más fán dalol
Szégyen
Olvadás
Hogy árnya se lengjen többé felettem
Jog és igazság
Érett gyümölcs
Üres keret
Fehér bot
Láz
Felelet
Gyűrű
Mindhalálig
Ruhák szimfóniája
Fűért, fáért
Esőcsepp
Kínai lány
Fák és madarak
Nap a havon
Én, ki a telet legyőztem
Nyár
Örök barátaim
Szeptember
Gyilkolok
Ami elveszett
Fény és árnyék
Szabadság
Folyó
Lány
Átkos a föld
Tied e fa
Füvek
A sárga ház
Szalmaláng
Üres beszéd
Építek majd...
Igazság
A hűség versei I. II
Lehullt virág
Zátony
Vérrel és korommal
A nyáj és a pásztor
Mérleg
Felmutatlak
A gyalázathoz
Csilingelj, béke
A nap
Amit az idő parancsol
Kórházi versek
Közkútnál
Így láss mindent
Aki sopánkodik
Illene most
Egyetértés
Távol estem
Ez is törvény
Mulandóság
Fénylő szavak
Visszhang
Marasztaló
Nagypiac
Történelmünk
Fölébe nősz...
Nem ígéret
Lépj ki bátran
Eljut szavad
Hősnél többek
Vigyen el a szél
Öt éve
Fegyver helyett
Győzelmi hír
Gyónás
Aradi elégia
Neked tiszteleg
Köszöntsd te is!
Hogy megmaradj
Jelszavak fegyverével
Kevés a dal, dicsérje tágabb ének
Ne csodálkozz
A béke érdekében
Verj hidat
Kinek van bátorsága?
Az emberért
Epigramma
Valahára
Mit tettél érte?
Fény csillan a turbinákon
Napfényes föld
Békét követel
Figyelni kell
Hogy ott legyen
Fiaink dolga más legyen
Harcba hívlak
Rosszul számol
Egy búzaszál
Egy elégedett költőhöz
Egy elaggotthoz
Hősök hitével
Igazság
Rajtad áll
Vidám sorok
Bírálóimnak
Moszkvából száll a dal
Szatírák
A gyáros
A kulák
A közömbös
Öreg mágnás
Tanítás
Életre kél
Ifjú marad
Repülőgép
Győzhetetlen élet
Igaz szerelem
Veszedelemben
Százéves ez a ja
Csak egy igaz versért élek
Parittya
A hangoskodó
Az irigykedő
Az öntelt
Színvallás
Álljon szobrod...
Majmok
Felelj
Ha jó munkád...
Parittya
Hogyan viselhetném
Felelősség
Ki voltam?
Kolozsvári séta
Gyönge a te erőd
Adósság
Egy náci tábornok
Beöltöztek
Firtatod
Egy a baj
A hegy és a tó
Percek és századok
Varjak
Semmittevő
Nem törpít
Jó vers
Levélhang
Mélységek felett
Ókori emlék
A tenger
Hajók
Szabadjára
Haza
Ne őt szánjad
Ha másként fordul
Szökő árnyék
Mit tennél?
