Adatbank.ro / digitális szövegtár  / AZ ERDÉLYI FALU KUTATÁSA (szerk.: Kiss Dénes és Szabó Árpád Töhötöm)
nyomtat

megoszt

AZ ERDÉLYI FALU KUTATÁSA (szerk.: Kiss Dénes és Szabó Árpád Töhötöm)
 • Falubibliográfia – a tanulmányok kiválasztásának szempontjairól [html]
 • Gencs: egy erdélyi falu a parasztosodás útján. In Borsos-Csite-Letenyei: Rendszerváltozás után. Falusi sorsfordulók a Kárpát-medencében. Számalk Kiadó, Budapest, 1999. [pdf, 783.9k]
  BORSOS ENDRE – GYÖRGY ISTVÁN
 • Szenesek. A tradicionális erdőkiélés és a nyugati piacgazdaság között. Erdélyi Társadalom, 2004/2. [pdf, 397.1k]
  KINDA ISTVÁN – PETI LEHEL
 • A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. In Kinda–Pozsony (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. KJNT, Kolozsvár, 2005. [pdf, 528.4k]
  KINDA ISTVÁN
 • A szocialista típusú modernizáció és a hetednapot ünneplő adventista vállalkozók. Magyar Kisebbség, 2003/1. [html]
  KISS TAMÁS
 • Gazdasági elit a Székelyföldön – 1993. In: Túrós Endre (szerk.) Változásban? Elemzések a romániai magyar társadalomról. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1995. [pdf, 310k]
  BÍRÓ A. ZOLTÁN – BODÓ JULIANNA – GAGYI JÓZSEF – OLÁH SÁNDOR– TÚROS ENDRE
 • Tejpénz a bankkártyán. Reprivatizáció, dekollektivizálás és mezőgazdasági specializáció egy Kis-Küküllő menti agrártelepülésen. In Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok – Fiatal kutatók a népi kultúráról. KJNT, Kolozsvár, 2004. [pdf, 398.1k]
  PETI LEHEL
 • A székelyföldi agrártermelés társadalmi feltételei 1989 után. In uő: Falusi látleletek. ProPrint, Csíkszereda, 2004. [html] [pdf, 127.5k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Egy székely falu vendégmunkás-potenciálja. In uő: Falusi látleletek. ProPrint, Csíkszereda, 2004. [pdf, 198k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Két székely falu vendégmunkás-potenciálja. In uő: Falusi látleletek. ProPrint, Csíkszereda, 2004. [pdf, 368.8k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Örökített székelykapu. Környezet, örökség, örökségesítés egy székelyföldi faluban. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2004. [pdf, 798.3k]
  GAGYI JÓZSEF
 • A vállalkozói potenciál területi eltéréseinek társadalmi magyarázatai Erdély rurális térségeiben. Korunk 2006/7. [pdf, 347.7k]
  CSATA ZSOMBOR
 • Közösség és intézmény. Stratégiák a lónai hagyományos gazdálkodásban. KJNT, Kolozsvár, 2002. /Kriza Könyvek 11./ [html] [pdf, 816.6k]
  SZABÓ Á. TÖHÖTÖM
 • Informális technikák a hagyományos gazdálkodásban. In uő (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. 2. KJNT, Kolozsvár, 2003. 105–126. / Kriza Könyvek 19./ [html] [pdf, 282.6k]
  SZABÓ Á. TÖHÖTÖM
 • Vecinităţi fără vecini. In Mihăilescu Vintilă (ed.): Vecini şi vecinităţi în Transilvania. Editura Paideia, Bucureşti, 2002. [pdf, 418.7k]
  COMAN, GABRIELA
 • Moşna, un sat care se reinventează. Sociologie Românească 1999/1. [dok, 906.2k]
  BEREVOESCU IONICA – STĂNCULESCU, MONICA
 • Deplasările oşenilor în străinătate, un nou model de migraţie. Revista de Cercetări Sociale 1996/2. [pdf, 395.6k]
  DANA DIMINESCU