Önálló kiadványok

 • Kisebbségvédelem és revízió. Magyar részvétel az Európai Nemzetiségi Kongresszuson 1925-1939. Gondolat, Budapest, 2007.

Tanulmányok

 • A népszövetségi nemzetközi kisebbségvédelmi rendszer működése az első években. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 60-63.
 • Az etnicitás kérdése az Ister-Granum Eurorégióban. In: Sikos T. Tamás-Szarka László: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum. Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Vyskumny ústav J. Selyeho, Komárno, 2008. 135-147.
 • Ethnizität, lokale Macht und öffentliches Leben in einem ungarisch-deutschen Dorf (Harta 1930-1956) In: Mariana Hausleitner: Vom Faschismus zum Stalinismus. Deutsche und andere Minderheiten in Ostmittel und Südosteuropa 1951-1953. IKGS Verlag, München, 2008.137-155.
 • Kisebbségvédelem és revízió. A kisebbségi kérdés helye a magyar kormánypolitikában. In: Bárdi Nándor-Fedinec Csilla-Szarka László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Gondolat Kiadó-MTA Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 2008. 84-89.
 • Otázka etnicity v euroregione Ister-Granum. In: In: Sikos T. Tamás-Szarka László: Menšiny a kultúrne spoločenstvá v euroregióne Ister-Granum. Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Vyskumny ústav J. Selyeho, Komárno, 2008. 15-27.
 • Die Grenzen eines wirksamen Minderheitenschutzes im Rahmen des Völkerbunds. In: Ralph Melville-Jiři Pešek-Claus Scharf: Zwangsmigrationen im mittleren und östlichen Europa. Völkerrecht – Konzeptionen – Praxis (1938-1950). Verlag Philipp von Zabern, Mainz, 2007. 111-127.
 • Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon 1948–1993 között. Regio, 3. sz. 147-172.
 • Magyar résztvevők és kapcsolati hálók az Európai Nemzetiségi Kongresszuson (1925-1939). Kisebbségkutatás, 2007. 1. sz. 19-51.
 • A német külpolitika és az európai egységtörekvések 1918-2005. In: Tóth Ágnes-Vékás János: Egység a különbözőségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek. Friedrich Ebert Stiftung, Budapest, 2006. 27-39.
 • Német és magyar nemzetpolitikák a két világháború között 1920-1938. In: Bárdi Nándor-Simon Attila: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében.(Vázlat) Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2006. 89-99. [külsõ hivatkozás]
 • A kisebbségi önkormányzati rendszer és tapasztalatai. In: Kántor Zoltán-Majtényi Balázs (szerk.): Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Rejtjel Kiadó, Budapest, 2005. 445-460.
 •  "Kisebbségi külpolitika". Csehszlovákiai magyar részvétel az Európai Nemzetiségi Kongresszus tevékenységében, 1925-1938. Fórum, 2005. 3. sz. 123-140. [külsõ hivatkozás]
 • Efforts made between 1998-2004 to reform the minority self- government electoral system. In: Ernő Kállai-Erika Törzsök: A Roma’s life in Hungary. Report 2004. Stagnation. EOKiK, Budapest, 2005. 98-112. [külsõ hivatkozás]
 • Nemzeti kisebbségek és az állammal szembeni lojalitás a két világháború között. Elvek és gyakorlat az Európai Nemzetiségi Kongresszus tevékenységében 1925-1938. In: Kovács Nóra-Osvát Anna-Szarka László: Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet évkönyve 4. Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 204-219. [külsõ hivatkozás]
 • Törekvések a kisebbségi önkormányzati választások reformjára 1998-2004. In: Kállai Ernő-Törzsök Erika (szerk.): Cigánynak lenni Magyarországon. Jelentés 2004. Helybenjárás. eök!k, Budapest, 2005. 93-107.
 • The minority self-governance and its experiences: results with questionmarks. In: Tóth Ágnes (ed.): National and ethnic minorities in Hungary, 1920-2001. New York, Columbia University Press, 2005. 226-252.
 • Törekvések a kisebbségi önkormányzati választások reformjára 1998-2004. In: Kovács Nóra-Osvát Anna-Szarka László: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004. 209-226. [külsõ hivatkozás]
 • A magyarországi német kisebbség kronológiája 1987–2000. In: Szarka László-Kovács Nóra (szerk.): Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréről. Az MTA Kisebbségkutató Intézetének évkönyve I. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002 [külsõ hivatkozás]
 • Németország Duna-völgyi politikája 1920-1938. In: Fedinec Csilla (szerk.): Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2002. 37-63. [külsõ hivatkozás]
 • Ferenc Eiler-Nóra Kovács: Minority Self-Governments in Hungary. In: Kinga Gál (Ed.): Minority Governance in Europe. ECMI, Budapest, 2002. 171-197.
 • A nemzeti kisebbségek helye Bibó István munkásságában. In: Dénes Iván Zoltán (szerk.): Megtalálni a szabadság rendjét. Tanulmányok Bibó István életművéről. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2001. 75-89.
 • Der Minderheitenschutz des Völkerbundes. In: Glatz Ferenc (szerk.): Jahrtausendwende 2000. Europa Institut Budapest, Budapest, 2001. 225-234.
 • Ergebnisse und Probleme des Systems der Minderheitenselbstverwaltungen in Ungarn. Dilemmas einer gesetzlichen Regelung. Donauraum, 2001. 3. sz. 84-93.
 • Eiler Ferenc-Kovács Nóra: A kisebbségi önkormányzatok rendszere Magyarországon. In: Regio, 2000/3. 81-112. [külsõ hivatkozás]
 • The Experiences of Four Years of Operation of the National German, Slovak, and Croatian Minority Self-Governments. In: Regio, 2000. 65-84. (angol nyelvű különszám) [külsõ hivatkozás]
 • The Experiences of Four Years of Operation of the National German, Slovak, and Croatian Minority Self-Governments. Regio, 2000. 65-84. (angol nyelvű különszám)
 • Az országos német, szlovák és horvát kisebbségi önkormányzatok első négy évének működési tapasztalatai. In: Csefkó Ferenc-Pálné Kovács Ilona: Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon. Osiris, Budapest, 1999. 172-185.
 • Az országos német, szlovák és horvát kisebbségi önkormányzatok első négy évének működési tapasztalatai 1995-1998. In: Regio, 1998/4. 53-72. [külsõ hivatkozás]
 • Die Lage der deutschen Minderheitenselbstverwaltungen in Ungarn. In: Národnostní Menšiny a majoritní společnost v České Republice. A v zemích střední Evropy v 90. Letech XX. stolety. Opava, 1998. 102-105.
 • A két világháború közti nemzetközi kisebbségvédelem rendszere. In: Pro Minoritate, 1997/3-4, 64-91. [külsõ hivatkozás]
 • Az Európai Nemzetiségi Kongresszusok a két világháború között. Regio, 1996. 3. sz. 141-168.
 • Az egyenlőség kérdésköre Széchenyi és Wesselényi munkásságában. Tiszatáj, 1993. 9. sz. 69-72.