Cirkusz
Körhinta
Légtornász
Bohóc
Kötél
Késdobáló
Elvárom
Ha nem érzed
Nem fárad
Minek mosdatja
Vessző
Állatmesék
A méhek
A birka
A nyúl
Jégtörő
Könyv és kenyér
Minden néphez beszélek
Nem rovom fel
Ősz hajjal holdfényben
Csupa titok
Tanulgatom
Válasz
Nem remegek
Megteltek virággal
Szívemben őriztem
Ősz
Memento
Elfut ez is
Tél
Koponya
Forradalom
Varjú-hang
Szeptemberi szélben
Őszi jel
Vetélkedés
Lombhullásban
Kétféle sors
Csak a sötét hallgat
Őszi nap
Fenyőkkel
Aszkézis
Alázat
Fadöntők
Egy ég alatt
Köztetek élek
Letépte az orkán
Ifjúság és művészet
Vízcsepp
Porszemek
Kánikula
Meglátod
A kavics
A szellő
Porszemek
Nap és Hold
Hívatlan vendég
Őszi eső
Őszi riadalom
Síri füvek
Megvetés
Búcsú nélkül
Furcsa verseny
Mentés
Hóban
Befagyott tó
Akinek szárnya van
Önzés
Intés
Hűség
Havas tetőn
Morzsa
Őszi remény
Avarban
Felismerés
Ki elmondhatja
Fáradni láthatott
Példa
Levélsors
Önismeret
Groteszk Ars poetica
Nincs merészebb
Április
Önzetlen öröm
Lesz azért lomb
Foszló felhők
Csillagos ég
Itt fog minden
Utolsó nyári nap
Szökőkút
Hangtalanul
Probléma
Szeleskedés
Kékek
Felhőtlen őszi ég
Aszály
Művész az ősz
Téli haszon
Kötöttség
Ostrom
Napvilágnál
Vallja minden fiad
Távlat
Kubai dal
Hőség
Dicsérem az esőt
Nyárutó
Varjúlánc
Tél jelé
Ágak
Másodvirágzás
Madárszálloda
Lesben
Levélbúcsú
Lombtalan fák között
Füst
Játékkedv
Téli harag
Gagarinnak
Versenytéren
Súlyos és súlytalan
Kellékek
Őszinteség
Korvin Sándor emlékének
Győzelem — vereség
Mindig siet
Híd
Kárban haszon
Próbatétel
Önérzet
Kibúvó
Mérték
Mit remél?
Önkívület
Óvás
Március
Március (moll-ban)
Megőrzik-e?
Szolgálat
Hitvallás
Hibátlanul
Életjel
Szólongató
Mint még soha
Küzdök érte
Feljutnak a csillagokba
Fenyő a tetőn
Árnyatlan szabadság
Nincs ideje
Antennák
Őszt mámor
Látszat
Forgószél
Régi lecke
Tudor Arghezi
Dézsma
Ítélet
Didaktika
Szabály
Önarckép
Hatás
Így hívtak
Mentség
Naplemente
Számonkérés
Időnk nevekkel van tele
Új remény
Ok
Változó sors
A kút
Kapuzárás
Útmutatás
Rím
Vélemény
Gépzene
Replika
Tavaszvárás
Tükröződés
Sugallat
Zörgő ágak
Ítélj!
Fonák érzés
Ars poetica
Karcolat
Az én nyaram
A jövő
Tisztelet
Kapocs
Tapintat
Kontraszt
Téli ég
Gondtalanság
Találkozás
Szélcsend
Gond
Nyereség
Nem ellenzem
Rejtvény
Bírálat
Sürgetés
Betűkre bízom
Számvetés
Falevél a folyón
Internacionálé
Virágbánat
Margittai tarisznya
Elődeim
Margittai tarisznya
A folyónál
Tanács
Megújulás
Idéző
Hagyomány
Feledhetetlenek
Gyökerek
Fedetlenül
A diófa
Térkép
Erőpróba
Viszonzás
Jelbeszéd
Nevetni
Fergeteg
Önfegyelem
A Kőröspart körképére
Szemüveg
Augusztus aranykönyvében
Hitem szerint
Cél
Párra leltetek
Metszés
Feleselés önmagammal
Megvédem
Belső parancs
Tűzpróba
Őszi reggel
Talány
Indulat
Vihar után
Négy évszak
Alku
Még azzal is
Január
Frivol dal
Enyém lesz
Lámpaernyő
Párhuzamok
Értelem és érzelem
A toll
Fonák tükör
Kályhám
Őszt verseny
Művirág
Mütyürke
Hírnökök
Dermesztő tisztaság
Magyarázat
Igaz rokon
Kárvallás
Szenvedélyek

Betűrendes mutató [pdf, 83.5k]