Adatbank.ro / digitális szövegtár  / A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)
nyomtat

megoszt

A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)

A tervezett digitális szövegtárba a Székelyföldre vonatkozó fejlesztési elképzeléseket és az ezzel kapcsolatos vitákat szeretnénk hozzáférhetové tenni. A közel másfél évszázadot idoben öt részre tagoltuk. Egy-egy korszakon belül megpróbáltuk elkülöníteni a konkrét terveket, stratégiákat és a kapcsolódó korabeli vagy késobbi elemzéseket. A székely/székelyföldi autonómia tervekkel külön nem foglalkoztunk, elsosorban a társadalom- és gazdaságtörténeti, térségfejleszto megközelítésekre koncentráltunk. Annak tudatában jártunk így el, mert az 1989 utáni erdélyi magyar autonómia tervekbol már készült egy digitális szövegtár illetve reményeink szerint még ebben az évben megjelenik egy a két világháború közti magyar rendezési terveket közlo dokumentumválogatás.


1918 előtt

 • I. KORABELI DOKUMENTUMOK
 • A Székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota. Kiadja a Székely Mívelődési és Közgazdasági Egylet, Budapest, 1879. (Reprint, SzNM, 2008) [külső hivatkozás]
  Kozma Ferenc
 • Székely kivándorlás. Klny. Az 1895. évi. III. országos Gazda-Kongresszus kiadványaiból. Budapest, 1895, 17 p. [pdf, 191.6k]
  T. Nagy Imre
 • Székely kivándorlás. Emlékirat ajánlva az igazságügyi s az összes kormány figyelmébe. Jókai nyomda Rt., Sepsiszentgyörgy, 1901, 31 p. [pdf, 185.2k]
  Incze István
 • A székelyföldi ipar fejlesztése ügyében tett javaslat. Marosvásárhely, 1901. [pdf, 555.7k]
 • Székelyföldi arányositás. Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-társaság, Budapest, 1902, 18 p. [pdf, 187.7k]
  Molnár Józsiás (irta és a Székely Kongresszus elé terjeszti)
 • A székelység bajai. A gyergyói római kath. papság Memoranduma a Székely Kongresszushoz. Budapest, 1902, 18 p. [pdf, 230k]
 • Pusztuló véreink. Adatok a székely kérdéshez. Székely Kongresszus Központi Irodája, Budapest, 1902, 24 p. [pdf, 289.7k]
  Szőke Mihály
 • Az erdő- és faipar az erdélyi részekben és a Székelykérdés. Budapest, 1903. [pdf, 174.7k]
  Pethő Gyula
 • A székely gazda társadalom jövője. Népies értekezés a székely szociális bajok orvoslásáról. Kézdivásárhelyi Könyvnyomda Rt., 1907. [pdf, 329.2k]
  Fejér Sámuel
 • A székely gazdasági kérdés. Marosvásárhely, 1913. [pdf, 149.5k]
  László Gyula
 • II. FELDOLGOZÁSOK
 • A székely körvasút regionális hatásai. Tér és társadalom. 2000. 2—3. sz., 255—264. [külső hivatkozás]
  Kánya József
 • A székely akció. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld Konferencia. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2002, 327—342. [pdf, 276.9k]
  Balaton Petra
 • A székely akció előzménye és története. Székelyföld, 2002. június, 62—91. [pdf, 346.6k]
  Balaton Petra
 • Vasútvonal tervek és építkezések Székelyföldön 1880—1895 között. In Areopolis V. Csíkszereda, 2006, 201—230. [pdf, 465.6k]
  Gidó Csaba
 • A Székelyföld közgazdasági és társadalmi helyzete az 1902-es Székely Kongresszus tükrében. In Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. 2. kötet. Kolozsvár, 2004, 189—206. [pdf, 240.8k]
  Egyed Ákos
 • A Székely Kongresszus és üzenete a mának a szövetkezetek ügyében. In Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. 2. kötet. Kolozsvár, 2004, 207—219. [pdf, 194.5k]
  Somai József
 • Az arányosítás és a tagosítás témakörének vitája a csíktusnádi Székely Kongresszuson. In Az erdélyi magyar gazdasági gondolkodás múltjából. 2. kötet. Kolozsvár, 2004, 221—243. [pdf, 216.7k]
  Garda Dezső
 • Az 1902-es tusnádi székely kongresszus és a székely kivándorlás kérdése. In Areopolis I. 36—47. [pdf, 220.3k]
  Gidó Csaba
 • Székely kivándorlás és hivatalnoki magatartás Háromszéken. In Acta Siculica — A Székely Nemzeti Múzeum évkönyve 2011. 297—306. [külső hivatkozás]
  Nagy Botond
 • Székelyföld a vasútépítés korszakában. In uő: Vasszekér és mozdonygőz. A székelyföldi vasút története (1868—1915). Pro-Print, Csíkszereda, 2013, 67—186. [pdf, 3184k]
  Gidó Csaba

