www.szotar.ro
Román-magyar szótár (beta)
Szerkesztő: Szász Lőrinc

 


RÖVIDÍTÉSEK

áll = állattan = zoologie
anat = anatómia = anatomie
ásv = ásványtan = mineralogie
átv = átvitt értelem = sens figurat
bány = bányászat = minerit
biol = biológia = biologie
biz = bizalmas = familiar
csill = csillagászat = astronomie
dipl = diplomácia = diplomaţie
div = divat = modă
egysz = egyes szám = singular
elav = elavult = învechit
ép = építészet = arhitectura
erd = erdészet = silvicultura
fényk = fényképészet = fotografie
fil = filozófia = filozofie
film = film = film
fiz = fizika = fizică
fn = főnév = substantiv
földr = földrajz = geografie
geol = geológia = geologie
gúny = gúnyos = ironic
gyógysz = gyógyszerészet = farmacie
h = hímnemű = masculin
haj = hajózás = navigaţie
hal = halászat = pescuit
hiv = hivatalos = oficial
hsz = határozószó = adverb
i = ige = verb
ip = ipar = industrie
irodt = irodalomtudomány = studiul literaturii
isk = iskolaügy = învăţământ
isz = indulatszó = interjecţie
játék = játékok = jocuri
jog = jogtudomány = ştiinţe juridice
kat = katonai = militar
ker = kereskedelem = comerţ
kert = kertészet = horticultură
kics = kicsinyítő = diminutiv
kif = kifejezés = expresie
koh = kohászat = metalurgie
költ = költői nyelv = poetic
konyha = konyhaművészet = arta culinară
könyv = könyvelés = contabilitate
közg = közgazdaságtan = economic
közig = közigazgatás = administraţie
ksz = kötőszó = conjuncţie
ld = lásd = vezi
lélt = lélektan = psihologie
mat­ = matematika = matematica
méh = méhészet = albinărit
mért = mértan = geometrie
met = meteorológia = meteorologie
mezőg = mezőgazdaság = agricultură
mit = mitológia = mitologie
mn = melléknév = adjectiv
műsz = műszaki = tehnic
műv = művészet = artă
n = nőnemű = feminin
nép = népies = popular
népr = néprajz = etnografie
névelő = névelő = articol
névm = névmás = pronume
növ = növénytan = botanică
nrag = nem ragozható = indeclinabil
nyelvt = nyelvtan, nyelvtudomány = gramatică, lingvistică
nyomd = nyomdászat = tipografie
orv = orvostudomány = medicină
pejor = pejoratív, lekicsinylő = peiorativ
pénz = pénzügy = finanţe
pol = politikai = politic
rád = rádió = radio
rég = régies = arhaic
rep = repülés = aviaţie
ritk = ritka = rar
röv = rövidítés = abreviere
s = semlegesnemű = neutru
sp = sport = sport
stb. = s a többi = etc.
sz = személy = persoana
szính = színház = teatru
szn = számnév = numeral
szt i = személytelen ige = verb impersonal
táj = tájszó = regionalism
távk = távközlés = telecomunicaţie
tbsz = többes szám = plural
text = textilipar = industrie textilă
tn i = tárgyatlan ige = verb intranzitiv
tört = történelem = istorie
tréf = tréfás = glumeţ
ts i = tárgyas ige = verb tranzitiv
tud = tudományos = ştiinţific
út = útépítés = drumuri
v = vagy = sau
vad = vadászat = vânătoare
vall = vallás = religie
vál = választékos = pretenţios
vasút = vasútügy = căi ferate
vegy = vegyészet = chimie
vhogyan = valahogyan = cumva
vhol = valahol = undeva
vhonnan = valahonnan = de undeva
vill = villamosság = electricitate
vissz i = visszaható ige = verb reflexiv
vki = valaki = cineva
vmennyire = valamennyire = întrucâtva
vmi = valami = ceva
vsz = viszonyszó = prepoziţie
zene = zene = muzică(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék