nyomtat

megoszt

Bözödi György kézirathagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT

V. Mások kéziratai


1. A marosi református tractus matricolája (1650–1781), másolta Fülöp Ferenc, a bekecsaljai református egyházmegye esperese 1949-ben, g., 211 f.
2. Stankowsky József: Patronmizeria, g., 2 f. (megj., egy folyóirat Vadászat c. rovatában)
3. Loveczky Ernő: Beszámoló a borzfuvarról, g., 1 f.
4. A székely fővárostól a Mezőség közepére Frátáig, aut., 8 f. (ismeretlen szerző)
5. Merly István: Szólnak a harangok, g., 4 f.
6. A Barabás Miklós Céh története 1939–1944, g., 6 f. (ismeretlen szerző)
7. Az Országos Történelmi Ereklye Múzeum (Kolozsvár) iratai (Bözödi kimutatásai, hiányjegyzékei, a Múzeum 1949. évi leltárai, folyamodványok a város vezetőségéhez), g., 47 f

8. 1848–1849-es emlékiratok (Bözödi másolatai és gyűjtései különböző levéltárakból)
8/1. Béldi Gergely emlékirata (Bözödi 1948-ban kelt másolata az EME lt-ban levő eredeti alapján), g., 17 f. (két példány)
8/2. Aranyosrákosi Bíró Sámuel 1848-1849-i emlékezései (részleteket közölt az Utunk 1969/30 és az Utunk Évkönyv 1970), g., 20 f. (két példány)
8/3. Bíró Sándor önéletrajza (feltehetően az Ereklye Múzeumban őrzött példány eredetije, hiányosan közölve az 1848-49-es Történelmi Lapokban), aut., p. 5 (bevezető)+ 8 ív
8/4. Egy Mátyás-huszár hányattatásai az 1848-49. évi hadjáratok alatt. Lejegyezte 1898-ban Koós Ferenc volt Mátyás-huszár kérésére barátja, Csiszér Gábor nyugalmazott esperes. Erdeti kézirat az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, 1 füzet (99 p.)
8/5. Dósa Elek emlékirata, vegyes méret, g., 37 f. (kiegészítve Kelemen Lajos másolata alapján)
8/6. Hajnal József: Egyes jelenetek, g., 3 f. (gépirat az Ereklye Múzeumban őrzött eredeti alapján)
8/7. Horváth Ignác: Töredékek az 1848 és 1849-ki székely hadjáratokból (EME kézirattára, 624. sz.), aut., g., 27 f.
8/8. Huszár Ferenc emlékirata. Eredeti kézirat feltehetően az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, aut., 65 p.
8/9. Imreh Sándor: Visszaemlékezés Nagy Pistára, a XI. Honvéd zászlóalj egyik vitéz harczosára. Eredeti kézirat feltehetően az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, aut., 7 f.
8/10. Imreh Sándor: Egy derült jelenet a segesvári sáncmunkálatok alkalmával 1849. március 7-én. Eredeti kézirat feltehetően az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, aut., 5 f.
8/11. Dálnoki Incze József emlékirata (EME kézirattár, 648 sz.). Bözödi töredékes másolata, aut., 5 f.
8/12. Inczédy Sámuel: Ezredesből közlegény. Eredeti kézirat feltehetően az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, aut., 19 p.
8/13. Jassik Lajos emlékirata. Eredeti kézirat feltehetően az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, aut., 17 p.
8/14. Karácsony György: Jegyzetek. Eredeti kézirat feltehetően az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, aut., 12 f.
8/15. Komáromi Ferenc: Vésznapok a Székelyföldön, kórrajz az 1848-ki forradalomból. (egy 1849-ben, Marosvásárhelyen kelt nyomtatvány alapján másolta Bözödi), g., 18 f.
8/16. Székelykeresztúri Kovács Imre emlékezései. Eredeti kézirat feltehetően az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, aut., 14 p.
8/17. Ilencfalvi Sárkány Lajos emlékirata. Bözödi másolata az Ereklye Múzeumban levő eredetiről, g., aut., 23 f (részben a közölt részletek kiegészítései)
8/18. Vajasdi Lajos önéletrajza (a XII. zászlóalj történetével). Bözödi másolata az Ereklye Múzeumban levő eredetiről, g., 34 f. (két példány)
8/19. Veress Miklós XI. zászlóalji százados emlékirata (lejegyezte 1867-ben). Eredeti kézirat feltehetően az Ereklye Múzeum gyűjteményéből, aut., 190 f.
8/20. Szentkatolnai Bakk Endre: Háromszék az 1848-49-iki szabadságharcz alatt (megj.: 1895-ben). Bözödi György másolata, aut., 131 p.
9. Etédi Gagyi Samu visszaemlékezései, 11 db. levél (1930-as évek), aut.

10. Ismeretlen által vezetett napló mindennapi kiadásairól (1783), aut., egy füzet
11. 1846ik év September 9én kezdődett ország gyűlésrőli rövid jegyzék (lejegyezte Vajna Sándor), aut., 35 p.
12. A szentgerlicei Jakab cs. története (lejegyezte 1843-ban Jakab Gergely), aut., 20 p.