Könyvek

 • Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. 508 o.
 • Czoch Gábor - Fedinec Csilla (szerk.): Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19-20. századi magyar és közép-európai történelemből. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2006. 308 o.
 • Ablonczy Balázs - Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2005. 449 o.
 • (összeáll., ford., szerk.) Kárpátalja 1938-1941. Magyar és ukrán történeti közelítés. Regio könyvek. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2004. 276 o. [külsõ hivatkozás]
 • Iratok a kárpátaljai magyarság történetéhez 1918-1944. Törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, Somorja-Dunaszerdahely, 2004. 663 o. Bibl. 639-652. o. Kárpátaljai magyar nyelvű könyvtermés 1918-1944. 653-663. o. [külsõ hivatkozás]
 • Nemzet a társadalomban. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. 301 o.
 • Bárdi Nándor - Fedinec Csilla (szerk.): Etnopolitika: a közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003. 342 o. [külsõ hivatkozás]
 • A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944. [Nostra Tempora 7.] Fórum Intézet, Lilium Aurum Könyvkiadó, Galánta-Dunaszerdahely, 2002. 533 o. + térképek. Bibl. 425-433. o. [külsõ hivatkozás]
 • Irodalom 9. Tankönyv Ukrajna magyar tanítási nyelvű iskoláinak 9. osztálya számára. [Engedélyezte Ukrajna Oktatási Minisztériuma.] Szvit Kiadó, Lviv, 2002. 215 o.
 • Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002. 279 o. [külsõ hivatkozás]
 • Fedinec Csilla: Irodalom 10. Tankönyv Ukrajna magyar tanítási nyelvű iskoláinak 10. osztálya számára. [Engedélyezte Ukrajna Oktatási Minisztériuma.] Szvit Kiadó, Lviv, 2000. 342 o.
 • Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938-1991). [Officina Hungarica VIII.] Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 1999. 160 o.