1918–1940

 • I. DOKUMENTUMOK
 • Ízlés – modor – divat. Globus nyomda, Odorheiu/Székelyudvarhely, 1928. [pdf, 6265.2k]
  Vámszer Géza
 • I. Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Gyergyószentmiklóson, 1926. évi okt. 9-én tartott üléséből. 1926, 174 p.
 • II. Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Székelyudvarhelyen, 1928. október 13-án tartott gyűléséből. 1929, 188 p.
 • III. Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Szatmáron, 1930. okt. 25-én tartott nyilvános gyűléséből. 1930, 427 p.
 • IV. Az Országos Magyar Párt Közgazdasági Szakosztályának Marosvásárhelyen, 1933. júl. 1-én tartott nyilvános gyűléséből. 1933, 86 p.
 • A háromholdas gazdának is meg kell élnie. ÁGISZ Szövetkezet Közművelődési Szakosztálya, Braşov—Brassó, 80 p. [pdf, 1133.2k]
  Bodor Kálmán
 • A népegészségvédelem. Hitel, 1936. 1. sz., 38—40. [pdf, 221.9k]
  Nagy András
 • Néhány adat a székely kivándorlás hátteréből. Hitel, 1936. 4. sz., 309—314. [pdf, 297k]
  Venczel József
 • Kisebbségi magyar gazdaságpolitika. Hitel, 1936. 4. sz., 262—278. [pdf, 364k]
  Petrovay Tibor
 • A Székelyföld iparosítása. Hitel, 1937. 3. sz., 264—267. [pdf, 166.7k]
  Vita Sándor
 • A Székelyföld önellátása. Hitel, 1937. 4. sz., 269—284. [pdf, 422.9k]
  Vita Sándor
 • Egészségpolitikai vázlat. Hitel, 1938. 1. sz., 58—72. [pdf, 327.6k]
  Nagy András
 • A székely közbirtokosság néhány időszerű kérdése. Hitel, 1938. 2. sz., 126—134. [pdf, 258.8k]
  Fodor Pál
 • Gazdaságpolitikánk lehetőségei. Hitel, 1939. 1. sz., 64—73. [pdf, 176.8k]
  Vita Sándor
 • A magyar bankkérdés. Hitel, 1939. 2. sz., 181—183. [pdf, 133.1k]
  Vita Sándor
 • Csík népe és népesedési viszonyai. Hitel, 1939. 3. sz., 229—241. [pdf, 450.4k]
  Venczel József
 • II. FELDOLGOZÁSOK
 • Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület munkája a román impérium alatt. Pátria, Budapest, 1940, 51 p. [pdf, 1900.6k]
  Demeter Béla — Venczel József
 • Az erdélyi magyarság szövetkezeti mozgalma. Magyar Gazdák Szemléje, 1938, 33 p.
  Oberding József György
 • Néprajzi, népművészeti, múzeumi és háziipari mozgalmak Csíkban a két háború között. Művelődés. Közművelődés, de minek? Antológia... 1995—1998, 2003. 6—9. sz., 124—127. [pdf, 196.1k]
  Vámszer Géza

