Könyvek

 • A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918–1938. Kalligram, Pozsony 2008. 516 oldal (dokumentumgyűjtemény) [pdf, 9112.1k]

Tanulmányok

 • A szlovák pártstruktúra 1945-1948 között. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008, 2. sz. 159-166. [külsõ hivatkozás]
 • A szlovákiai magyar szövetkezeti mozgalom a hálózatépítés és a központszervezés tükrében (1918-1938). In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008, 3. sz. 71-91. [külsõ hivatkozás]
 • Galánta pénzintézetei 1873 és 1945 között. In Galánta 770, Galánta város, 2008, 57-61.
 • Peňažné ústavy v Galante v rokoch 1873-1945. In Galanta 770, Mesto Galanta, 2008, 59-63.
 • Szlovák-magyar pozícióharc és nyelvkérdés a két világháború közötti szlovákiai iparos társadalomban. In Levéltári Szemle, 2008, 4. sz. 16-23.
 • Adalékok Somorja városi gazdálkodásának vizsgálatához. In Archivum Sala, Levéltári Évkönyv III., Gaucsík István-Novák Veronika (szerk.), Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, Vágsellye-Šaľa, 2007, 147-158.
 • Bankstratégiák a dél-felvidéki területeken (1938-1941). In Limes, 2007, 2. sz. 83-97. [pdf, 967.2k]
 • Helyzetkép a szlovákiai magyar katolikus "levéltárakról" a kulturális intézményépítés tükrében. In Magyar Levéltárosok Egyesülete 2006. évi vándorgyűlése. Veszprém, 2006. augusztus 28-30., Bilkei Irén (szerk.), Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest, 2007, 301-308. Megjelent még: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007, 2. sz. 153-158. [külsõ hivatkozás]
 • Príspevok k výskumu mestského hospodárenia Šamorína. In Archivum Sala, Ročenka III., Gaučík Štefan-Nováková Veronika (szerk.), Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa, 2007, 141-150.
 • A magyar gazdasági szervezetek csehszlovákiai integrációja. In Bárdi Nándor-Simon Attila (szerk.) Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Fórum Kisebbségkutató Intézet-Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2006, 219-237. [külsõ hivatkozás]
 • A Nemzeti Emlékezet Intézete. In Levéltári Szemle, 2006, 3. sz. 47-49. [külsõ hivatkozás]
 • Fondok és gyűjtemények feldolgozása, segédletek készítése a vágsellyei levéltárban. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006, 1. sz. 177-18. [külsõ hivatkozás]
 • Források és emlékezés-Ipolyság 1919-ben. In Gömörország, 2006. tél, 4. sz. 47-49.
 • Gondolatok a szlovákiai magyar katolikusság szervezettségéről. In Regio, 2005, 3. sz. 184-190. Megjelent még: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006, 1. sz. 197-202. [külsõ hivatkozás]
 • Vágsellyei konferencia a mezővárosokról. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006, 1. sz. 183-184. [külsõ hivatkozás]
 • A Fischer-Colbrie Ágoston Intézet létrehozásának terve. In A Magyar Kultúra és Duna Mente Múzeuma 2005. évi Értesítője, Tóth Imre (szerk.), Komárom, 2005, 119-137.
 • A Honti Sport Club megalakulása 1903-ban. In Gömörország, 2005. tél, 4. sz. 44-46.
 • Gazdasági szervezetépítés és érdekvédelem. A csehszlovákiai magyarság két világháború közötti gazdasági szervezetei (1.), In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2005, 2. sz. 27-44. [külsõ hivatkozás]
 • Ismeretlen Sas-kézirat a pozsonyi zsidóság történetéről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2005, 4. sz. 285-286. (Jegyzetek Sas Andor: A pozsonyi zsidóság 18. és 19. századi jog- és gazdaságtörténetéhez c. tanulmányához. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2005, 4. sz. 269-284.) [külsõ hivatkozás]
 • Regionális jellegű kereskedelmi bankok a Mátyusföldön (1867-1950). In Bukovszky László (szerk.): Mátyusföld II. Fórum Kisebbségkutató Intézet-Lilium Aurum, Komárom-Dunaszerdahely, 2005, 221-236. [külsõ hivatkozás]
 • Sas Andor gazdaságtörténeti munkái. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2005, 1. sz. 25-38. [külsõ hivatkozás]
 • A csehszlovákiai magyarság gazdasági szervezetei (1918-1938). Gazdasági egyesületek, szövetkezetek, ipartársulatok. In Korall, 2004, 18. sz. 48-64. [külsõ hivatkozás]
 • A kisebbségi tudományosság perifériáján. Adalékok a szlovákiai magyar történeti muzeológia kérdéseinek vizsgálatához. In Történeti Muzeológiai Szemle, 2004, 4. sz. 255–265.
 • A nosztrifikáció és a pénzügyi kérdések rendezése a csehszlovák-magyar gazdasági tárgyalások tükrében (1920-1930). In Válogatott tanulmányok Szlovákia gazdaságtörténetéhez, Jobbágy István (szerk.), Komárom, 2004, 41-70. [pdf, 394.6k]
 • A Pozsonyi I. Takarékbank hitelpolitikája és a városok (1919-1929). In Limes, 2004, 4. sz. 59-82.
 • Winter Sándor, az "alkotó zseni". In Gömörország, 2004. tél, 4. sz. 66-67.
 • A szlovákiai magyar gazdasági önszerveződés keretei és lehetőségei 1918-1938 között. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003, 4. sz. 132-144. [külsõ hivatkozás]
 • Az Ipolysági Takarékpénztár alapítása 1868-ban. In Honismeret, 2003, 1. sz. 61-63.
 • Fejezetek a szlovákiai magyarság történetéből (1918-1948). In Hagyományok és értékek, Slovenské národné múzeum-Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Clara Design Studio, Bratislava, 2003, 15-20. (Kiállítási katalógus)
 • Gazdaság és hitelszervezet - a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918-1923) II. rész, In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003, 1. sz. 65-78. [külsõ hivatkozás]
 • Vznik a činnosť Jednoty peňažných ústavov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, 1918-1920. In Ľudia, peniaze a banky. Zborník z konferencie 6-8. novembra 2002. Národná banka Slovenska, Bratislava, 2003, 261-278.
 • A magyar és a német nemzetiségi pénzintézetek bankegyesületének megalakulása Csehszlovákiában (1918-1920). In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002, 1. sz. 83-105.
 • Gazdaság és hitelszervezet - a szlovákiai magyar bankhelyzet (1918-1923) I., In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002, 3. sz. 73-96. [külsõ hivatkozás]
 • Nemzetiek és kozmopoliták, avagy a szlovák amalgám
  Észrevételek az újabb szlovák történetírás Monarchia-képéről [pdf, 558.6k]