Tanulmányok

 • Magyarok kerestetnek az ukrajnai történelem- és földrajz tankönyvekben. Fórum Társadalomtudományi Szemle. X. évf. 2008. 2. szám. 15-44. o. [külsõ hivatkozás]
 • Ruszinok és magyarok Kárpátalján 1918-1921. História. 2008. 6-7. szám. 22-25. o. Ugyanitt: Bárdi Nándor - Simon Attila - Fedinec Csilla - A. Sajti Enikő - Gerhard Baumgartner: A kisebbségi magyar lét kezdetei. Kronológia, 1918-1921. 4-7. o.
 • Uzkokolejka. Az ukrajnai előrehozott választások mérlege. Egyenlítő, VI. évf. 2008. 4. szám. 20-24. o.
 • Hatalmi játszmák Ukrajnában. Másfél évtized mérlege. Kommentár. 2007. szám. 3. szám. 90-103. o. [külsõ hivatkozás]
 • Integrális nacionalizmus: Ukrajna. Egyenlítő. 2007. 11. szám. 28-31. o.
 • Kárpátaljai autonómia-koncepciók 1918-1944 között. Kisebbségkutatás 2001, 3. sz. 450-469. o.; Hatalom és kultúra. Szerk.: Jankovics József, Nyerges Judit. II. k. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004. 854-875. o. [külsõ hivatkozás]
 • Magyar pártok Kárpátalján a két világháború között. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2007. 1. szám. 83-110. o. [külsõ hivatkozás]
 • Pártok és ideológiák Ukrajnában. Az egypártrendszertől a politikai tömörülésekig. Regio. 2007. 3. szám. 69-94. o.
 • Ukrán-anzix 1. Egyenlítő. 2007. 9. szám. 42-45. o.
 • Ukrán-anzix 2. Egyenlítő. 2007. 10. szám. 38-41. o.
 • A magyar irodalom a kárpátaljai oktatásban 1944-től napjainkig. Literatura 2001, 4. sz. 409-426. o.; Hatalom és kultúra. Szerk.: Jankovics József, Nyerges Judit. II. k. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2004. 1102-1119. o.
 • Államfordulat a hétköznapokban (Ungvár 1918-1920). In: Fedinec Csilla (szerk.): Nemzet a társadalomban. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004. 105-115. o.
 • Ungvár és vonzáskörzete betagozódása a csehszlovák államba (1918-1928). In: Limes 2004, 3. sz. 101-112. o.
 • Állami és nemzeti kötődések a kárpátaljai regionális politikában. In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla (szerk.): Etnopolitika: a közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003. 141-151. o.
 • Magyar könyvkiadás és képzőművészet kapcsolata Kárpátalján (1918-tól napjainkig) + Bibliográfia. In: "Az elsüllyed jelek" I. A 20. századi magyar könyvillusztráció Magyarország határain kívül 1918-tól napjainkig. Magyar Képzőművészek és Iparművészek Társasága, Budapest, 2003. 138-171. o.
 • Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján. In: Sipos Lajos (szerk.): Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében. Élményközpontú irodalomtanítás. Pont Kiadó, Budapest, 2003. 129-147. o.
 • Kárpátaljai autonómia, határváltozások 1918-1944. In: Pásztor Cecília (szerk.): "... ahol a határ elválaszt" Trianon és következményei a Kárpát-medencében. Kárpátia Könyvek. Salgótarján: Nagy I. Történeti Kör: Nógrád M. Lvt.: Szindbád, 2002. 415-436. o.
 • Népszámlálás Ukrajnában - Hányan vagyunk magyarok? In: Pro Minoritate 2002 tél. 68-75. o.
 • Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2001, 1. sz. 63-82. o. [külsõ hivatkozás]
 • Petőfiász. In: UngBereg 2001. Szerk. Berniczky Éva. Ungvár - Budapest, 2001. 94-100. o.
 • Iskolahálózat Kárpátalján (1945-1965). In: UngBereg 1999. Szerk. Berniczky Éva. Ungvár - Budapest, 1999. 80-87. o.
 • Adalékok Kárpátalja iskolatörténetéhez (1938-1944). Pornói Imre - Szabó József (szerk.): Szemelvények Kelet-Magyarország és Kárpátalja iskolatörténetéből. Nyíregyháza, 1998. 124-129. o.
 • Az ungvári görög katolikus tanítóképző kultúrmissziója az északkeleti Felvidéken. In: Jankovics József, Monok István, Nyerges Judit, Sárközy Péter (szerk.): A magyar művelődés és a kereszténység. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság - Scriptum Rt., Budapest-Szeged, 1998. 1813-1819. o.
 • Kárpátalja anno (közigazgatási vázlat). Pánsíp 1999. 30-38. o. Az ungvári gimnázium vázlatos története. In: Acta Hungarica Ungvár-Debrecen, 1998. 124-129. o.
 • A magyar iskolahálózat Kárpátalján. In: Gábrityné Molnár Irén, Mirnics Zsuzsa (szerk.): Anyanyelvű oktatásunk. MTT Könyvtár 1. Szabadka, 1997. 87-111. o. [külsõ hivatkozás]
 • A rendszerváltás Kárpátalja oktatásügyében 1944-1945-ben. Pánsíp 1997, 3. sz. 30-38. o.
 • Az 1944-1945. tanév a kárpátaljai iskolákban. Acta Hungarica 1993-1994. Ungvár, 1997. 124-129. o.
 • A Kárpáti Kiadó Kalendáriuma (40 év címszavakban). In: Kalendárium '96 '97 Kárpáti Kiadó, Ungvár, 1996. 153-167. o.
 • A magyar közoktatás és tankönyvkiadás helyzete Kárpátalján 1938 és 1961 között. In: Csernicskó István - Váradi Tamás (szerk.): Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. Budapest, 1996. 39-46. o.
 • Kárpátalja közigazgatása és tanügyigazgatása 1938-1944 között. Magyar Pedagógia 1996, 4. sz. 367-375. o. [külsõ hivatkozás]
 • A magyar irodalom tanítása a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban az 1940-60-as években. Acta Hungarica 1995. Ungvár, 1997. 136-144. o.
 • Az 1944-1945. tanév Kárpátalján. Pedagógiai Műhely 1995, 5. sz. 48-53. o.
 • Fedinec Csilla - Herczog György: Helyzetkép Kárpátalja szakoktatásáról. In: Pedagógiai Műhely 1995, 4. sz. 31-35. o.
 • Fedinec Csilla: A közoktatásügy alakulása Kárpátalján a második világháború éveiben. (Az iskolai oktatás története Kárpátalján). Ungvár, 1995. 40 o.
 • Adalékok Beregszász iskolatörténetéhez. Pedagógiai Műhely 1994, 8. sz. 53-58. o.