1940–1944

 • I. DOKUMENTUMOK
 • Székelyföld az országépítésben. Hitel, 1940. 2. sz., 113—127. (Hitel, II. kötet. H. n.: Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1991. 119—131.) [pdf, 300.7k]
  Parajdi Incze Lajos
 • A Székelyföld ásványvízkincse az új élet küszöbén! Klny. Magyar Népegészségügyi Szemle, 1941. 1. sz., 7 p. [pdf, 194.5k]
  Bányai János
 • Gazdaságok fejlődése, helyzete és jövője. EMGE, Kolozsvár, 1945, 84 p. [pdf, 2537.8k]
  Farkas Árpád
 • Erdélyi gazdaságok üzemi viszonyai és időszerű kérdései. Kolozsvár, 1941, 11 p. [pdf, 207.3k]
  Farkas Árpád
 • A székely népfelesleg. Hitel, 1942. 1. sz., 18—32. [pdf, 405.2k]
  Venczel József
 • A székely kérdés lényege. In Erdélyi kérdések, magyar kérdések. Kolozsvár, 1943, 21—29. [pdf, 174.5k]
  Venczel József
 • Új Székely kongresszust! Hitel, 1943. 4. sz., 238—240. [pdf, 114.8k]
  Venczel József
 • Székelyföld üdülőhelyeinek közegészségügyi helyzetképe 1943 nyarán. Népegészségügy, 1944, 7—14. Klny. 23 p. [pdf, 1109.2k]
  Faragó Ferenc — Kneffel Pál
 • A székelyföld szülésznői ellátása. Klny. Szülésznők Lapja, 1944. április, 4 p. [pdf, 111.7k]
  Lőrincz Ernő
 • A közösségi mezőgazdálkodás kilátásai a Kárpát-medencében. EMGE, Kolozsvár, 1945. [pdf, 1210.6k]
  Farkas Árpád
 • Az igásmunka idényhullámzásai. Kolozsvári M. Kir. Mezőgazdasági Főiskola Üzemtani Intézete, Kolozsvár, 1943, 16 p. [pdf, 998.8k]
  Farkas Árpád
 • Észak-Erdély mezőgazdasági gép- és eszközfelszerelése. Kolozsvári M. Kir. Mezőgazdasági Főiskola Üzemtani Intézete, Kolozsvár, 1943, 17—32 p. [pdf, 1827.5k]
  Farkas Árpád
 • Méhtenyésztő erdélyi kisgazdaságok üzemi viszonyai és eredményei. Kolozsvár, 1941, 15 p. [pdf, 253.1k]
  Farkas Árpád
 • II. FELDOLGOZÁSOK
 • Modernizációs kísérletek Csík és Udvarhely vármegyék mezőgazdaságában 1940—1944 között. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. II. Székelyföld Konferencia. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2002, 371—383. [pdf, 232.3k]
  Oláh Sándor
 • Modernizációs törekvések a Székelyföldön, 1940—1944. In A nemzet a társadalomban. Szerk.: Fedinec Csilla. Budapest, 2004, 133—150. [külső hivatkozás]
  Oláh Sándor
 • Földhasználat és nemzeti bűn. Limes, 2006. 2. sz., 119—130. [pdf, 228.2k]
  Oláh Sándor
 • Kormányzati fejlesztések a Székelyföldön 1940—1944. In ... ahol a határ elválaszt. Trianon és következményei a Kárpát medencében. Szerk.: Pásztor Cecília. Balassagyarmat-Várpalota, 2002, 378—396. [külső hivatkozás]
  Oláh Sándor
 • Székelyföldi szövetkezetek 1940—1944 között. In Szövetkezetek Erdélyben és Európában. Szerk.: Somai József. Kolozsvár, 2007, 271—298. [külső hivatkozás]
  Oláh Sándor
 • Vidékfejlesztés Csík és Udvarhely megyékben 1940—1944 között. Székelyföld, 2003. 7. sz., 95—111. [külső hivatkozás]
  Oláh Sándor
 • Gyakorlati gondolkodásmód és megmerevedett etatizmus. Korall, 2004. 18. sz., 98—113. [külső hivatkozás]
  Oláh Sándor
 • Adalékok a szociálpolitikai gyakorlatokhoz, 1940—1944. Székelyföld, 2001. 11. sz., 107—117. [pdf, 196.8k]
  Oláh Sándor
 • Észak-Erdély reintegrációjának kérdése a második bécsi döntés után. Magyar Kisebbség, 2005. 3—4. sz., 401—413. [külső hivatkozás]
  Tóth-Bartos András
 • Háromszék vármegye gazdaságának fejlesztésére tett próbálkozások 1940—1944 között. Limes, 2006. 2. sz., 107—118. [külső hivatkozás]
  Tóth-Bartos András
 • Szociális gondozás Háromszéken 1940—1944 között. In Acta Siculica 2007, 515—526. [külső hivatkozás]
  Tóth-Bartos András
 • Adatok Kézdivásárhely 1940—1944 közötti történetéhez. In Acta Siculica 2011, 355—375. [külső hivatkozás]
  Tóth-Bartos András
 • Dokumentumok a csíkszeredai településrendezésről 1940—1944 között. In Areopolis. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok XII. Székelyudvarhely, 2012, 215—234. [pdf, 1033.7k]
  Demeter Csanád
 • A MÁV utolsó nagy vasútépítési munkája Szeretfalva—Déda között 1940—1942-ben. In Vasúthistória Évkönyv 1998. Budapest, 1998, 104—147. [pdf, 12174.2k]
  Horváth Ferenc