Cikk

 • A gazdaságszervezés kérdései kisebbségben. In Új Szó, 2005. február 4., Gondolat, 3. sz. 12-13. [külsõ hivatkozás]
 • Fischer-Colbrie Ágoston emlékezete. In Új Szó, 2005. november 11., Gondolat, 23. sz. 12. [külsõ hivatkozás]
 • Paxy László hagyatéka a Vágsellyei Levéltárban. In Remény, 2005. november 20. 47. sz. 7.
 • Adalékok az Ipolysági Takarékpénztár székházainak történetéhez I. In Honti Lapok, 2004. augusztus, 8. sz. 8.
 • Adalékok az Ipolysági Takarékpénztár székházainak történetéhez II. In Honti Lapok, 2004. szeptember, 9. sz. 8.
 • A levéltár mélyéből: 19. századi tanítósors. In Katedra, 2000. február, 6. sz. 15.
 • A történelem dilemmái. In Pedagógus, 2000. november, 2. sz. 7.
 • Az ipolysági bankárok arcképcsarnoka: Hederváry, az "igazságos". In Honti Lapok, 2000. november, 11. sz. 13.
 • Hederváry, az "igazságos" II. In Honti Lapok, 2000. december, 12. sz. 17.
 • Szaktudással, politikai szerepvállalás nélkül. Új Szó, 2000. december 11. 284. sz. 8.
 • A Hont Megyei Népbank II. In Honti Lapok, 1999. május, 5. sz. 9.
 • Ipolyság első pénzintézete: A Hont Megyei Népbank. In Honti Lapok, 1999. március, 3. sz. 8.
 • Az Ipolysági Takarékpénztár alapításának körülményei I. In Új Garamvölgye, 1998. január 19. 2. sz. 8.
 • Az Ipolysági Takarékpénztár alapításának körülményei II. In Új Garamvölgye, 1998. január 26. 3. sz. 8.
 • 40 éve történt - Deportálás Gyerken I. In Garamvölgye, 1996. augusztus 20. 31. sz. 2.
 • 40 éve történt - Deportálás Gyerken II. In Garamvölgye, 1996. augusztus 27. 32. sz. 2.

