Tanulmányok

 • A kisebbségi önkormányzatiság kérdőjelei. Kommentár, 5. sz. 16-25. [külsõ hivatkozás]
 • Hungary. In: BELITSER, Natalyia – GERASYMCHUK, Sergiy (eds.): Interethnic Relations, Minority Rights and Security Concerns: a Four-Country Perspective. Ukraine-Moldova-Romania-Hungary. Kyiv.
 • Nyitás vagy visszarendeződés? Az 1968-as párthatározat és következményei. Kisebbségkutatás, 3. sz. 385-405.
 • The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. In: SMITH, David J. - CORDELL, Karl (eds.): Cultural Autonomy in Contemporary Europe. London, Routledge, 2008., 115-133. (másodközlés)
 • The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. In: SMITH, David J. – CORDELL, Karl (eds.): Cultural Autonomy in Contemporary Europe. London, Routledge. 115-133.
 • Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon 1948-1993 között. Regio, 2007. 3. sz. 147-172.
 • The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. Ethnopolitics, 2007. 3. sz. 451-469.
 • The Development and Functioning of Cultural Autonomy in Hungary. Ethnopolitics, 3. sz. 451-469.
 • A magyarországi kisebbségpolitika a kisebbségi törvény módosításának tükrében. [külsõ hivatkozás]
 • A magyarországi kisebbségpolitika a kisebbségi törvény módosításának tükrében. [külsõ hivatkozás]
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek autonómiája. Kisebbségkutatás, 2006 3. sz. 507-529. [külsõ hivatkozás]
 • A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek autonómiája. Kisebbségkutatás, 3. sz. 507-529. [külsõ hivatkozás]
 • A kisebbségi önkormányzati választójog kialakítása Magyarországon. Kisebbségkutatás, 2005. 4. sz. 496-512. [külsõ hivatkozás]
 • A magyarországi németek kitelepítése az 1941-es népszámlálás tükrében. Kisebbségkutatás, 3. sz. 398-402. [külsõ hivatkozás]
 • Major Laws Pertaining to the Situation of the National and Ethnic Minorities of Hungary: 1868-2001. In: TÓTH Ágnes (ed.): National and Ethnic Minorities in Hungary 1920-2001. Boulder, Colorado, 2005. 488-542.
 • Major Laws Pertaining to the Situation of the National and Ethnic Minorities of Hungary: 1868-2001. In: TÓTH Ágnes (ed.): National and Ethnic Minorities in Hungary 1920-2001. Boulder, Colorado. 488-542.
 • Nemzet, állam és egység fogalma Kelet-Közép-Európában a XIX. századtól az I. világháború végéig. PP. Politikai, politikatudományi szaklap, 12. 2002. november. 16-23.
 • Nemzet, állam és egység fogalma Kelet-Közép-Európában a XIX. századtól az I. világháború végéig. PP. Politikai, politikatudományi szaklap, 12. november. 16-23.

Recenziók

 • A magyarországi németek kitelepítése az 1941-es népszámlálás tükrében. Kisebbségkutatás, 2005. 3. sz. 398-402. (CZIBULKA Zoltán - HEINZ Ervin - LAKATOS Miklós (2004) összeáll.: A magyarországi németek kitelepítése és az 1941. évi népszámlálás. Budapest, Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztálya - Központi Statisztikai Hivatal.) [külsõ hivatkozás]