Adatbank.ro / digitális szövegtár  / AZ "ÖTVENES ÉVEK" ÉS A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG (szerkeszti: Stefano Bottoni)
nyomtat

megoszt

AZ "ÖTVENES ÉVEK" ÉS A ROMÁNIAI MAGYAR KISEBBSÉG (szerkeszti: Stefano Bottoni)

A Magyar Autonóm Tartomány

 • Ideológusok és szakemberek In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  BOÉR HUNOR, GAGYI JÓZSEF
 • A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1952) In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  STEFANO BOTTONI
 • Magyar Autonóm Tartomány: egy centralizációs kísérlet. Hatalom, értelmiségiek, társadalom In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  GAGYI JÓZSEF
 • A szocialista modernizáció kezdetei Románia egy elmaradott régiójában. Hatalom, szakértelem, átalakulás In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  GAGYI JÓZSEF
 • Határ, amely összeköt In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  GAGYI JÓZSEF
 • Tata és társai In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  GAGYI JÓZSEF
 • A legfontosabb termelőeszközök 1948-as államosítása Csík- és Udvarhely megyékben In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  GIDÓ ATTILA, OLTI ÁGOSTON
 • Kollektivizálás Székelybetlenfalván In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  KÁPOLNÁSI ZSOLT
 • Kollektív gazdaság ellenes akciók Maros tartományban 1950-1951 In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  LÁSZLÓ MÁRTON
 • Kulák-névjegyzékek összeállítása Maros megyében, Marosvásárhely rajonban 1949-1952 In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  LÁSZLÓ MÁRTON
 • Kizárási akciók a kollektív gazdaságokból Marosvásárhely rajonban, 1952 In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  LÁSZLÓ MÁRTON
 • Acţiunile de excludere a chiaburilor din gospodăriile agricole colective din raionul Tărgu-Mureş în 1950-52 [html]
  LÁSZLÓ MÁRTON
 • Întocmirea listelor de chiaburi in Judeţul Mureş/raionul Târgu-Mureş între 1949-1952 [html]
  LÁSZLÓ MÁRTON
 • Ideológiával a mindennapokon túl. Ünneplési rítusok szervezése a Magyar Tartományban In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  LÁZOK KLÁRA
 • A Román Kommunista Párt hatalmi szerkezetének kiépítése Maros megyében 1944-1948 In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  NOVÁK ZOLTÁN
 • A Magyar Autonóm Tartomány elitjének kialakulása és megszerveződése In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  NOVÁK ZOLTÁN
 • A Magyar Autonóm Tartomány a Román Népköztársaságban, Vázlatos betájolás, különös tekintettel a gazdaságra In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  OLÁH SÁNDOR
 • Kivizsgálás (Egy zűrzavaros történet "álnok" szereplőkkel) In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  OLÁH SÁNDOR
 • Rendeleti tulajdon-kisajátítás a Magyar Autonóm Tartományban, 1952-1960 In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  OLÁH SÁNDOR
 • A csíki magánjavak helyzete a második világháború után In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  OLTI ÁGOSTON
 • A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1947. december 30.-1968. február 16. In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  VINCZE GÁBOR

A Földes László-vita anyagai, 2005

 • Földes László meghurcoltatásának történetéhez Marosvásárhely, 1985. július 15. [html]
  IZSÁK JÓZSEF
 • A hatalom értelmisége – az értelmiség hatalma. A Földes László-ügy In Autonóm magyarok? Székelyföld változása az ötvenes években. Szerk. Bárdi Nándor, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2005. [html]
  STEFANO BOTTONI
 • Önfelmentő Andrew A Hét, új folyam, 2005. február 24. [html]
  SIPOS GÉZA
 • Eljött (?) a kibeszélések ideje A Hét, új folyam 3/8 2005.febr.24 [html]
  KUSZÁLIK PÉTER
 • Traumát oldó emlékezés? Gálfalvi Zsoltnak A Hét, új folyam, 3/8., 2005. február 24. [html]
  SÜTŐ ANDRÁS
 • Advocatus diaboli A Hét, új folyam, 3/9., 2005. március 3. [html]
  KUSZÁLIK PÉTER
 • SGÖM, avagy a romeltakarító A Hét, 3/10., 2005. március 10. [html]
  MÁRKUS BÉLA
 • A sajátosság újfajta méltatlanságai. Vita vagy közelharc A Hét, új folyam 3/10, 2005. március 10. [html]
  CS. NAGY IBOLYA
 • A tényekre figyelve A Hét, új folyam 3/10, 2005. március 10. [html]
  KUSZÁLIK PÉTER
 • Írók a társadalomtörténet mérlegén A Hét, új folyam, 3/12., 2005. március. 24. [html]
  OLÁH SÁNDOR
 • Csalás a szavakban, avagy Földes László újratemetésének időszerűsége A Hét, új folyam, 3/19., 2005. május 12. [html]
  ABLONCZY LÁSZLÓ
 • Az elfogultság szárnyas oltára A Hét, új folyam 3/21 2005. május 26. [html]
  BÍRÓ BÉLA
 • A múlt foglyai A Hét, új folyam, 3/12 2005.március.24. [html]
  EGRY GÁBOR
 • A ROMÁN MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK A Hét, új folyam, 3/21., 2005. május 26. [html]
  SÜTŐ ANDRÁS
 • Néhány morzsa A Hét, új folyam, 3/24. 2005. június 21. [html]
  KUSZÁLIK PÉTER
 • Sikeres kudarc A Hét, új folyam, 3/26., 2005. június 28. [html]
  PARÁSZKA BORÓKA