Adatbank.ro / digitális szövegtár  / ROMÁNIAI AUTONÓMIA-ELKÉPZELÉSEK 1989 UTÁN (szerkeszti: Bognár Zoltán)
nyomtat

megoszt

ROMÁNIAI AUTONÓMIA-ELKÉPZELÉSEK 1989 UTÁN (szerkeszti: Bognár Zoltán)

Bevezető

 • A Romániai autonómia-elképzelések 1989 után összeállításról [html]
  BOGNÁR ZOLTÁN
 • A romániai magyar autonómiatörekvések kronológiája 1989–2004 [html]
  BOGNÁR ZOLTÁN (összeáll.)

Tervezetek

 • Nemzetiségi törvénytervezet-csomag (1991, Szőcs Géza) Törvénytervezet a nemzeti, etnikai, nyelvi közösségekről és az ezekhez tartozó személyekről. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2. sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=lsz&lapid=6] [pdf, 161.3k]
  SZŐCS GÉZA
 • Memorandum a romániai magyar nemzeti közösség belső önrendelkezéséről (1993, Csapó I. József) Memorandum tervezet a romániai magyar nemzeti közösség belső önrendelkezéséről. In: Csapó I. József: Autonómiák és autonómiatörekvések. Szerző kiadása, h.n., 2003, [www.hunpress.hu/letoltes/AutonomiaKonyvAkt.pdf]. [pdf, 49.9k]
  CSAPÓ I. JÓZSEF
 • Törvény a nemzeti kisebbségekről és autonóm közösségekről (1993, RMDSZ–SZKT) RMDSZ: Törvény a nemzeti kisebbségekrôl és autonóm közösségekről. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2. sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970129.htm] [pdf, 157.5k]
  RMDSZ-SZKT
 • Törvény a nemzeti identitással kapcsolatos jogokról és a nemzeti közösségek méltányos és harmonikus együttéléséről (1994, Szilágyi N. Sándor) Törvény a nemzeti identitással kapcsolatos jogokról és a nemzeti közösségek méltányos és harmonikus együttéléséről. Korunk, 1994. 3 sz. 131-158. o.
  SZILÁGYI N. SÁNDOR
 • Sajátos státusú helyi önkormányzat statútuma (1994, Csapó I. József) Sajátos státusú helyi önkormányzat statútuma. In: Dr. Csapó I. József: Autonómiák és autonómiatörekvések. H.n., 2003, [www.hunpress.hu/letoltes/AutonomiaKonyvAkt.pdf] [pdf, 89.3k]
  CSAPÓ I. JÓZSEF
 • Romániai magyar nemzeti közösség személyi elvű autonómiájának statútuma (1994, Csapó I. József) Romániai magyar nemzeti közösség személyi autonómiájának statútuma [https://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyi-magyar_nemzeti_kozosseg_szemelyi_elvu_autonomiajanak_statutuma-csapo.rtf] [pdf, 123.6k]
  CSAPÓ I. JÓZSEF
 • A romániai magyar nemzeti közösség személyi elvű autonómiájának statútuma (1995, RMDSZ ÜE Politikai Főosztálya) [pdf, 197.1k]
  BODÓ BARNA–SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN–BAKK MIKLÓS
 • Törvénytervezet a személyi elvű önkormányzatokról (1995, Bakk Miklós) [pdf, 126.5k]
  BAKK MIKLÓS
 • Székelyföld autonómiastatútuma (1995, Csapó I. József) Székelyföld Autonómia-Statútuma. In: Magyar Kisebbség, 1995. 2. sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=2&cikk=m950212.html]. [pdf, 191.1k]
  CSAPÓ I. JÓZSEF
 • Székelyföld autonómiastatútuma (2003, Székely Nemzeti Tanács) Székelyföld autonómiastatútuma. Székely Nemzeti Tanács, 2003,[https://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-szekelyfold_autonomia_statutuma-sznt.doc] [pdf, 241.1k]
  SZNT
 • Kerettörvény a régiókról (Az autonómia-csomagterv része, 2003, szakértői csoport, koordinátora Bakk Miklós) Kerettörvény a régiókról. [https://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-kerettorveny_regiokrol-bakk.rtf]. [pdf, 259.1k]
  BAKK MIKLÓS ÉS MTSAI.
 • Törvénytervezet Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról (Az autonómia-csomagterv része, 2003, szakértői csoport, koordinátora Bakk Miklós) Törvény Székelyföld különleges jogállású régió létrehozásáról. [https://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-kerettorveny_regiokrol-bakk.rtf]. [pdf, 259.1k]
  BAKK MIKLÓS ÉS MTSAI.
 • Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútuma (Az autonómia-csomagterv része, 2003, szakértői csoport, koordinátora Bakk Miklós) Székelyföld különleges jogállású régió autonómiájának statútuma. [https://www.emnt.org/dokumentumok/teruleti-kerettorveny_regiokrol-bakk.rtf]. [pdf, 259.1k]
  BAKK MIKLÓS ÉS MTSAI.
 • Kerettörvény a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról (2004, Bakk Miklós) Kerettörvény a nemzeti közösségek személyi elvű önkormányzatáról. [https://www.emnt.org/dokumentumok/szemelyi-kerettorveny_nemzeti_kozossegek_szemelyi_elvu_onkormanyzatarol-bakk.rtf] [pdf, 256.1k]
  BAKK MIKLÓS
 • Törvény a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról (2005, RMDSZ) Törvény a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_9.pdf] [pdf, 111k]
  RMDSZ

