Önálló kiadványok

 • Hungarians in Croatia; Budapest - Institut for Central European Studies, No. 10., June 1998. 23 p.
 • A fényességek titkai - Irodalmi esszék, kritikák; Életjel, Szabadka 1990. 131 p.
 • A magam iskolája - A hontalanság esszéi; Forum Könyvkiadó, Újvidék 1990. 143 p.
 • A délvidéki magyarság válogatott történeti és honismereti bibliográfiája; (megjelenés elott az újvidéki Forum Könyvkiadónál)

Tanulmányok

 • A kórógyi hősök - Ágoston Sándor, a református lelkész, aki közösséget épített; Horvátországi Magyarság, 2008. március (3. szám), 14-24. p.
 • A nyest árnyéka - Emlékezés Horvátországra és Horvát-Szlavónországra; Magyar Szó - Kilátó, 2008. május 24-25., 26. p. és 28. p.
 • Számuzöttek elszántsága - A horvátországi (drávaszögi) magyarság nyelvi, kulturális és közösségi fennmaradásának esélyei; Aracs, 2008. (március 15. ) 1. szám, 58-73. p.
 • Történelmünk elfeledett alakja - Perjéssy Lajos I-II. [és Baloghy Imre]; Magyar Szó - Kilátó, 2008. június 7-8., 26. p., június 14-15., 26. p. (folytatásokban)
 • Történelmünk elfeledett alakja - Szászy István I-VI.; Magyar Szó - Kilátó, 2008. január 5-7-tol február 9-10-ig
 • Három elfeledett írónkról - Csupor Gyula, Ujlaki Kornél Dezso, Kanizsai Ferenc I-XIV.; Magyar Szó - Kilátó, 2007. augusztus 18-19-tol december 8-9-ig
 • Kalapis Zoltán és a szellemi honvédelem I–V.; Létünk, 2007. 2. szám, 60–87. p.; 3. szám, 76–103. p. és 4. szám, 144–161. p.; 2008. 1. szám, 81–98. p.; 3. szám, 77–94. p. (a tanulmány közlése folyamatban van)
 • Ujlaki Kornél Dezso - A Drávaszög lelkiismerete, aki királydrámában ünnepelte a magyar huséget I-IV.; Horvátországi Magyarság, 2007. (szeptember) 9. szám, 6-12. p.; (október) 10. szám 11-19. p.; (november) 11. szám, 15-21. p.; (december). 12. szám, 15-24. p.
 • A nagyok gondjainak peremén - A muravidéki magyarság története (1990-2005); Muratáj, 2005. 1-2. szám, 29-106. p. és Kisebbségkutatás, 2006. 1. szám, 74-126. p.
 • A muravidéki magyarság történeti kronológiája; Lendva - Naptár 2003. 84-137. p.
 • The Ideological Basis of the Southern Slav Agraroan Reform 1919-1941 - In: Hungarian Minorities and Central Europe - Regionalism, National and Religions Identyt; Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities, Piliscsaba, 2001. 249-265. p.
 • Új nemzetpolitika és a Határon Túli Magyarok Hivatala (1989-1999); Magyar Kisebbség, Kolozsvár, 2000. 3. szám 237-293. p.
 • Horvátország 1991-1999 (kronológia) - In: Útkeresés és integráció - Válogatás a határon túli magyar érdekvédelmi szervezetek dokumentumaiból 1989-1999; Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000. 813-824. p.
 • A szerb nemzetpolitika stratégiai célkituzései és a Vajdaság mint politikai probléma - In: Globalizáció és nemzetépítés; Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999. 139-154. p.
 • Magyarok Horvátországban; Magyar Kisebbség, Kolozsvár, 1997. 3-4. szám, 237-293. p.; U. a.: Hungarians in Croatia; Institute for Central European Studies, Budapest, No. 10. june 1998. 23. p.
 • A délvidéki honismeret és a helytörténetírás kialakulása - In: Források és stratégiák - A II. Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimposium eloadásai, Székelyudvarhely, 1997. augusztus 21-22., Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1999. 307-364. p. - Rövidített változata megjelent a Protestáns Szemle 2000. évfolyamának 3. és 4. számában.
 • Óbecse; Forrás, Kecskemét, 1997. 10-11. szám, 177-181. p.
 • Menekülésben - A horvátországi magyarok a háborúban; Pro Minoritate, Budapest, 1997. 1. szám, 4-12. p.
 • A tizenegyedik parancsolat - A jugoszláviai magyar írástudók felelosségérol; Magyarság és Európa, Budapest, 1993. 2. szám, 28-34. p.
 • Hol legsötétebb a sötétség - Jegyzet a pályakezdo évekrol; Alföld, Debrecen, 1993. 8. szám, 46-50. p.
 • Jámbor Pál párizsi emlékei - In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon I-III.; Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság - Scriptum Kft., Budapest-Szeged, 1993. 845-849. p.
 • "A mi arcunk már egyre keményebb" - In: Múlt és jövo között - Csuka Zoltán 1901-1984; Érd, 1991. 16-24. p.
 • Kettétört léneák - A vajdasági magyar oktatás gondjairól; Korunk, Kolozsvár, 1990. 9. szám, 1180-1184. p.

