Önálló kiadványok

 • Az erdélyi zsidókról. Közös történeti vázlat. Litera-Veres Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2008. 89 p.
 • Úton. Erdélyi zsidó társadalom- és nemzetépítési kísérletek (1918-1940). Dokumentumválogatás. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008. (megjelenés alatt)

Tanulmányok

 • Die Sozialstruktur der Klausenburger Juden in der Zwischenkriegzeit. Rudolf Gräf-Urlich Bürger (szerk.): Klausenburg. Wege einer Stadt und ihrer Menschen in Europa. Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2007. 159-182.
 • Jogkorlátozás, kirekesztés és antiszemitizmus Kolozsváron (1918-1940). Randolph L. Braham (szerk.): Tanulmányok a Holokausztról IV. Presscon, Budapest, 2006. 17-58.
 • A legfontosabb termeloeszközök 1948-as államosítása Csík- és Udvarhely megyékben. Bárdi Nándor-Gagyi József (szerk.): Autonóm magyarok? Székelyföld változása az "ötvenes" években. Pro-Print, Csíkszereda, 2005. 112-147. (társszerzo: Olti Ágoston) (html) [külsõ hivatkozás]
 • Az erdélyi zsidó intézmények identitásformáló szerepe a két világháború között. Korunk 2004. 8. 63-75. (html) [külsõ hivatkozás]
 • Székelyudvarhely zsidó közösségének identitásválasztása az impériumváltást követoen. Areopolis. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok IV. Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíkszereda-Székelyudvarhely, 2004. 166-180. (pdf) [külsõ hivatkozás]
 • Zsidó jelen-lét Romániában. Regio 2004. 3. 3-22. (pdf) [külsõ hivatkozás]
 • A legfontosabb termeloeszközök 1948-as államosítása Udvarhely megyében. Areopolis. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok III. Litera Könyvkiadó, Székelyudvarhely, 2003. 239-254. (társszerzo: Olti Ágoston) (pdf) [külsõ hivatkozás]
 • Institutiile evreiesti interbelice din Transilvania. Studia Universitatis Babes-Bolyai. Historia 2003. 1-2. 175-187.
 • Az erdélyi zsidóság önszervezodése és önazonosságtudata az elso világháborút követoen. Székelyföld 2002. 8. 83-109.
 • Erdélyi zsidó intézmények a két világháború között. Korunk 2002. 4. 44-52. (html) [külsõ hivatkozás]

Cikk

 • A zsidó Kolozsvár. Cine îi recunoaste? Tudsz róluk? Missing 1944-2008. Kiállításkatalógus, Tranzit Ház Alapítvány, Kolozsvár, 2008. 3-7. (magyar, román és angol nyelven) (pdf) [külsõ hivatkozás]
 • Erdélyi zsidó közösségek az elso világháborút követoen. Új Magyar Szó 2006. augusztus 29.
 • A kolozsvári zsidóság sorsa 1944-ben. Rubicon 2005. 2-3. 121-126.

Forrásközlés

 • Életútinterjú Kappel Zoltánnal. Kolozsvár, 2006. https://www.centropa.hu (megjelenés alatt)
 • Öt forrás az erdélyi szombatosság 19. és 20. századi történetéhez. Areopolis. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VI. Pro-Print, Székelyudvarhely, 2006. 162-181. (pdf) [külsõ hivatkozás]
 • Életútinterjú Izsák Sámuellel. Kolozsvár, 2004. [külsõ hivatkozás]
 • Életútinterjú Müller Bélával. Kolozsvár, 2004. [külsõ hivatkozás]
 • Életútinterjú Kallós Katalinnal. Kolozsvár, 2003. [külsõ hivatkozás]

Szerkesztés

 • A Független Újság (1934-1940) repertóriuma. 2007. [külsõ hivatkozás]
 • Demeter János és Takács Lajos kézirathagyatékának katalógusa. 2007. https://adatbank.ro (megjelenés alatt)
 • Magyar-zsidó viszony a 20. századi Erdélyben. Tanulmánygyujtemény. 2006. [külsõ hivatkozás]
 • Tárgymutató. György Béla: Iratok a Romániai Országos Magyar Párt történetéhez. I. A vezeto testületek jegyzokönyvei. Pro Print Könyvkiadó-Erdélyi Múzeum Egyesület, Csíkszereda-Kolozsvár, 2003. 421-428.

Recenziók

 • Zsidó identitások a sajtónyilvánosságban. Magyar Kisebbség 2008. 1-2. (Tibori Szabó Zoltán: Árnyékos oldal. Zsidó identitástudat Erdélyben a holokauszt után. Koinónia, Kolozsvár, 2007.)
 • Jewish Congressmen in the Romanian Parliament. Colloquia 2007 (megjelenés alatt) (Claudia Ursutiu: Senatori si deputati evrei în Parlamentul României (1919-1931). Între reusita si esec. Editura Fundatiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2006)
 • Kollázs a háromszéki zsidóság történetéhez. Regio 2007. 1. 133-138. (Féder Zoltán: Zsidók Háromszéken. Történelmi adat- és szöveggyujtemény. Charta, Sepsiszentgyörgy, 2006.)
 • Nevek, számok mögött: izraeliták, keresztények. A magyar zsidó Kolozsvár. Limes 2006. 2. 143-148. (Lowy Dániel: A Kálváriától a tragédiáig. Kolozsvár zsidó lakosságának története. Koinónia Kiadó, Kolozsvár, 2005.)
 • Izraeli könyvtárakban. Korunk 2008. 3. 112-113. (Féder Zoltán: Izraeli könyvtárakban. Két bibliográfia, Eked, Tel-Aviv, 2004.) [külsõ hivatkozás]
 • Az elképzelt zsidó. Avagy mit gondol Petru Jichákról? Székelyföld 2002. 4. 147-153. (Andrei Oisteanu: Imaginea evreului în cultura româna. Humanitas, Bucuresti, 2001.)
 • Soah Romániában. Korunk 2003. 1. 150-151. (Carol Iancu: Shoah în România. Evreii în timpul regimului Antonescu (1940-1944). Documente franceze inedite. Trad. de Cosmina Ghebaur, Polirom, Iasi, 2001.) [külsõ hivatkozás]
 • Személyes történelem. Látó 2002. 11. 131-136. (Csirák Csaba: Szatmári zsidó emlékek. Otthonom Szatmár megye 12, Kiadja a Szent - Györgyi Albert Társaság és az EMKE Szatmár Megyei Szervezete, Szatmárnémeti, 2001.)
 • Szemben az idovel. Látó 2001. 10. 96-101. (Sebestyén Mihály: Nyúlgát az ido ellen. Az erdélyi zsidóság történetéhez. Tanulmányok, esszék, cikkek. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2000.)
 • Rajongó. Látó 2004. 7. 66-72. (Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében. Kriterion, Bukarest, 1981.; Uo: Útfélen fejfa. Balassi-Kriterion, Budapest-Bukarest, 1995.; Uo: A huség csapdái. Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 1999.)