Cikk

 • A népszövetség kisebbségvédelmi rendszere. História, 2008. 6-7. sz. 33-36.

Forrásközlés

 • Ewald Ammende: Beszámoló magyarországi, romániai, jugoszláviai és bulgáriai utazásomról 1930. július 1-től 14-ig. Pro Minoritate, 2004. Nyár. 111-129.
 • Az erdélyi szászok népi programja 1933. Limes, 1998. 4. sz. 277-289.
 • Az Európai Nemzeti Kisebbségek Kongresszusainak határozatai. Documenta Historica 1996/30. 1-86.

Recenziók

 • Mariana Hausleitner-Harald Roth (Hrsg.): Der Einfluss von Faschismus und Nationalsozialismus auf Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa. IKGS Verlag, München, 2006. 360 p. In: Kisebbségkutatás, 2007. 1. sz. 137-143.
 • Tammo Luther: Volkstumspolitik des Deutschen Reiches 1933-1938. Franz Steiner Verlag, Wiesbaden, In: Pro Minoritate, 2005. Tavasz. 148-152.
 • Biographische Materialien aus der Pesse Ostmitteleuropas nach 1945: Kurzbeschreibung ausgewählter Bestände des Pressearchivs im Herder-Institut. A. Polen. Band 1: A-G. Bearbeitet von K. von Delhaes, K.-P. Friedrich, A. Gromov, S. Grotzer, G. Kempf, H. Mrowka, H.-W. Rautenberg. Marburg: Verlag Herder-Institut 1998. (Sammlungen des Herder-Instituts zur Ostmitteleuropa-Forschung ; 6), 396. S. In: Nordost Archiv. 2002.
 • Gerhard Küpper: Das Minderheitengesetz in Ungarn. München, R. Oldenbourg Verlag, 1997. In: Ungarn-Jahrbuch 1998-1999. 2000.
 • Gerhard Seewann – Dippold Péter (eds): Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas I-II. München, R. Oldenbourg Verlag, 1997. /Ferenc Eiler – Ádám Szesztay – László Szarka/ In: Regio, 2000. 194-207. (angol nyelvű különszám)
 • Hans-Christian Maner: Parlamentarismus in Rum(nien 1930-1940. München, R. Oldenbourg Verlag, 1997. In: Ungarn-Jahrbuch 1998-99. 2000.
 • Gerhard Seewann-Dippold Péter (Hrsg.): Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas I-II. München, R. Oldenbourg Verlag, 1997. /Eiler Ferenc– Szesztay Ádám- Szarka László/ In: Regio, 1998/2. 200-211.
 • Walter König (Hrsg.): Siebenbürgen zwischen den beiden Weltkriegen. Köln, Böhlau Verlag, 1994. In: Regio, 1997/2. 196-204.
 • Ingeborg Fleischhauer-Hugo Jedig (Hrsg.): Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart. Baden-Baden, Nomos Verlag, 1990. In: Aetas, 1993/2. 195-201.
 • Gerald Stourzh: Vom Reich zur Republik. Wien, Edition Atelier, 1990. In: Aetas, 1992/4. 143-145.

Kronológia

 • A magyarországi német kisebbség kronológiája 1987–2000. In: Szarka László-Kovács Nóra (szerk.): Tér és terep. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002. 437-461.