Cikk

 • Kárpátaljai Minerva. Minerva Műhely, Budapest-Beregszász, 2000. 93-103. o. Versből világot.Erdélyi Tükör 1998, 4. sz. 6-8. o.
 • Ember vagyok - homo sapiens. Kovács Vilmos versvilága Testamentum c. kötete alapján. Beregi Hírlap 1997, 67. sz. 2-4. o.
 • "Kittykottyod ünnepi ének bús szívemnek" Magyar irodalom a kárpátaljai magyar iskolákban. Erdélyi Tükör 1996, 3. sz. 20-22. o.
 • A kárpátaljai iskolarendszer. Erdélyi Tükör 1996, 3. sz. 20-22. o.
 • Mióta van Kárpátalja? Erdélyi Tükör 1995, 1. sz. 16-18. o.
 • A beregszászi Féniksz. Kárpátalja 1994, 7. sz. 3-4. o.
 • Az ungvári gimnázium harmadfélszázada. Kárpátalja 1994, 3. sz. 3-4. o.
 • Kis ungvári gimnáziumtörténet. Erdélyi Tükör 1994, 3. sz. 12-15. o.

Recenziók

 • Tudományosság és műkedvelés között. Pro Minoritate 2003/Tél. 226-230. o.
 • Tömbösített Kárpátalja. Regio (Kisebbség, Politika, Társadalom) 2000, 3. sz. 259-272. o.

Könyvfejezet

 • A Csehszlovákiához került Kárpátalja (1918-1921). In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008. 40-43. o.
 • A Csehszlovákiától a Szovjetunióhoz csatolt Kárpátalja magyar kisebbségének helyzete (1944-1946). Uo. 220-223. o.
 • A kárpátaljai autonómia kérdése. Uo. 172-175. o.
 • A kárpátaljai fejlődés sajátosságai a két világháború között. Uo. 104-109. o.
 • A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. Politika és irodalom. Uo. 268-273. o.
 • A kárpátaljai magyar kisebbség helyzetének változásai Ukrajnában. Uo. 346-353. o.
 • A kisebbségi magyar oktatásügy helyzete Közép-Európában (1944-1989). Uo. 284-289. o.
 • A magyar kultúra és tudomány a kisebbségi magyar közösségekben a 20. század végén. Uo. 390-397. o.

Fordítás

 • Viktoria Szereda: Történelmi emlékezet Ukrajna és Oroszország elnökeinek hivatalos beszédeiben. Regio (Kisebbség, Politika, Társadalom) 2007, 3. sz. 47-68. o.
 • Anatolij Kljucskovics: Az ukrajnai pártok működésének politikai-jogi keretei; Volodimir Bodnár - Jurij Osztapec: Az arányos választási rendszer bevezetésének előfeltételei; Volodimir Bodnár - Jurij Osztapec: A 2006. évi ukrajnai parlamenti választások országos és regionális aspektusból. Regio (Kisebbség, Politika, Társadalom) 2006, 2. sz. 3-24. o.
 • Romanyuk Anatolij: Az ukrán elnöki hatáskör nyugat-európai és egyesült államokbeli összehasonlításban; Petruska Natália: Az ukrán parlamentarizmus fejlődési szakaszai (1990-2006). Regio (Kisebbség, Politika, Társadalom) 2006, 4. sz. 29-50. o.
 • (összeáll., ford., szerk.) Kárpátalja 1938-1941. Magyar és ukrán történeti közelítés. Regio könyvek. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2004. 276 o.
 • Anatoly Podolsky: A holokauszt tanulmányozásának és oktatásának kérdése a jelenkori Ukrajnában. Regio (Kisebbség, Politika, Társadalom) 2003, 2. sz. 140-149. o.
 • Stefano Bottoni: Források a Magyar Autonóm Tartomány geneziséről c. tanulmányának mellékletei. Magyar Kisebbség (Nemzetpolitikai szemle) 2003, 2-3. sz. 202-218. o.
 • H. K. Svigyko: Ukrajna történelme. XVI-XVIII. század. Tankönyv a középiskolák 8. osztálya számára. Szvit Kiadó, Lviv, 2001. 383 o.