Adatbank.ro / digitális szövegtár  / ROMÁNIAI MAGYAROK – KI KICSODA 1918–2010.
nyomtat

megoszt

ROMÁNIAI MAGYAROK – KI KICSODA 1918–2010.
 • Közgazdasági évkönyv. Erdély gazdasági lexikonja. Consum és Közgazdaság – Rumänischer Lloyd kiad, Cultura nyomdai műintézet, Kolozsvár, 1923. [pdf, 27000k]
  Rados Móric – Székely János
 • Közgazdasági évkönyv. Erdély gazdasági lexikonja. Consum és Közgazdaság – Rumänischer Lloyd kiad, Cultura nyomdai műintézet, Kolozsvár, 1924. [pdf, 21500k]
  Rados Móric – Székely János
 • Erdély jeles katolikus papjai. Szent Bonaventura Könyvnyomda, Kolozsvár, 1926. [külső hivatkozás]
  Bitay Árpád
 • Erdélyi lexikon. Szabadsajtó Könyv- és Lapkiadó Rt. Szatmár, Nagyvárad, 1928. [külső hivatkozás]
  Osvát Kálmán (szerk.)
 • Erdélyi és bánáti közgazdasági lexikon. Franklin ny., Nagyvárad, 1929. [pdf, 14302.7k]
  Klein Dezső (szerk.)
 • Ki kicsoda? Az Erdélyi és Bánsági közélet lexikonja. A Lexika kiadóvállalat kiad. Temesvár–Arad, 1931. [pdf, 28420.2k]
  Damó Jenő (szerk.)
 • Erdélyi monográfia. Gloria könyvnyomda és lapkiadó vállalat, Szatmárnémeti, 1934. [külső hivatkozás]
  Várady Aladár – Berey Géza (szerk.)
 • Kortársak lexikona. A romániai magyar nyelvterület szellemi és közéleti személyiségei. Fraternitas, Kolozsvár, 1939. [pdf, 2862.1k]
  Gara Ernő (összeáll.)
 • Erdélyi katolikus nagyok. Szent Bonaventura Könyvnyomda, Kolozsvár, 1941. [pdf, 1729.8k]
  Bíró Vencel – Boros Fortunát (szerk.)
 • Székelyföld írásban és képben. „Kaláka” könyvkiadó vállalat – „Élet” Irodalmi és Nyomda Rt., Budapest, 1941. [pdf, 91000k]
  Dávid József (szerk.)
 • Keresztény magyar közéleti almanach. III. kötet. Erdély (az I. és II. kötet pótlásaival). Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest, [1941]. [pdf, 3422.3k]
  Hortobágyi Jenő (szerk.)
 • Lukács György és társai: Erdélyi mártírok és hősök aranykönyve. Kultúra Könyvnyomdai Műintézet, Pécs, 1941. [külső hivatkozás]
 • Romániai magyar írók repertóriuma. In Kacsir Mária (szerk): A Hét évkönyve, 1978, A Hét kiadása, Budapest, 1978, 146–156. [pdf, 3700k]
  Bernárd Ágoston
 • Romániai magyar irodalmi lexikon. I–V. kötet. Kriterion Köynvkiadó, Erdélyi Múzeum-Egyesület; Bukarest, Kolozsvár; 1981–2010. [külső hivatkozás]
  Balogh Edgár et al.; Dávid Gyula et al.
 • Színházi Kislexikon. In Kacsir Mária (szerk.): A Hét évkönyve, 1982, A Hét kiadása, Bukarest, 1982. [pdf, 1414.6k]
  Katona Szabó István
 • Csíki lexikon, Pro Print Kiadó, Csíkszereda, 2004.
  Miklós József
 • Csíki lexikon, Pro Print Kiadó, Csíkszereda, 2004.
  Miklós József
 • Színészek, színházak, városok. A határon túli magyar színházművészet kislexikona. Balassi Kiadó, Budapest, 2005.
  Enyedi Sándor
 • 1956 Erdélyben. Politikai elítéltek életrajzi adattára, 1956–1965. Polis Könyvkiadó – Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2006. [külső hivatkozás]
  Dávid Gyula (szerk.)
 • Gyergyó neves emberei I. Városi Könyvtár – Pro Libris Könyvbarátok Egyesülete, Gyergyószentmiklós, 2008.
  Bajna György – Bákai Magdolna (vál.)
 • A Gyulafehérvári (Erdélyi) Főegyházmegye történeti papi névtára. Szent István Társulat – Verbum Kiadó, Budapest–Kolozsvár, 2009.
  Ferenczi Sándor
 • Nagyjaink: Háromszék jeles szülöttei. Kovászna Megyei Művelődési Központ, Sepsiszentgyörgy, 2011.
  Szőts Zsuzsa (szerk.)
 • Helytörténeti évfordulók. Szereda. Origo Programmagazin különszámai. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2012, 2013, 2014.
  Daczó Katalin (összeáll.)
 • Székelyföldi olimpiai bajnokok, csíki olimpikonok. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013. [pdf, 13876k]
  Becze Zoltán
 • Székelyudvarhely művelődéstörténete. 2. bőv., jav. kiadás. Jegyzetek: Hermann Gusztáv Mihály. A Kislexikont kiegészítette: P. Buzogány Árpád. Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2015.
  Hermann Gusztáv
 • szereda.Origo. Különszám: Helytörténeti évfordulók 2011. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2011. [pdf, 5488k]
  Daczó Katalin (szerk.)
 • szereda.Origo. Különszám: Helytörténeti évfordulók 2012. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2012. [pdf, 17936k]
  Daczó Katalin (szerk.)
 • szereda.Origo. Különszám: Helytörténeti évfordulók 2013. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2013. [pdf, 10248.4k]
  Daczó Katalin (szerk.)
 • szereda.Origo. Különszám: Helytörténeti évfordulók 2014. Csíkszereda Kiadóhivatal, Csíkszereda, 2014. [pdf, 10915.4k]
  Daczó Katalin (szerk.)
 • Maros megyei tudósok: bibliográfiai szótár Maros Megyei Könyvtár [külső hivatkozás]
  Ana Todea, Fülöp Mária, Monica Avram