Forrásközlés

 • Magyar ipartársulatok válogatott dokumentumai, 1924-1938. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2005, 1. sz. 149-180. [külsõ hivatkozás]

Szerkesztés

 • Archivum Sala, Levéltári Évkönyv IV., Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, Vágsellye, 2008, 192 oldal (Novák Veronikával)
 • Archivum Sala, Ročenka IV., Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa, 2008, 200 oldal (Novák Veronikával)
 • Notársky úrad v Dunajskej Strede (1851-1945) (1957), I-II. kötet, Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa, 2008. Levéltári segédlet, 378 oldal.
 • Archivum Sala, Levéltári Évkönyv III., Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, Vágsellye, 2007, 183 oldal (Novák Veronikával)
 • Archivum Sala, Ročenka III., Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa, 2007, 189 oldal (Novák Veronikával)
 • Hlavnoslúžňovký úrad v Šamoríne (1938-1945), (társszerző Bukovszky László), Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa, 2007. Levéltári segédlet, 169 oldal.
 • Okresné živnostenské spoločenstvo v Dunajskej Strede (1920-1949), Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa, 2006. Levéltári segédlet, 135 oldal.
 • Archivum Sala, Archívna ročenka II., Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa, Šaľa, 2005, 176 oldal (Novák Veronikával)
 • Archivum Sala, Levéltári Évkönyv II., Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, Vágsellye, 2005, 167 oldal (Novák Veronikával)
 • Archivum Sala, Levéltári Évkönyv I., Pozsonyi Állami Levéltár Vágsellyei Fióklevéltár, Vágsellye, 2004, 247 oldal (Gál Margittal)
 • Muzeológiai Füzetek/Muzeologické zošity 1, Lilium Aurum, Dunaszerdahely-Dunajská Streda, 2002, 71 oldal (Danter Izabellával)

Recenziók

 • Ormos Mária: A gazdasági világválság magyar visszhangja (1929-1936). Budapest, Eötvös Kiadó-PolgART Könyvkiadó, 2004. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2007, 1. sz. 201-203. [külsõ hivatkozás]
 • Bárdi Nándor: Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony, Kalligram, 2004. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2005, 1. sz. 187-194. [külsõ hivatkozás]
 • A Szlovák Köztársaság állami levéltárainak információs kalauza. (Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky) I, II/1-II/2, III., Bratislava, 2000-2001. In Archivum Sala, Levéltári Évkönyv I., Novák Veronika (ed.),Vágsellye, 2004, 241-244.
 • XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére, I-II. kötet. Összeállította Kenyeres István, Szentpétery Imre, Történettudományi Alapítvány, Budapest, 2002. In Archivum Sala, Ročenka I., Nováková, Veronika (ed.), Šaľa, 2004, 242-245.
 • Dokumenty z Archívu Národnej banky Slovenska. Bratislava, 2001. In Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003, 4. sz. 194-197. [külsõ hivatkozás]
 • Szénássy Zoltán: A népi élelmiszerelőállítástól az ipari feldolgozásig Komárom megyében 1945-ig. In Honismeret, 2002. 5. sz. 89-90.
 • Megmaradt kontinuitás. In Irodalmi Szemle, 2000. július-augusztus, 7-8. sz. 117-122.
 • Egy évkönyvről. In Új Szó, 1999. március 22. 67. sz. 8.
 • Egy megkésett recenzió. In Új Szó, 1999. február 15. 37. sz. 8.
 • Egy megkésett recenzió. In Irodalmi Szemle, 1999. március-április, 3-4. sz. 117-118.