1945–1989

 • I. DOKUMENTUMOK
 • Magyar Autonóm Tartomány a gazdasági fejlődés útján. Marosvásárhely 1959. [pdf, 1667.2k]
  Keszi-Harmath Sándor
 • Propuneri privind dezvoltarea economică a RAM pe perioada de la 1958 la 1975. Direcţia Judeţeană Mures a Arhivelor Naţionale, 1134. Fond, 195. doszár, 1958. Şedinte de birou: 56—376. [pdf, 10370.9k]
 • Propuneri privind dezvoltarea economică şi social-culturală a RAM pe perioada 1959-1975. Procese verbale şi propunere privind dezvoltarea economica-socială a RAM în anii 1959-1975. Direcţia Judeţeană Mures a Arhivelor Naţionale,134. Fond, 226. dosar, 1959. Şedinte de birou ale com. reg. de partid: 14—254. [pdf, 3200.6k]
 • Propunerea privind schiţa program de dezvoltarea economică şi social-culturală a RAM pîna în 1975 şi planul economic pe anii 1960-1965 cu 2 anexe. Direcţia Judeţeană Mures a Arhivelor Naţionale,1134. Fond, 287. dosar, 1960. Comisia Economică, 1—165. [pdf, 35899.8k]
 • II. FELDOLGOZÁSOK
 • Hatalom, szakértelem, átalakulás. A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójában. Korall, 18. sz., 2004. december, 135—154. [külső hivatkozás]
  Gagyi József
 • Életformaváltás a Székelyföldön a szocializmus korszakában. In Bodó Julianna és Oláh Sándor (szerk.): Elmentünk? Székelyföldi életutak. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1996. [pdf, 238.7k]
  Oláh Sándor
 • A Magyar Autonóm Tartomány a Román Népköztársaságban. Vázlatos statisztikai betájolás, különös tekintettel a gazdaságra. In Bárdi Nándor (szerk.) Autonóm Magyarok? Székelyföld változása az „ötvenes” években. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005, 617—628. [külső hivatkozás]
  Oláh Sándor
 • Terület- és településrendezési tervek Romániában. Regio, 1990. 1. sz., 31—43. [pdf, 195.5k]
  R. Süle Andrea
 • A társadalmi mobilitás, a foglalkozási-területi átrétegződés vetületei Székelyudvarhelyen. In Változó valóság, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1984, 183—185. [külső hivatkozás]
  Vofkori László
 • Az új elit Székelyföldön. Hargita megyei változások 1968 után. Társadalmi Szemle, 1997. 4. sz., 58—69. [pdf, 285.2k]
  Gagyi József
 • A „hargitaiság”. Egy régió kultúraépítési gyakorlatáról. In Fényes tegnapunk. Tanulmányok a szocializmus korszakáról. KAM — Regionális és Antroplógiai Kutatások Központja, Csíkszereda, 1998. [külső hivatkozás]
  Biró A. Zoltán — Bodó Julia
 • Gazdasági és társadalmi változások a közigazgatási reform után. In uők: Újjászületés, Háromszékből Kovászna. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2013, 185—234. [pdf, 5842.4k]
  Novák Cs. Z. — Tóth-Bartos A. — Kelemen K. L.
 • Jó gyakorlati példákat! Művelődés. Kisajátított közművelődés. Antológia (...) 1948—1967. 2001, 6—9. sz., 34—35. [pdf, 154.7k]
  Vámszer Géza