Tanulmányok, cikkek

 • Fórum. Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970116.HTM] [pdf, 275.6k]
  ANDREESCU, GABRIEL – STAN, VALENTIN – WEBER, RENATE
 • Megjegyzések Bakk Miklós tanulmányához In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970118.HTM] [html]
  ANDREESCU, GABRIEL - STAN, VALENTIN - WEBER, RENATE
 • Az RMDSZ memorandumáról. Három szempont. In: A Hét, 1994. 23. sz. 3. old. [pdf, 121.9k]
  BAKK MIKLÓS
 • A Romániai Emberi Jogokat Védő Egyesület (APADOR-CH) kisebbségi koncepciója. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970117.HTM] [html]
  BAKK MIKLÓS
 • Egy autónomiagondolat nyomában – események, dokumentumok. Székelyföld -1990–2003. In: Krónika, 2003. április 5. A szerző részéről. [pdf, 82.3k]
  BAKK MIKLÓS
 • Néhány szempont az autonómia újragondolásához. In: Krónika, 2003. május 24. A szerző részéről. [pdf, 118k]
  BAKK MIKLÓS
 • Modellek peremén: az autonómia Erdélyben. In: Élő Jászkunság, 2004. 1. sz. [https://vfek.vfmk.hu/elo_jaszkunsag_2004_01/012.htm] [pdf, 213.8k]
  BAKK MIKLÓS
 • Az autonómia-tervek két szakasza Erdélyben 1989 után. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_03_bakk.pdf] [pdf, 116.1k]
  BAKK MIKLÓS
 • Politikai vízió és szakmai érvelés. Válaszok az autonómiavitában megfogalmazott kritikára. In: Magyar Kisebbség, 2004. 3.sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=26&cikk=2004_3_22.htm] [pdf, 60.7k]
  BAKK MIKLÓS
 • Az autonómia dilemmái. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_04_bauer.pdf] [pdf, 38.3k]
  BAUER TAMÁS
 • Autonómia-paradoxonok. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_05_bodo.pdf] [pdf, 43.8k]
  BODÓ BARNA
 • Romániai magyar autonómiakoncepciók. Az 1989 és 2006 között kidolgozott törvénytervezetek. In: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Fejtô Ferenc, Salat Levente, Ludassy Mária, Egry Gábor és Bognár Zoltán írásai. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2006, [https://eokik.hu/publikaciok/Kotetek/K8 [pdf, 157.5k]
  BOGNÁR ZOLTÁN
 • A magyar állampolgárság akadálytalan odaítélése minden azt igénylő magyarnak és az erdélyi magyar autonómia. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_06_borbelyi.pdf] [pdf, 55.2k]
  BORBÉLY IMRE
 • Az erdélyi (romániai) magyar nemzeti közösség önkormányzása. In: Magyar Kisebbség, 1995. 1. sz., [https://www.hhrf.org/magyarkisebbseg/9501/m950111.html] [pdf, 103k]
  CSAPÓ I. JÓZSEF
 • Autonómia az RMDSZ-programokban. In: Korunk, 2000. 1 sz., [https://www.hhrf.org/korunk/0001/1k09.htm] [pdf, 75.9k]
  EGYED PÉTER
 • Fórum. A Román Parlament elé terjesztett kisebbségi törvénytervezetek összehasonlítása. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2. sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970121.HTM] [pdf, 153.3k]
  GÁL KINGA
 • Kombinált autonómia és regionalizálás – Gondolatok az erdélyi autonómia-tervezetek és a vitaindító kapcsán. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_11_gyori.pdf] [pdf, 32k]
  GYŐRI SZABÓ RÓBERT
 • Jogi észrevételek a romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény tervezetével kapcsolatban. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_3.pdf] [pdf, 58.6k]
  JUHÁSZ ALBIN
 • Fórum. Hozzászólás a magyar Kisebbség autonómiavitájához. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970103.HTM] [pdf, 58.9k]
  KOVÁCS PÉTER
 • Fórum. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség által a román parlamentbe benyújtott, a nemzeti kisebbségekre és a nemzetiségi oktatásra vonatkozó két törvénytervezet értékelése. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970123.HTM] [pdf, 210.7k]
  KUIPERS, J. E.
 • Nemzeti önrendelkezés, kisebbségi önrendelkezés. In: Korunk, 1993. 2 sz. 34-38. old. [pdf, 133.4k]
  LŐRINCZ CSABA
 • Néhány gondolat egy lehetséges nemzeti kisebbségi és (vagy) autonómia törvényről. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_5.pdf] [pdf, 39.5k]
  MÁRTON ÁRPÁD
 • Székelyföld területi autonómiája - Koncepciók és esélyek. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_12_marton.pdf] [pdf, 208.4k]
  MÁRTON JÁNOS
 • Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetről. In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004–2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó, pp. 155–198. Javított változat, utólag módosítva 2005.december. Szerzők részéről. [pdf, 408.6k]
  MÁRTON JÁNOS – ORBÁN BALÁZS
 • Fórum. Kisebbségi autonómia és nemzetállam. In: Magyar Kisebbség, 1997. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/index.php?action=cimek&lapid=6&cikk=M970119.HTM] [html]
  PETHŐ SÁNDOR
 • Az 1990 óta született autonómiakoncepciók összehasonlítása (1.). In: Korunk, 2000. 1 sz., [https://www.hhrf.org/korunk/0001/1k19.htm] [pdf, 93.8k]
  RÍZ ÁDÁM
 • Az 1990 óta született autonómiakoncepciók összehasonlítása (2.). In: Korunk, 2000. 2. sz., [https://www.hhrf.org/korunk/0001/1k19.htm]
  RÍZ ÁDÁM
 • Autonómiák évadja Erdélyben. In: Krónika, 2004. január 10-11., [https://erdely.ma/autonomia.php?id=4108&autoid=9362&year=2004&month=01&day=11&what=archivum] [pdf, 145.9k]
  SALAT LEVENTE
 • A liberalizmus és az autonómia viszonyáról – kisebbségi nézőpontból. In: Autonómia, liberalizmus, szociáldemokrácia. Fejtô Ferenc, Salat Levente, Ludassy Mária, Egry Gábor és Bognár Zoltán írásai. Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2006, [https://eokik.hu/publikaciok/Kotetek/K8 [pdf, 192.7k]
  SALAT LEVENTE
 • A Székelyföld autonómia statútuma tervezetének módosulása a Parlamenthez való benyújtása előtt. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_20_toro.pdf] [pdf, 70.2k]
  TORÓ T. TIBOR
 • Autonómia: az államhatalom demokratikus lebontása. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_15_toth.pdf] [pdf, 51k]
  TÓTH JUDIT
 • Autonómiaformák. Lehetőségek és következmények. In: A Hét, 1995. 28. sz. 10. old. [pdf, 159.1k]
  VARGA ATTILA
 • Autonómia - mint politikai beszédtéma, mint társadalmi igény, mint közjogi állapot. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_16_varga.pdf] [pdf, 75.6k]
  VARGA ATTILA
 • Autonómia és európai integráció – Gondolatok az erdélyi magyar autonómia esélyeiről. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_17_vizi.pdf] [pdf, 67.1k]
  VÍZI BALÁZS

