Adatbank.ro / digitális szövegtár  / ROMÁK ERDÉLYBEN (szerk.: Péter László)
nyomtat

megoszt

ROMÁK ERDÉLYBEN (szerk.: Péter László)

Ki a cigány?

 • Ki a cigány? In Horváth Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 179–191. [pdf, 192.7k]
  LADÁNYI JÁNOS – SZELÉNYI IVÁN
 • A relatív cigány a klasszifikációs küzdőtéren. In Horváth Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 193–201. [pdf, 167.8k]
  HAVAS GÁBOR – KEMÉNY ISTVÁN – KERTESI GÁBOR
 • Az etnikai besorolás objektivitásáról. In Horváth Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 203–209 [pdf, 96.8k]
  LADÁNYI JÁNOS – SZELÉNYI IVÁN
 • Az empirikus cigánykutatások lehetőségeiről. In Horváth Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 211–238. [pdf, 359.2k]
  KERTESI GÁBOR
 • Még egyszer az etnikai besorolás „objektivitásáról”. In Horváth Ágota – Landau Edit – Szalai Júlia (szerk.): Cigánynak születni. Aktív Társadalmi Alapítvány, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2000. 239–241. [pdf, 70.3k]
  LADÁNYI JÁNOS – SZELÉNYI IVÁN

Romák Romániában

 • Cigányok a román történelemben. VI. fejezet: Cigányok a kommunista rendszerben. Néhány támpont (217–232). Osiris Kiadó, Budapest, 2001. [pdf, 180k]
  ACHIM, VIOREL
 • Cigányok a román történelemben. VII fejezet: A cigányok (romák) mai helyzete Romániában (233–251.) Osiris Kiadó, Budapest, 2001. [pdf, 191.1k]
  ACHIM, VIOREL
 • De la robie la asimilare. In E. Pons: Ţiganii din România. O minoritate în tranziţie. Compania, Bucureşti, 1999. [pdf, 233.2k]
  PONS, EMMANUELLE
 • Powerty and Ethnicity. A Cross-Country Study of Roma Poverty in Central Europe. World Bank Technical Paper no. 531. November 2002. [pdf, 2910.9k]
  REVENGA, ANA – RINGOLD DENA – TRACY, MARTIN WILLIAM
 • Centrul de Documentare şi Informare despre Minorităţile din Europa de Sud-Est (CEDIMR-SE) despre Minorităţile din Europa de Sud-Est: Romii din România [pdf, 686.9k]

Romakutatások és elemzések

 • Ţiganii între ignorare şi îngrijorare. Partea a III-a. Caracteristicile social-economice ale populaţiei de romi. 65–154. Editura Alternative, Bucureşti, 1993. [pdf, 1603.5k]
  ZAMFIR, ELENA – ZAMFIR CĂTĂLIN
 • Gypsy reactive culture. Studia Europaea, 2005/1. [pdf, 116.2k]
  GABRIEL TROC
 • A State of Dispair: Roma (Gypsy) Population during Transition. Studia Europaea, 2002/1–2, 49–90. [pdf, 457.5k]
  GABRIEL TROC
 • Szorongás és megbélyegzés: a cigány–magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói. In Bakó Boglárka (szerk.): Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2003, 83–107. [pdf, 159.3k]
  FOSZTÓ LÁSZLÓ
 • „Romák, szegények, senkik vagyunk”. Elemzési kísérlet egy szegény roma közösség etnikai identitásépítő stratégiáiról. Erdélyi társadalom, 2005/1, 29–52. [pdf, 233.2k]
  PÉTER LÁSZLÓ
 • „Az én cigányom.” Informális gazdasági kapcsolatok cigányok és magyarok között. Erdélyi társadalom, 2005/1, 53–70. [pdf, 172.4k]
  TOMA STEFÁNIA
 • “Historic Categories and Representations” and “Modern Misrepresentations”. In The Traveller-Gypsies. Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 1–37. [pdf, 322k]
  OAKELY, JUDITH
 • “Introduction: The Lowest of the Low,” and “Conclusion: Marginality. Resistance, and Ideology”. In The Time of the Gypsies. Boulder: Westview, 1997,1–13 and 232–246. [pdf, 165.5k]
  STEWART, MICHAEL
 • “The Power of Definition, Stigmatization, Minoritisation and Ethnicity”. The Netherlands Journal of Social Sciences, 1991, 27 (2), 80–91. [pdf, 77.1k]
  LUCASSEN, LEO