Önálló kiadványok

 • A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Nostra Tempora 13./, 2006, 708 s.

Tanulmányok

 • A csehszlovák kisebbségpolitika, a magyar közösség újjászervezodése. A Csemadok szerepvállalása. Az 1968-69-es reformfolyamat és a Husák-korszak. In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 262-267. s.
 • A csehszlovák-magyar lakosságcsere és az áttelepítésre kijelölt szlovákiai magyarok névjegyzékei. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2008 (X. évf.) 1. szám, 125-144. s.
 • A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztása: deportálás, lakosságcsere és reszlovakizáció. In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 210-215. s.
 • A Szlovák Köztársaságban maradt magyar kisebbség helyzete és önszervezodése. In: Bárdi Nándor - Fedinec Csilla - Szarka László (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, Gondolat Kiadó - MTA Kisebbségkutató Intézet, 2008, 168-171. s.
 • A csehszlovák-magyar lakosságcsere kronológiája. In: Molnár Imre - Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom, MTA Kisebbségkutató Intézet - Kecskés László Társaság, 2007, 217-226. s.
 • A csehszlovákiai magyar kérdés "belso rendezésének" eszközei. In: Popély Árpád - Štefan Šutaj - Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyo - Gödöllo, Attraktor, 2007, 49-55. p.
 • A lakosságcsere kronológiája. História 2007 (XXIX. évf.) 8. szám, 3-13. s.
 • A szlovákiai magyar pártlap és 1956. In: Vámbéry Antológia 2007 (összeáll.: Hodossy Gyula). Dunaszerdahely, Vámbéry Polgári Társulás, 2007, 143-149. s.
 • A szlovákiai magyarság csehországi deportálása. In: Molnár Imre - Szarka László (szerk.): Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Komárom, MTA Kisebbségkutató Intézet - Kecskés László Társaság, 2007, 48-66. s.
 • Felvidéki magyar tragédia. Deportálás Csehországba. Rubicon 2007 (XVIII. évf.) 1-2. szám, 84-87. s.
 • Kronológia a csehszlovákiai magyarság jogfosztásának történetérol. In: Popély Árpád - Štefan Šutaj - Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyo - Gödöllo, Attraktor, 2007, 321-350. p.
 • Magyar tiltakozó jegyzékek, 1945. História 2007 (XXIX. évf.) 8. szám, 18-19. s.
 • A Csemadok megalakulása a magyar konzuli jelentések tükrében. In: Bárdi Nándor - Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, Fórum Kisebbségkutató Intézet /Disputationes Samarienses 7./, 2006, 421-432. s.
 • A Magyar Bizottság szerepvállalása az Új Szó és a Csemadok megalapításában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2006 (VIII. évf.) 4. szám, 83-105. s.
 • A szlovák pártvezetés és az 1956-os magyar forradalom. In: Ivanicková, Edita - Simon Attila (szerk.): Madarská revolúcia roku 1956 a Slovensko. Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Šamorín/Somorja - Bratislava/Pozsony, Fórum inštitút pre výskum menšín/Fórum Kisebbségkutató Intézet - Historický ústav SAV/Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete /Disputationes Samarienses 9./, 2006, 57-74. s.
 • Magyarok Szlovákiában. II. kötet. Dokumentumok, kronológia (1989-2004). Szerkesztette Fazekas József és Huncík Péter, a kronológiát összeállította Orosz Márta és Popély Árpád. Somorja - Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó, 2005, 459 s.
 • A csehszlovákiai magyar kisebbség jogfosztottságának évei. Kronológiai áttekintés. In: Szarka László (szerk.): Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944-1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerzodések. Komárom, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet - Kecskés László Társaság /Források a kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez 2./, 2005, 261-293. s.
 • A nemzetállam építésének eszközei Csehszlovákiában a II. világháború után: telepítések és reszlovakizáció. In: Ablonczy Balázs - Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005, 179-203. s.
 • Kronika verejného života 2004. Najdôležitejšie spolocensko-politické a kultúrne udalosti v živote národnostných menšín na Slovensku. Madarská menšina. In: Róbert Dohányos - Gábor Lelkes - Károly Tóth (zost.): Národnostné menšiny na Slovensku 2004. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2005, 167-190. s.
