Adatbank.ro / digitális szövegtár  / TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ELEMZÉSEK
nyomtat

megoszt

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ELEMZÉSEK
  • Migrációs hajlandóság az erdélyi magyarság körében - 2003 október (megjelent: Erdélyi Társadalom, 2003. 2. sz., 39-55. old.) [pdf, 645.6k]
    HORVÁTH ISTVÁN
  • Migrációs-potenciál vizsgálatok Erdélyben (forrás: Demográfiai folyamatok az ezredfordulón Erdélyben (Kiss Tamás szerk.). RMDSZ ÜE - Kriterion, Kolozsvár, 2004, 92-126. A tanulmány az Erdélyi Társadalom 2003/2-es számában (7-38. old.) megjelent szöveg átdolgozott változata.) [pdf, 691.7k]
    KISS TAMÁS, CSATA ZSOMBOR