1990 után

 • I. TERVEK, DOKUMENTUMOK
 • Település- és területfejlesztés Udvarhely térségében. Székelyudvarhely, Infopress, 1997. [pdf, 26779.9k]
  Vofkori László
 • Csomád—Bálványos Régió fejlesztési stratégiája. Transpagony, Budapest—Csíkszereda, 1998.
  Herczeg Á. — Jánosi Cs. — Szűcs G. (szerk.)
 • A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2001. [pdf, 3933.2k]
 • Hargita megye európai integrációs stratégiája. Erdélyi Múzeum, 2001, 3—4. sz., 150—154. [külső hivatkozás]
  Horváth Réka
 • Hargita megye középtávú fejlesztési terve, 2002—2013. Pro Professione KHT, Budapest, 2002, 91 p. [pdf, 2660.2k]
  Projektvezető: Kulcsár László
 • Csíkszereda megyei jogú város helyi fenntartható fejlődési stratégiája. (Kivonat) Helyi Agenda 21 Iroda — Csíkszereda Polgármesteri Hivatal, Miercurea Ciuc, 2002, 44 p. [pdf, 325.8k]
 • Stratégia Erdővidék gazdaságának fejlesztésére. Sepsiszentgyörgy, 2002. [pdf, 309.9k]
 • A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei közt. Magyar Kisebbség, 2003. 2—3. sz., 5—35. [külső hivatkozás]
  Kolumbán Gábor
 • A kulturális örökség védelme, a kulturális ipar alapjai, 326—355.; A Székelyföld fejlesztésének gazdaság- és társadalompolitikai keretei, 396—424.; A Székelyföld fejlesztési stratégiájának elemei. 428—452. In Székelyföld. Szerk. Horváth Gyula, MTA Regionális Kutatások Központja—Dialóg Campus, Budapest—Pécs, 2003. [pdf, 2508.1k]
  Ferencz Angéla–Kánya József; Kolumbán Gábor; Hajdó Csaba
 • Kovászna megye középtávú fejlesztési stratégiája: 2004—2015. Pro Scientia Administrativa Tudományos Társaság, Sepsiszentgyörgy, é.n.
 • Új? Régi? Jó? Javaslat a fejlesztési régiók új lehatárolódására. RMDSZ, 2007. [pdf, 865k]
  Csutak István
 • A Pogány-havas Kistérségi Társulás turizmusfejlesztési stratégiája és programja. Pogány-havas Kistérség, Budapest—Csíkszereda, 2008, 120 p. [pdf, 2112k]
  Probáld Katalin — Kelemen Zoltán — Németh Péter — Hajdú Katalin — Rodics Gergely
 • Strategia de dezvoltare a turismului din Judeţul Harghita. AQUAPROFIT Consulting SRL, Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, 2009, 324 p. [pdf, 3462.3k]
  Nagy Benedek (cond. proiect)
 • Hargita megye agrárfejlesztési stratégiája, 2010—2020. Harghita Consulting, Hargita Megyei Tanács 2009, 151 p. [pdf, 2841.2k]
 • Székelyföld EU-forrásokra alapozott fejlesztése. Támpontok egy átfogó fejlesztési tervhez. Státus, Csíkszereda, 2011, 198 p. [pdf, 3240.8k]
  Csutak István
 • A területi turizmusfejlesztés lehetőségei a Székelyföldön. PhD, Pécs, 2010. [külső hivatkozás]
  Horváth Alpár
 • Építsünk biztos jövőtHargita Megye Gazdaságfejlesztési Programja 2012—2020. 24 p. [külső hivatkozás]
 • II. FELDOLGOZÁSOK, KONCEPCIONÁLÁS, VITÁK
 • Falusi turizmus —Vidékfejlesztés, 105—115.; Vidékfejlesztés: kényszer vagy esély? 119—126.; Településkép-fejlesztés a Pogány-havas kistérségben. 173—178. In Cseke Péter (szerk.): Kistérségek — nagy remények? A társadalmi önépítés megújuló formáiról. Komp-Press, Kolozsvár, 2009. [pdf, 234.2k]
  Horváth Alpár; Biró A. Zoltán; Rodics Gergely
 • Vidék és versenyképesség. Agrárinnovációs helyzetkép a székelyföldi térségben. Státus, Csíkszereda, 2013, 7—110., 152—167., 197—271. [pdf, 2236.5k]
  Szerk. Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc
 • „Mindig arra kell törekedni, hogy egy lépéssel előbbre legyünk...” Agrárinnovációs kezdeményezések a székelyföldi térségben. Státus, Csíkszereda, 2014, 7—110. [pdf, 1673.4k]