Cikk

 • A Jónás-gondok terhe – A hatvanéves Vajda Gábor köszöntése; Aracs, 2008. (augusztus 20.) 3. szám, 151–154. p.
 • Az Aracs mint katedrális – Üdvözlet az olvasónak; Aracs, 2008. október 23. (4. szám), 5–7. p. és „Abból éltél, amit elérhettél” – Főhajtás Vajda Gábor emléke előtt; uo. 81–82. p.
 • Sámánjaink színes álma – Egy küldetéses könyvről és a számvetés jelentőségéről (Balázs-Arth Valéria: Délvidéki magyar képzőművészeti lexikon); Aracs, 2008. (augusztus 20.) 3. szám, 110–112. p.
 • A Dudás család krónikája; Honismeret, 2007. 2. szám, 92-94. p.
 • A megkerülhetetlen szembesülés (Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben); Aracs, 2007. 4. szám, 89-93. p.
 • Átszavaztak a magyarok a Vajdaságban; Magyar Hírlap, 2007. február 26., 7. p.
 • Útban a nemzetpolitika elsorvasztása felé; Magyar Nemzet, 2007. január 4., 10. p.
 • Visszapillantás a pokoli idokre - A történetíró hitelességérol (Göncz László könyvérol); Muratáj, 2006. 1-2 szám, 158-165. p. és Kisebbségkutatás (Budapest), 2007. 3. szám, 586-593. p.
 • A lélekbe átmentett haza - Tóth Lajos visszaemlékezései; Horvátországi Magyarság, 2006. december 28-34. p.
 • Baranyai honfoglalók; Horvátországi Magyarság, 2006. október 36-41. p.
 • A muravidéki költo, aki hazát teremtett magának - Az ötvenéves Bence Lajosról és legújabb kötetérol; Muratáj, 2006. 1-2 szám, 152-157. p.
 • Álmainkban minden másként van (Gion Nándor: Börtönrol álmodom mostanában); Muratáj, 2002. 1-2. szám, 189-192. p.
 • Történelem és családi krónika - Illés Sándor sorsvállalása; Magyar Nemzet, 1999. február 19.
 • Kettos János, a számuzöttek lelkésze; Hitel, 1999. január, 66-68. p.
 • A kishaza oltalma - Koncsol László helytörténeti kutatásairól és a Csallóközi Kiskönyvtárról; Honismeret, Budapest, 1998. 5. szám, 100-108. p.
 • A Sajkás-vidék; Polis, Budapest, 1998. szeptember (41. szám), 28-32. p.
 • Ki hazája muvelodését elomozdítja - A Csallóközi Kiskönyvtár-sorozatról; Kalligram, Pozsony, 1998. 5. szám, 52-87. p.
 • A Délvidék huszonhárom éve (Csuka János: A délvidéki magyarság története 1918-1941): Regio, Budapest, 1995. 4. szám, 179-185. p.
 • Magyar betuvetok Szlovéniában - Beszélgetés Bence Lajossal úttöro irodalomtörténeti monográfiájáról; Új Magyarország, 1995. április 26.
 • Százéves békétlenség küszöbén - A Balkán-háború ötödik évében; Pro Minoritate, 1995. 2. szám, 9-11. p.
 • A legboldogabb ország a statisztika tükrében (Milan Lucic: Položaj i prava manjina u Vojvodini); Regio, Budapest, 1994. 2. szám, 220-223. p.
 • Iványi István Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helynévtára; Honismeret, Budapest, 1993. 1. szám, 102-103. p.
 • "Erkölcsi gyarapodásunkért" - Iványi Istvánról; 7 Nap, Szabadka, 1992. szeptember 4.
 • Mécsvilág - Razzia és megtorlás; Magyar Nemzet, 1992. május 12.
 • Népismeretünk szép fejezete (Ó-Kanizsa, Martonos, Horgos települések monográfiája egy kötetben); Magyar Szó - Kilátó, 1992. február 15.
 • Város a Bélakúti apátság helyén (Érdujhelyi Menyhért: Újvidék története); Magyar Szó - Kilátó, Újvidék, 1992. április 11.
 • 80 éve született Illés Sándor író, költo, újságíró, mufordító; Eseménynaptár (az Országos Széchenyi Könyvtár kiadványa) 1991. 1. szám, 14-16. p.
 • A "csinosult értelem" örök méltósága - Kétszáz éve született Széchenyi István; Magyar Szó - Kilátó, Újvidék, 1991. június 13.
 • A Hóman-Szekfu - A Magyar Történet hasonmás kiadásáról; 7 Nap, Szabadka, 1991. február 1.
 • Fél évszázados háborúnk - Szombathelyi Ferenc és az o "mentsége"; Hitel, Budapest, 1991. december 10.
 • Hamis messzeségek szolgái - A vajdasági magyar irodalom jelenérol; Helikon, Kolozsvár, 1991. május 17.
 • Már csak oldás és nem kötés - Negyvenötezer lélekkel kevesebb; Hitel, 1991. június 26.
 • Mécsvilág - Délvidéki magyar fiatalok a balkáni frontokon; Magyar Nemzet, 1991. december 31.
 • Szolgálni hont és nemzetet - 150 éve alakult meg Szabadkán a Nemzeti Nyelven Munkálkodó Társaság; Üzenet, Szabadka, 1991. május-június
 • Hazavezeto útjaink; Magyar Szó, Újvidék, 1990. február 1.

Kézirat

 • A szerb kormány magyarságpolitikája 1988-1998 (1998)
 • Maradtam máig eleven tiltakozás - Babits Mihály liberális konzervativizmusa; Magiszteri értekezés az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Tanszékén (1991)