Adatbank.ro / digitális szövegtár  / MAGYAR – ZSIDÓ VISZONY A 20. SZÁZADI ERDÉLYBEN (szerkeszti: Gidó Attila)
nyomtat

megoszt

MAGYAR – ZSIDÓ VISZONY A 20. SZÁZADI ERDÉLYBEN (szerkeszti: Gidó Attila)
 • Bevezető: Magyar–zsidó viszony a 20. századi erdélyben [html]
  GIDÓ ATTILA
 • The Determinants of Jewish Identity in Inter-War Transylvania. Studia Judaica 1996. 68-77. [html]
  LYA BENJAMIN
 • Jewish Political Life and Press in Transylvania between the Two World Wars. Studia Judaica 1991. 88-93. [html]
  GHEORGHE I. BODEA
 • Romanian Nationalists and the Holocaust: The Drive to Refurbish the Past. Jewish Studies at the Central European University I, Budapest, 2000, 11–26. [pdf, 227.4k]
  RANDOLPH L. BRAHAM
 • A holokauszt és az erdélyi kérdés a II. világháború után Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó, Bp., 2005. 340-353. [html]
  HOLLY CASE
 • Political Essays on Zionism in Transylvania (19th and 20th Century). Studia Judaica. 1993. 44-53. [html]
  EMERIC CSENGERI
 • Az erdélyi zsidóság az első világháborút követő időszakban. Beilleszkedés a két világháború közötti romániai viszonyokba Korunk 1991. 8. 1029-1034. [html]
  GAAL GYÖRGY
 • Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában. Múlt és Jövő, 2000. 1. 89-101. [html]
  GAAL GYÖRGY
 • Kisebbség a kisebbségben. In: Regio 1993. 2. 81-98. [html]
  GÁLL ERNŐ
 • Erdélyi zsidó intézmények a két világháború között In: Korunk 2002. 4. 44-52. [html]
  GIDÓ ATTILA
 • Az erdélyi zsidó intézmények identitásformáló szerepe a két világháború között. In: Korunk 2004. 8. 63-75. [html]
  GIDÓ ATTILA
 • Zsidó jelen-lét Romániában Regio 2004. 3. 3-22. [pdf, 119.1k]
  GIDÓ ATTILA
 • Sajtójelentések a zsidókérdésről Romániában és Észak-Erdélyben (1940-1944) In Századok 1995. 6. 1364-1370. [pdf, 1941.8k]
  GLÜCK JENŐ
 • A gyulafehérvári izraelita hitközség története In: Levéltári Szemle 2004. 2. 34-45. [html]
  GLÜCK JENŐ
 • Învăţământul evreiesc din Transilvania. Perspectivă istorică https://www.goethe.de [html]
  LADISLAU GYÉMÁNT
 • Zionism in Transylvania between the World Wars: From Ideology to Practice. Studia Judaica 1996. 200-210. [html]
  ZVI HARTMAN
 • Információáramlás az információkorlatozás idején a holokauszt erdélyi dokumentumai alapján. In. Randolph l. Braham (szerk): Tanulmányok a holokausztról. II. Balassi Kiadó: Budapest, 2002. 155-202. [html]
  HEGYI ÁGNES
 • Dés zsidó közösségének virágzása és hanyatlása In. Randolph l. Braham (szerk): Tanulmányok a holokausztról. III. Balassi Kiadó: Budapest, 2004. 143-210. [html]
  HEGYI ÁGNES
 • Az Erdélyi Lapok ideológiája. Zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzetiszocializmus Erdélyben (1932-1940). Regio 2004. 3. 101-141. [pdf, 253.8k]
  HORVÁTH SZ. FERENC
 • Csoportközi távolság, réteghelyzet, a zsidó-keresztény házasságok dinamikája Erdélyben a világháborúk között Korunk 1991. 8. 941-954. [html]
  KARÁDY VIKTOR
 • Jews in Freemason Lodges in Transylvania and in Voivodina before 1940 Studia Judaica 1996. 184-199. [html]
  KARÁDY VIKTOR
 • A kolozsvári Concordia zsidó színház története. Múlt és Jövő 2000. 1. 75-79. [html]
  LŐWY DÁNIEL
 • A Kis Szamostól a Potomacig. Kolozsvár egykori zsidó szellemisége és a Dumaposta asztaltársaság. Dávid Gyula és Veress Zoltán (szerk.): Kő, bronz, buldózer – Láthatatlan és újra látható emlékműveink. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, 2004. 123-139. [html]
  LŐWY DÁNIEL
 • A Szamos-parti város Wallenbergje A Dunánál, 2005., 2., 50-56. [html]
  LŐWY DÁNIEL
 • Evreii din Banat şi Transilvania de Sud în anii celui de-al doilea război mondial [html]
  VICTOR NEUMANN
 • Degré Alajos miniszteri biztosi tevékenysége a székely szombatosok ügyében, 1941-1944 [html]
  NÉMETH LÁSZLÓ
 • "Transylvanism" And Jewish Consciousness [html]
  IVAN SENDERS
 • Románia és a holokauszt. Felemás szembenézés a múlttal Szabadság, 2003. június 19. – augusztus 9. [html]
  TIBORI SZABÓ ZOLTÁN
 • Az erdélyi zsidó közösség sorsa a második világháborút követő időszakban (1945-1948). I-II. Korunk, 2004., 8., 76-85., és 2004., 9., 77-88. [html]
  TIBORI SZABÓ ZOLTÁN
 • Csík vármegye zsidósága a betelepüléstől a megsemmisítésig. I-III. A Hét, 2004., 2/43–2/45. [html]
  TIBORI SZABÓ ZOLTÁN

