Önálló kiadványok

 • A magyar-román kapcsolatok 1939-1940-ben és a második bécsi döntés. Csíkszereda, 2002, Pro-Print Könyvkiadó /Múltunk Könyvek/, 425 o. [külsõ hivatkozás]

Tanulmányok

 • Bárdi Nándorral közösen: A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. In Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, 2008, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 162-167. o.
 • Az Antonescu-rezsim békeelképzelései 1940-1944 között. Századok, 2007. 1. sz. 3-27. o. [pdf, 234.6k]
 • A magyar-román viszony és az erdélyi kérdés 1940-1944 között. Korunk, 2006. 2. sz. 4-10. o. (Megjelent még: Történelmünk a Kárpát-medencében. 1926-1956-2006. Szerk.: Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 2006, Komp-Press Kiadó, 19-27. o.)

 • Olti Ágostonnal közösen: A román-magyar lakosságcsere kérdése 1940-1947 között. Kisebbségkutatás, 2006. 4. sz. 597-620. o.

  [pdf, 384.6k]
 • Az "idegháború" kezdete. Magyar-román tárgyalások 1940 őszén. In Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. (Szerk.: Bárdi Nándor - Simon Attila.) Somorja-Dunaszerdahely, 2006, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, 101-117. o. [külsõ hivatkozás]
 • A dél-erdélyi magyar kisebbség helyzete (1940-1944). In Korrajz 2003. A XX. Század Intézet Évkönyve. 2004, XX. Század Intézet, 39-53. o. [pdf, 229.1k]
 • Az erdélyi magyar menekültkérdés szociális vonatkozásai 1939-1944 között. In Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 29-39. o. [pdf, 200.7k]
 • Zeidler Miklóssal közösen: Az "Erdély-kérdés" a magyar-szovjet külkapcsolatokban. 2000, 14. évfolyam, 3. sz., 2002. április. 41-67. o. [külsõ hivatkozás]
 • A második bécsi döntés. Limes. Tudományos szemle, Tatabánya, 2001. 3. sz. 61-83. o.
 • A magyar-román kapcsolatok a kárpátaljai bevonulástól Besszarábia átadásáig (1939-1940). Limes. Tudományos szemle, Tatabánya, 2000. 1. sz. 41-61. o.
 • Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939 és 1944 között. Regio, 1999. 3-4. sz. 243-265. o. [pdf, 278.2k]
 • A magyar-román viszony és a kisebbségi kérdés 1940 őszén. Limes. Tudományos szemle, Tatabánya, 1996. 3. sz. 79-92. o. (Megjelent még: Kötődések Erdélyben. Tanulmányok. Alfadat-Press Kiadó, Tatabánya, 1999. c. gyűjteményes kötetben is, 189-210. o.) [pdf, 297.8k]
 • 1946-1947: Felvidéki menekültek Komárom-Esztergom vármegyében. Limes. Tudományos szemle, Tatabánya 1994. 4. sz. 5-17. o.
 • Csehszlovák-magyar lakosságcsere: ki- és betelepítések Komárom-Esztergom vármegyében a II. világháború után. In Levéltári Évkönyv 1993-1994. Esztergom, 1994. [pdf, 136.9k]
 • Kitelepítés 1945 után. Számok az 1945 utáni német kitelepítésrol. In Tatabánya 45 éve város. Tata, 1992 /Tudományos füzetek 7./, 121-125. o.
 • Svábkérdés. Kitelepítés Leányváron. (A német lakosság kitelepítésének kezdeteiről Komárom-Esztergom vármegyében.) Limes. Tudományos szemle, Tatabánya, 1992. 1. sz. 57-64. o.
 • Pergavovics Ferenccel közösen: Az Esztergomi zászló [pdf, 222.1k]

Cikk

 • Az Antonescu-rezsim jövoképe. Román békeelképzelések és lakosságcsere-tervek, 1940-1944. Rubicon, 2007. 1-2. sz. 20-21. o

  [pdf, 539.9k]
 • A második bécsi döntés. Rubicon, 2005. 6. sz. 23-32. o.
 • Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940–1944 között

  [pdf, 137.3k]
 • Kisebbségben: Demeter Béla és a románság

  [pdf, 126.7k]
 • Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945–1950 között

  [pdf, 123.3k]

Forrásközlés

 • Bethlen István mint erdélyi református fogondnok. Új Forrás, 1995. 4. sz. 60-69. o.

Szerkesztés

 • "Felszedek utamban minden fegyveres népet". (Az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc Komárom és Esztergom vármegyékben.) Tatabánya, 2003 /Castrum könyvek 10./
 • Ortutay András: Jó, ha a dolgokat írásba foglaljuk. Komárom-Esztergom megye múltjából. Tatabánya, 2003 /Castrum könyvek 9./
 • Kötodések Erdélyhez. Tanulmányok. Tatabánya, 1999. Alfadat-Press Könyvkiadó /Limes-Könyv-Tár 2. köt./
 • 1997 óta a Tatabányán megjeleno tudományos szemle, a Limes szerkesztoje

Recenziók

 • Vasfüggöny Keleten Iratok a magyar–román kapcsolatokról (1948–1955)

  [pdf, 96.2k]
 • A Maniu-gárdák. (Gál Mária - Balogh Attila - Imreh Ferenc: Fehér Könyv az 1944. őszi magyarellenes atrocitásokról. RMDSZ, 1995. c. kötet recenziója.) Limes. Tudományos szemle, Tatabánya, 1997. 2. sz. 157-162. o. [pdf, 173.2k]
 • A szlovák trauma. (Ivan Kamenec: Trauma. Az első Szlovák Köztársaság, 1939-1945. Aura, é. n. című kötet ismertetése.) Limes. Tudományos szemle, Tatabánya, 1994. 3. sz. 131-134. o.
 • Tehervagonból nézve. Gondolatok Peéry Rezső két könyvéhez. (Peéry Rezső: Gondolatok a tehervagonban, avagy védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében. Pozsony, 1993, Kalligramm Könyvkiadó; Peéry Rezső: Requiem egy országrészért. Pozsony, 1993, Pannónia Könyvkiadó c. könyvek ismertetése.) Limes. Tudományos szemle, Tatabánya, 1993. 3-4. sz. 131-134. o.
 • „Aki meg akarja nyerni a háborút…”
  Béke-előkészítés Romániában a második világháború idején [pdf, 205.6k]

Dokumentumközlés

 • „Életünk és vagyonunk miatt nem kell aggódnunk…”
  Gyárfás Elemér találkozói román politikusokkal 1940 őszén [pdf, 254.2k]

Kronológia