  Szerk.: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc
 • A Székelyföld mint fejlesztési kihívás. Korunk, 1999. 4. sz., 3—7. [pdf, 179.8k]
  Kolumbán Gábor
 • A Székelyföld gazdasági-társadalmi körképe az ezredvégen. Korunk, 1999. 4. sz., 30—42. [pdf, 245.3k]
  Vofkori László
 • Modernizáció és társadalomépítés: székelyföldi problémák. In Bárdi Nándor (szerk.): Globalizáció és nemzetépítés. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1999, 263—275. [pdf, 236.6k]
  Lőrincz D. József
 • Erdély változó térszerkezete a XX. században. In Boros László (szerk.): Erdély természeti és történeti földrajza. Nyíregyháza, 2000, 150—157. [pdf, 1384.3k]
  Elekes Tibor—Tóth József—Trócsányi András
 • Erdély történetileg változó állami problematikája: közigazgatási régió, részállam, önálló állam, államrész? In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2001, 209—222. [pdf, 299.4k]
  Hajdú Zoltán
 • A kulturális intézmények szerepe a regionális identitás erősítésében. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2001, 264—276. [pdf, 320k]
  Balogh László
 • Külföldi tőkebefektetések erdélyi régiónkban. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2001, 146—153. [pdf, 240.7k]
  Balla Andrea
 • A Székelyföld az európai közlekedési térben. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2001, 85—91. [pdf, 214.4k]
  Erdősi Ferenc
 • Az innováció-orientált régiófejlesztés lehetőségei a Székelyföldön. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. I. Székelyföld Konferencia. Székelyföld 2000 Munkacsoport. Csíkszereda, 2001, 58—76. [pdf, 566.3k]
  Gál Zoltán
 • Erdély helye Románia gazdaságában. Területi Statisztika, 2002. 5. sz., 271—285. [pdf, 311.5k]
  Kerekes József
 • A székelység-tudat változásai. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból, 2001. október 10—12. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2002, 343—352. [pdf, 192.4k]
  Hermann Gusztáv
 • Klaszterek Székelyföldön — a VICLI kutatási program eredményeinek bemutatása. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból, 2001. október 10—12. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2002, 119—128. [pdf, 172.3k]
  Sánduly Edit
 • Székelyföld mint a magyar tőkemozgás lehetséges további célterülete. In A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Válogatás a II. Székelyföld Konferencia előadásaiból, 2001. október 10—12. Székelyföld 2000 Munkacsoport, Csíkszereda, 2002, 61—72. [pdf, 1380.8k]
  Baranyi Béla
 • A politikai adminisztratív elit változásai Csíkszeredában (1968—2000). Magyar Kisebbség, 2002. 1. sz., 260—286. [külső hivatkozás]
  Csata Zsombor
 • Quo vadis Terra Siculorum? Gondolatok a székelyföldi jövőképről. Magyar Kisebbség, 2003. 2—3. sz., 36—48. [külső hivatkozás]
  Demeter János—Klárik László Attila
 • Beszéljük meg! Kommentárok Kolumbán Gábor „A Székelyföld fejlődési esélyei a román területfejlesztési politika keretei közt” című vitaindítójához. Magyar Kisebbség, 2003. 2—3. sz., 49—51. [külső hivatkozás]
  Kerekes Gábor
 • Székelyföld, a belső gyarmat. Az elveszett világ nyomdokain, avagy honnan kell közelíteni a Székelyföld kérdéséhez. Magyar Kisebbség, 2003. 2—3. sz., 52—56. [külső hivatkozás]
  Ráduly Róbert Kálmán
 • Regionális autonómia a Székelyföldön. Magyar Kisebbség, 2003. 2—3. sz., 57—61. [külső hivatkozás]
  Szász Jenő
