nyomtat

megoszt

digitális szövegtár

"KIS MAGYAR VILÁG" ÉSZAK–ERDÉLY 1940–1944 KÖZÖTT (szerk: Sárándi Tamás, Tóth-Bartos András) (55)

Bevezető (1)

I. Források (9)

II. Történetírás (3)

III. Tervek az erdélyi kérdés rendezésére (2)

IV. Magyar–román viszony (9)

V. Katonai közigazgatás (4)

VI. Gazdasági– és infrastukturális fejlesztések (9)

VII. Erdélyi Párt (3)

VIII. Közigazgatás, kisebbségpolitika (7)

IX. Erdélyi magyar társadalom, szociálpolitika (5)

X. Oral History (2)

A CSÁNGÓK (szerk.: Kinda István és Peti Lehel) (17)

A KÁRPÁT-MEDENCEI URALOMVÁLTOZÁSOK LOKÁLIS TÖRTÉNETEI 1918–1920 (36)

A MAGYAR–ROMÁN VISZONY ALAKULÁSÁNAK DOKUMENTUMAI (63)

A NÉPSZOLGÁLAT ÉS ESZMETÖRTÉNETI HÁTTERE, ERDÉLYBEN 1945-IG (201)

1. TRANSZILVANIZMUS (56)

2. AZ ERDÉLYI JELLEM (14)

3. VILÁGNÉZETI ADAPTÁCIÓK (66)

4. PRÓFÉTIKUS, KERESZTÉNYSZOCIÁLIS NEMZETSZEMLÉLET (26)

5. AZ EGYSÉGES KISEBBSÉGI TÁRSADALOM KONSTRUKCIÓJA (17)

6. NÉPNEVELÉS (20)

A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András) (171)

1918 előtt (24)

1918–1940 (23)

1940–1944 (32)

1945–1989 (17)

1990 után (74)

AZ "ÖTVENES ÉVEK" ÉS A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG (szerkeszti: Stefano Bottoni) (38)

A Magyar Autonóm Tartomány (22)

A Földes László-vita anyagai, 2005 (16)

AZ ERDÉLYI FALU KUTATÁSA (szerk.: Kiss Dénes és Szabó Árpád Töhötöm) (19)

DÉL-ERDÉLYI MAGYARSÁG 1940−1944 (szerk.: L. Balogh Béni) (70)

I. Román kisebbségpolitika (11)

II. Általános helyzetkép (23)

III. Politikai és gazdasági érdekképviselet (7)

IV. Egyházak (13)

V. Szellemi-kulturális élet, oktatás (8)

VI. Német−olasz kisebbségvédelmi törekvések (7)

DEMOGRÁFIA (szerk. Kiss Tamás) (47)

I. Népesedési tanulmányok 1989 előtt Erdélyben (18)

II. Vladimir Trebici és Vasile Gheţău fontosabb tanulmányai a romániai népesedésről (8)

III. Magyar nyelvű népesedés tanulmányok 1989 után (19)

IV. Módszertan: demográfia és diskurzusok (2)

DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR AZ ERDÉLYI MAGYAR HUMÁN ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK TÖRTÉNETÉNEK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ (166)

1. Tudománypolitikai, szakirodalmi áttekintések és ankétok (54)

2. Tematikus szövegválogatások (111)

DOKUMENTUMOK ROMÁNIA MAGYARSÁGPOLITIKÁJÁRÓL (szerk.: Dippold Péter és Bárdi Nándor) (1)

ELEMZÉSEK AZ RMDSZ-RŐL (szerkeszti: Székely István Gergő és Márton János) (30)

ERDÉLYI SZELLEM (68)

FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR–ROMÁN ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOK TÖRTÉNETÉHEZ (szerk.: Vincze Gábor) (1)

HELYTÖRTÉNETI ÉS HONISMERETI MÓDSZERTANI DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR (szerk.: Bárdi Nándor) (65)

Tankönyv, kézikönyv (8)

Bibliográfia, repertórium (5)

Módszertan (17)

Helytörténetírás helyzetképek (9)

Helytörténetírás-, honismeret történet (11)

Források, forrásközlés (6)

Példák (8)

KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG (2)

MAGYAR – ZSIDÓ VISZONY A 20. SZÁZADI ERDÉLYBEN (szerkeszti: Gidó Attila) (47)

MAGYARSÁG ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA (13)

NACIONALIZMUS (szerk. Kántor Zoltán) (56)

Bevezető (1)

I. Klasszikusok (13)

II. Klasszikusok: összegzés (1)

III. Fogalmak (6)

IV. Elméletek (15)

V. Antropológiai megközelítések (4)

VI. Elméleti összegzések (3)

VII. Módszertan (4)

VIII. Politikai filozófiai megközelítések (9)

ROMÁK ERDÉLYBEN (szerk.: Péter László) (19)

Ki a cigány? (5)

Romák Romániában (5)

Romakutatások és elemzések (9)

ROMÁNIAI AUTONÓMIA-ELKÉPZELÉSEK 1989 UTÁN (szerkeszti: Bognár Zoltán) (59)

Bevezető (2)

Tervezetek (15)

Tanulmányok, cikkek (34)

Könyvek (3)

Dokumentumok (5)

ROMÁNIAI MAGYAR ÉVKÖNYVEK (8)

ROMÁNIAI MAGYAROK – KI KICSODA 1918–2010. (34)

STÁTUSTÖRVÉNY (4)

SZEGÉNYSÉG ROMÁNIÁBAN (szerkeszti: Péter László) (22)

Szegénység általában (5)

Szegénység Romániában (8)

A szegénység vizsgálata (4)

Az underclass fogalmának értelmezései (4)

SZÉKELY HONISMERETI TÁR (154)

SZÉKELYFÖLDI HONISMERETI OLVASÓKÖNYVEK (6)

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ELEMZÉSEK (6)

TISMĂNEANU-JELENTÉS (2)