 • Magyarellenes jogalkotás Szlovákiában 1944-1945. Rubicon 2005 (XVI. évf.) 6. szám, 55-57. s.
 • Adalékok a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának történetéhez. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2004 (VI. évf.) 2. szám, 99-125. s.
 • Közéleti krónika 2003. A szlovákiai nemzeti és etnikai kisebbségek legfontosabb társadalompolitikai és kulturális eseményei. A magyar kisebbség. In: Dohányos Róbert - Lelkes Gábor - Tóth Károly (szerk.): Nemzeti és etnikai kisebbségek Szlovákiában 2003. Somorja - Dunaszerdahely, Fórum Kisebbségkutató Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó, 2004, 124-146. s.
 • Kronika verejného života 2003. Najdôležitejšie spolocensko-politické a kultúrne udalosti v živote národnostných menšín na Slovensku. Madarská menšina. In: Róbert Dohányos - Gábor Lelkes - Károly Tóth (zost.): Národnostné menšiny na Slovensku 2003. Šamorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2004, 124-146. s.
 • Területi szempontok érvényesítése a csehszlovák-magyar lakosságcsere során. Pont 2004 (3. évf.) 1. szám 96-116. s.
 • A kolonizáció területi vonatkozásai és etnikai következményei. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2003 (V. évf.) 2. szám, 83-102. s.
 • A Lévai járás etnikai arculata a csehszlovák telepítési politika és a reszlovakizáció tükrében. Kisebbségkutatás, 2003 (12. évf.) 1. szám, 69-122. s.
 • Fejezetek a szlovákiai magyarság csehországi deportálásának történetébol. Studia Caroliensia, 2003 (IV. évf.) 3-4. szám, 110-138. s.
 • Lakosságcsere és reszlovakizáció Csehszlovákiában a II. világháború után. Muratáj, 2003, 1. szám, 58-69. s.
 • Trianon etnikai következményei a Felvidéken, különös tekintettel a magyar nyelvterület szláv kolonizálására. Studia Caroliensia, 2003 (IV. évf.) 1-2. szám, 43-60. s.
 • A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1950-1964). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002 (IV. évf.) 1. szám, 157-198. s.
 • A második világháború utáni belso telepítések Dél-Szlovákiában. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2002 (IV. évf.) 3. szám, 29-50. s.
 • A reszlovakizáció területi vetülete. Adalékok a II. világháború utáni reszlovakizáció történetéhez. In: Gyurgyík László - Kocsis Aranka (szerk.): Társadalom - tudomány. Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport muhelyébol. Pozsony, Kalligram Könyvkiadó /Mercurius Könyvek/, 2002, 38-60. s.
 • Etnikai átrendezodések a Felvidéken 1945 elott. Studia Caroliensia, 2002 (III. évf.) 3. szám, 125-151. s.
 • Lakosságcsere és reszlovakizáció. Demográfia, 2002 (XLV. évf.) 4. szám, 468-491. s.
 • A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1947-1949). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2001 (III. évf.) 2. szám, 133-162. s.
 • A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1944. augusztus 29 - 1945. április 11.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2000 (II. évf.) 1. szám, 185-199. s.
 • A csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája (1945. április 13 - 1946. december 27.). Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2000 (II. évf.) 3. szám, 137-177. s.

Cikk

 • Az 1956-os magyar forradalom és Szlovákia. Szabad Újság, 2007. március 7. (XV. évf.) 10. sz., 16. s.
 • Fejezetek a csehszlovákiai magyarok történetébol. Szabad Újság, 2007. augusztus 1. (XV. évf.) 31. sz., 16. s.; 2007. augusztus 8., 32. sz., 16. s.; 2007. augusztus 15., 33. sz., 16. s.
 • Volt egyszer egy lakosságcsere-egyezmény. Új Szó, 2006. március 3. (59. évf.) 52. szám, 11. s.
 • A csehszlovákiai magyarság jogfosztása 1945-ben. Kassai Figyelo, 2005 (III. évf.) 11. szám, 10. s.
 • Etnikai változások Dél-Szlovákiában. Új Szó, 2003. július 25. (56. évf.) 170. szám, 12-13. s.

Szerkesztés

 • Popély Árpád - Štefan Šutaj - Szarka László (szerk.): Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945-1948. Történeti háttér, dokumentumok és jogszabályok. Máriabesnyo - Gödöllo, Attraktor, 2007, 366 p.