Adatbank.ro / digitális szövegtár  / DEMOGRÁFIA (szerk. Kiss Tamás)
nyomtat

megoszt

DEMOGRÁFIA (szerk. Kiss Tamás)

I. Népesedési tanulmányok 1989 előtt Erdélyben

 • 1. A Magyar Autonóm Tartomány népmozgalmának egyes kérdései. Korunk, 1957/11. 1478–1483. [pdf, 266.3k]
  Veress Gyula
 • 2. A kalotaszegi egykéről. Korunk, 1957/6. 736–746. [pdf, 342.2k]
  Keszi-Harmath Sándor – Keszi-Harmathné Moravszky Edit
 • 3. A világélelmezés néhány koordinátája. Korunk, 1967/3. 423–430. [pdf, 178.2k]
  Semlyén István
 • 4. Tűnődés gyermekről, családról. Korunk 1971/9, 1291–1304. [pdf, 195k]
  Herédi Gusztáv
 • 5. Egyke és cifrálkodás. Korunk, 1971/9, 1271–1280. [pdf, 136.3k]
  Vasas Samu
 • 6. Állandó kérdésünk a népszaporulat. Korunk, 1978/1; 28–30. [pdf, 82.6k]
  Herédi Gusztáv
 • 7. Családszociológiai vizsgálat a sepsiszentgyörgyi Líceum lakónegyedben. In Imreh István (szerk.): Változó valóság. Kriterion, Bukarest, 1978. 93–112. [pdf, 251.7k]
  Kósa-Szánthó Vilma
 • 8. Mobilitás a bürkösiek párválasztásában. In Imreh István (szerk.): Változó valóság. Kriterion, Bukarest, 1978. 73–92. [pdf, 403.7k]
  Vetési László
 • Népesedési kérdések Kalotaszegen. In In Imreh István (szerk.): Változó valóság. Kriterion, Bukarest, 1978. 19–61. [pdf, 1472.6k]
  Keszi-Harmath Sándor
 • 10. Város és etnikum. In Korunk Évkönyv, 1980. Kolozsvár, 1980. 173–186. [pdf, 362k]
  Várhegyi István
 • 11. Országos és nemzetiségi népességgyarapodás. In Korunk Évkönyv, 1980. Kolozsvár, 1980. 41–87. [pdf, 435.7k]
  Semlyén István
 • 13. A Temesváron élő atyhaiak közössége. In Korunk Évkönyv, 1982. Kolozsvár, 1982. 29–38. [pdf, 564.4k]
  Tófalvi Zoltán
 • 14. Ember és emberiség a népözön korszakában. In Korunk Évkönyv, 1983. Kolozsvár, 1983. 204–216. [pdf, 194.5k]
  Semlyén István
 • 15. Népesedés és társadalmi hatékonyság. Korunk, 1984/4. 246–248. [pdf, 175.2k]
  Keszi-Harmath Sándor
 • 16. Az élet érdekében. Házasságról, családról, gyermekről, elfogultan. In Korunk Évkönyv, 1986. Kolozsvár, 1986. 27–52. [pdf, 181.7k]
  Herédi Gusztáv
 • 17. Életvitel a szováti családban. In Korunk Évkönyv, 1986. Kolozsvár, 1986. 173–184. [pdf, 185.1k]
  Tamás Irén
 • 18. Öregek és fiatalok a parasztcsaládban. In Korunk Évkönyv, 1986. Kolozsvár, 1986. 200–213. [pdf, 108.8k]
  Nagy Olga

II. Vladimir Trebici és Vasile Gheţău fontosabb tanulmányai a romániai népesedésről

 • 1. Tranziţia demografică în România. Viitorul Social, 1978/2. 335–344. [pdf, 301.5k]
  Trebici, Vladimir
 • 2. Este necesară o politică demografică în România? Revista de Cercetări sociale, 1994/2. 47–58 [pdf, 304.1k]
  Trebici, Vladimir
 • 3. Speranţa de viaţă a populaţiei din Românie. Viitorul Social. 1978/1. 142–152. [pdf, 424.3k]
  Gheţău, Vasile
 • 5. Fertilitatea unor generaţii feminine în România. Viitorul Social, 1987/6. 548-556.
  Gheţău, Vasile
 • 6. O proiectare condiţională a populaţiei României pe principalele naţionalităţi (1992-2025). Revista de Cercetări Sociale, 1996/1. 77-105. [pdf, 1745.9k]
  Gheţău, Vasile
 • 7. Evoluţia fertilităţii în România. De la transversal la longitudinal. Revista de Cercetări Sociale, 1997/4. 3-85. [pdf, 3753.9k]
  Gheţău, Vasile
 • 8. Declinul demografic al României: ce perspective? Sociologie Românescă, 2004/2. [pdf, 1194.4k]
  Gheţău, Vasile