 • II.
 • Etnikum, kultúra, politikai opció. In: Korunk 1991. 8. (2) 970–976. [pdf, 291.7k]
  BALÁZS SÁNDOR
 • The Reorganization of the Jewish Community after World War II (1945–1950). Case Study: Sighetu Marmaţiei. In: Studia Judaica 2010. (18) 312–322. [pdf, 230.3k]
  BUCS ERIKA
 • A Gyulafehérvári Püspökség keresztelési politikája a holokauszt idején. In: Székelyföld 2012. 2. (16) 118-133. [pdf, 92.4k]
  PÉTER IZABELLA
 • The Petition Addressed by Theodor Fischer to the French Delegation at the Paris Peace Conference (August 7, 1946). In: Studia Judaica 2007. (15) 231–241. [pdf, 118.7k]
  FAUR, ANTONIO
 • Kolozsvár, Nagykároly és Nagyvárad zsidó túlélői. A Zsidó Világkongresszus 1946-os észak-erdélyi felmérése. Working Paper, nr. 35/2010, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca. [pdf, 3713.8k]
  GIDÓ ATTILA - SÓLYOM ZSUZSA
 • Kiapadó búvópatak. Szombatosok az unitárius egyházban 1944 után. In: Keresztény Magvető 2010. 4. (116) 386–395. [pdf, 1349.9k]
  GIDÓ ATTILA – PÁL JÁNOS
 • On Transylvanian Jews. An Outline of a Common History. Working Paper, nr. 17/2009, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 40 p. [pdf, 470.5k]
  GIDÓ ATTILA
 • Under Four Dictatorships. Ten Years in the Life of a Jewish Community in Transylvania 1940–1950. In: Studia Judaica 2011. (19) 11–24. [pdf, 197.9k]
  GYÉMÁNT, LADISLAU
 • A Jewish minority in a multiethnic society. During a change of governments: The Jews of Transylvania in the interwar period. In: SHVUT 2000. 9. (25) 162–182. [pdf, 366.1k]
  HARTMAN, ZVI
 • A város egyenrangú polgáraiként. A kolozsvári zsidók emancipáció utáni történetéhez. In: Korunk 1991. 8. (2) 1023–1028. [pdf, 261.5k]
  KOVÁCS KISS GYÖNGY
 • A Soá nagyváradi emlékírói. In: Várad 2010. 8. (10) [pdf, 499.5k]
  LŐWY DÁNIEL
 • Judaic Religious Reform and Political Emancipation of the Jews in Banat Region. In: Studia Judaica 2010. (18) 128–193. [pdf, 612.1k]
  NEUMANN, VICTOR
 • Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájának tükrében (1940–1944). I–II. In: Keresztény Magvető 2009. 3. (115) 381–320. és 2009. 4. (115) 531–560. [pdf, 716.3k]
  PÁL JÁNOS
 • A meggyökerezéstől az emancipációig. In: Korunk 1991. 8. (2) 933–940. [pdf, 268.5k]
  SEBESTYÉN MIHÁLY
 • Auschwitz-jegyzőkönyvek: Kikhez jutottak el és mikor? In: Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról V.. Balassi Kiadó, Budapest, 2011. 172–202. [pdf, 410.2k]
  TIBORI SZABÓ ZOLTÁN