Könyvek

 • Az identitásválasztás szabadsága. In: Molnár Gusztáv - Bíró Gáspár [szerk.] : Autonómia és integráció. Magyar Szemle könyvek, Magyar Szemle Alapítvány : Magyarországért Alapítvány, Budapest, 1993. [pdf, 342.9k]
  BÍRÓ GÁSPÁR
 • A kisebbségi autonómia. Budapest, 2001, [https://www.hhrf.org/autonomia/konyv.zip] [pdf, 1509.1k]
  GERENCSÉR BALÁZS – JUHÁSZ ALBIN
 • A belső és a külső integrációról. In: Molnár Gusztáv - Bíró Gáspár [szerk.] : Autonómia és integráció. Magyar Szemle könyvek, Magyar Szemle Alapítvány : Magyarországért Alapítvány, Budapest, 1993. [pdf, 211.9k]
  MOLNÁR GUSZTÁV

Dokumentumok

 • Románia Parlamentje VÉLEMÉNYEZÉSE a Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslatról. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_22_parlament.pdf] [pdf, 86.1k]
 • Románia Parlamentje közigazgatási, területrendezési és környezetvédelmi szakbizottságának VÉLEMÉNYEZÉSE a Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslatról. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_23_parlament2.pdf] [pdf, 34.7k]
 • Románia Kormánya VÉLEMÉNYE Székelyföld autonóm jogállására vonatkozó törvényjavaslattal kapcsolatban. In: Magyar Kisebbség, 2004. 1-2 sz., [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2004_1-2_21_kormany.pdf] [pdf, 66.2k]
 • A romániai nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet szakvéleményezése. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_8.pdf] [pdf, 77.4k]
 • Közös jelentés A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezetről. In: Magyar Kisebbség, 2005. 1-2 sz. [https://www.jakabffy.ro/magyarkisebbseg/pdf/2005_1-2_10.pdf] [pdf, 313.1k]