III. Magyar nyelvű népesedés tanulmányok 1989 után

 • 1. Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. Püski, Budapest. [külső html]
  Varga E. Árpád
 • 2. A romániai magyarság népességcsökkenésének okairól. Magyar Kisebbség, 2002/4. [html]
  Varga E. Árpád
 • 3. Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán. Regio, 2002/1. [pdf, 134.7k]
  Varga E. Árpád
 • 4. A romániai magyar kisebbség Magyarországra irányuló mozgása. Korunk, 2002/2. [pdf, 199.1k]
  Horváth István
 • 5. A migráció hatása a népesség előszámítására. Magyar Kisebbség, 2002/4. [html]
  Horváth István
 • 6. A 2002-es romániai népszámlálás előzetes eredményeinek ismertetése és elemzése. In Gyurgyík László - Sebők László (szerk.): Népszámlálási körkép Közép-Európából. TLA, Budapest. [pdf, 348k]
  Horváth István
 • 7. Az etnikailag vegyes házasságok az erdélyi magyar lakosság körében: 1992-2002. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion-RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Kolozsvár. [html, Horváth István kutatói vendégoldala]
  Horváth István
 • 8. A romániai magyarság létszámcsökkenésének okai a 20. század utolsó negyedében. Korunk, 2002/2 [pdf, 294.6k]
  Veres Valér
 • 9. A romániai magyarság 1992-2002 közötti természetes népmozgalma európai kontextusban. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion-RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Kolozsvár. [html]
  Veres Valér
 • 10. A romániai magyarság termékenysége 1992-2002 között, regionális összehasonlításban. Erdélyi Társadalom, 2004/1. [pdf, 1234.6k]
  Veres Valér
 • 11. Észrevételek a romániai magyar népesség fogyásáról, különös tekintettel az asszimilációra. Magyar Kisebbség, 2002/4. [html]
  Szilágyi N. Sándor
 • 12. Az asszimiláció és hatása a népesedési folyamatokra. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion-RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Kolozsvár. [html]
  Szilágyi N. Sándor
 • 13. A népességfogyás kontextusa - válasz Varga E. Árpád vitaindító tanulmányára. Magyar Kisebbség, 2002/4. [html]
  Kiss Tamás
 • 14. Az erdélyi magyar népességet érintő természetes népmozgalmi folyamatok: 1992-2002. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion-RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Kolozsvár. [html]
  Kiss Tamás
 • 15. Természetes népmozgalmi folyamatok az erdélyi magyarság körében. Erdélyi Társadalom, 2004/1. [pdf, 1616.4k]
  Kiss Tamás
 • 16. Népességfogyás - népességpótlás. Erdélyi migránsok: Magyarország már kevésbé célpont. Transindex, 2006. [Transindex]
  Kiss Tamás
 • 17. Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben. In Kiss Tamás (szerk.): Népesedési folyamatok az ezredfordulón Erdélyben. Kriterion-RMDSZ Ügyvezető Elnökség, Kolozsvár. [html]
  Kiss Tamás - Csata Zsombor
 • 19. Népesedési perspektívák Kriterion, 2007, Kolozsvár [html]
  Csata István - Kiss Tamás

IV. Módszertan: demográfia és diskurzusok

 • 1. Népesedési viták Magyarországon 1960–1986. In Népesedési viták Magyarországon, 1960–1986. A KSH Népességtudományi Kutató Intézet tudományos vitaülése. Budapest, 1988. június 2. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet, Budapest, 1990. 13–125. /A Nép [pdf, 596.5k]
  Heller Mária – Némedi Dénes – Rényi Ágnes
 • 2. Az angolszász globális népesedéspolitikai diskurzusok alakulása a 20. században. Lépések a pro- és antinatalista népesedéspolitikák összehasonlító vizsgálata irányában. Replika, 39. szám.
  Melegh Attila