 • A Székelyföld regionális fejlődési esélyei. Magyar Kisebbség, 2003. 2—3. sz., 75—81. [külső hivatkozás]
  Zsombori Vilmos—Csutak István
 • Történeti áttekintés. In Székelyföld. Szerk. Horváth Gyula, MTA Regionális Kutatások Központja—Dialóg Campus, Budapest—Pécs, 2003, 27—65. [pdf, 10536.8k]
  Kánya József
 • A fejlesztési stratégia elemei. A Székelyföld régió az európai regionális fejlesztési rendszerben. Limes. Székelyföld mint régió. 2004. 2. sz., 5—24. [pdf, 1464.9k]
  Hajdó Csaba
 • Vidékfejlesztési kihívások és a szövetkezeti szervezetekkel kapcsolatos kérdések időszerűsége Romániában és Erdélyben az ezredfordulón. In Szövetkezetek Erdélyben és Európában. RMKT, Kolozsvár, 2007, 223—251. [külső hivatkozás]
  Györffy Lehel
 • Kovászna megye gazdasága és annak fejlődési lehetőségei. In Háromszékiek Háromszékről. Szerk. Cziprián-Kovács Lóránd, Kozma Csaba. Státus, Sepsiszentgyörgy—Csíkszereda, 2007, 195—206. [pdf, 271k]
  Klárik László Attila
 • Válasz Csutak Istvánnak. Színház-és régiófejlesztés. Transindex.ro, 2008 [külső hivatkozás]
  Parászka Miklós
 • Szemléletváltás kell. Milyen Székelyföldet akarunk? Transindex.ro, 2008 [külső hivatkozás]
  Tamás Sándor — Antal Árpád
 • Székelyföldi helyzetkép — önálló regionális fejlődés. Térség, 2008. 1. sz., 7—26. [pdf, 433.8k]
  Biró A. Zoltán
 • A falusi önállósodás előzményei és társadalmi környezete. Térség, 2008. 1. sz., 27—36. [pdf, 192.1k]
  Oláh Sándor
 • Kulturális intézmények kapcsolati kultúrája, 15—24.; A székelyföldi kulturális intézmények, szervezetek képzési és információs igényeiről, 25—34.; Változási folyamatok kulturális mezőben, 25—42.; Kulturális értékek és jövőkép, 171—188.; Új vidékfejlesztési perspektíva: a kultúragazdaság, 231—244. In Kultúra — Térség — Jövőkép. Székelyföldi kultúrakutatások. Szerk. Biró A. Zoltán, Csomortán Erika. Alutus, 2008. [pdf, 11152.8k]
  Gergely Orsolya; Biró A. Zoltán; Oláh Sándor; Ferencz Angéla; Biró Z. Zoltán
 • Az etnicitás dilemmája a székelyföldi turizmusfejlesztésben. TÉT, 2010. 3. sz., 147—162. [külső hivatkozás]
  Horváth Alpár
 • Székelyföld közigazgatás-földrajzi változásai a 13. századtól napjainkig. Földrajzi Közlemények, 2011. 4. sz., 415—429. [külső hivatkozás]
  Elekes Tibor
 • Helyi kulturális események prezentációs gyakorlata a Csíki-medencében. PhD, Pécs, 2011. [külső hivatkozás]
  Ferencz Angéla
 • A lakossági hitelek és a válság hatása a hiteltörlesztésekre Romániában és Székelyföldön. Pro Minoritate, 2011. nyár, 3—24. [pdf, 319.2k]
  Nagy István
 • Székelyföldi szereplők elemzése az EU-forrásokra alapozó fejlesztések ismérvei szerint. Pro Minoritate, 2011. nyár, 25—53. [pdf, 176.5k]
  Csutak István
 • Fából vaskarika? avagy: lehet-e a székely termék világmárka? Pro Minoritate, 2011. nyár, 54—72. [pdf, 131.5k]
  Gáll Zoltán
 • A gazdasági kooperáció esélyei a Székelyföldön. Pro Minoritate, 2011. nyár, 73—94. [pdf, 91.6k]
  Somai József
 • Urbanizációs kísérletek Székelyföld elmaradott régióiban. Pro Minoritate, 2011. tél, 83—103. [pdf, 131.4k]
  Demeter Csanád
 • Szüntelenül erősíteni a látszatot. Románia fejlesztéspolitikai kudarcának okairól. MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, 2011, 26 p. /Műhelytanulmányok 90./ [pdf, 264.2k]
  Csutak István


Támogatta a Bethlen Gábor Zrt. Alapkezelo Zrt., Székelyudvarhely város Önkormányzata és az OTKA 109173. sz., Kisebbségi magyar közösségek a Kárpát-medencében projektje.