Adatbank.ro / digitális szövegtár  / SZEGÉNYSÉG ROMÁNIÁBAN (szerkeszti: Péter László)
nyomtat

megoszt

SZEGÉNYSÉG ROMÁNIÁBAN (szerkeszti: Péter László)

Szegénység általában

 • Conceptualising Poverty. In Z. Ferge and S. Miller (eds) Dynamics of Deprivation. Aldershot: Gower, 1987, pp. 31–44. [pdf, 68.6k]
  TOWNSEND, PETER
 • The Concept of Poverty. Heinemann: London, 1970. Chapter 5. Measures of Income and Expenditure as Criteria of Poverty 100–112. [pdf, 148.2k]
  TOWNSEND, PETER
 • Vázlatok a szegénység szociológiájához. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2006, Ötödik fejezet: Mi a szegénység? 129–150. [pdf, 407k]
  PÉTER LÁSZLÓ
 • Introduction. In Ferge, Zs.–P. Róbert–E. Sik–F. Albert: Social Costs of Transition. International Report. Institute for Human Sciences, Vienna, Mimeo. 1995. [pdf, 113.5k]
  FERGE ZSUZSA
 • The Political Economy of Targeting. In D Van de Walle, K Nead (eds): Public Spending and the Poor: Theory and Evidence. Johns Hopkins University Press. 1995 11–24. [pdf, 83.2k]
  SEN, AMARTYA

Szegénység Romániában

 • Situaţia Sărăciei în România – dimensiuni, surse, grupuri de risc, iunie 2001. România socială – Revistă de cultură şi anală socială, 2001/2. [pdf, 1386.6k]
  ZAMFIR, CĂTĂLIN
 • Sărăcia şi sistemul de protecţie socială. Polirom, Iaşi, Capitolul 1: Sărăcie şi inegalitate, 15–45. [pdf, 843.5k]
  TEŞLIUC, CORNELIA MIHAELA – POP, LUCIAN – TEŞLIUC, EMIL DANIEL:
 • A kirekesztettség változó formái. Napvilág Kiadó, Budapest, 4. fejezet: Cigányok és szegények, 137–169. [pdf, 1184.5k]
  LADÁNYI JÁNOS – SZELÉNYI IVÁN
 • A székelyföldi elszegényedésről. In Bodó Julianna – Oláh Sándor (szerk.): Így élünk. Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1997. [pdf, 222.1k]
  OLÁH SÁNDOR
 • Elszegényesedési folyamatok a Csíki-medencében. In Bodó Julianna – Oláh Sándor (szerk.): Így élünk. Elszegényedési folyamatok a Székelyföldön. KAM-Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 1997 [pdf, 206.2k]
  BIRÓ A. ZOLTÁN – BIRÓ ALBIN
 • Sărac lipit, caut altă viaţă! Nemira, Bucureşti, 2004, Capitolul 2: Tipuri de sărăcie şi tipuri de zone sărace, 37–64. [pdf, 595.1k]
  STĂNCULESCU, MANUELA SOFIA – BEREVOESCU, IONICA (coord.)
 • Report No. 16462-RO. Romania. Poverty and Social Policy (In Two Volumes) Volume l: Main Report, April, 1997 [pdf, 6579.5k]
 • Raport Nr. 26169 – RO. ROMANIA: Evaluarea saraciei. (în doua volume) Volumul I. Raportul principal, Octombrie 2003 [pdf, 339.9k]

A szegénység vizsgálata

 • Új szegények túlélési stratégiái. Erdélyi Társadalom, 2003/1, 25–50. [pdf, 582.1k]
  PÉTER LÁSZLÓ
 • Elszegényedés és szegregálódás egy ipari kisvárosban. WEB, 11/2003. május, 21–28. [html] [pdf, 431.5k]
  PÉTER LÁSZLÓ
 • Slumosodás és elszegényedési folyamatok Kolozsváron. Erdélyi Társadalom, 2003/1, 51–66. [pdf, 386.8k]
  PÁSZTOR GYÖNGYI
 • A névtelen hely: slumosodás Kolozsvár egyik átmeneti övezetében. WEB, 11/2003. május, 15–20. [pdf, 315.1k]
  PÁSZTOR GYÖNGYI

Az underclass fogalmának értelmezései

 • Definitions of the Underclass: A Critical Analysis. In H.J. Gans (Ed.), Sociology in America. American Sociological Association Presidential Series. Newbury Park, CA: Sage, 1990, 117–137. [pdf, 134.9k]
  APONTE, ROBERT
 • From ‘Underclass’ to ‘Undercaste’: Some Observations about the Future of the Post-Industrial Economy and its Major Victims [pdf, 71.5k]
  GANS, HERBERT J.
 • American Apartheid. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts. 1996. 6. The Perpetuation of the Underclass, 148–185. [pdf, 215.3k]
  MASSEY, DOUGLAS – DENTON, NANCY
 • The Declining Significance of Race: Blacks and Changing American Institutions. Chicago: University of Chicago Press, 1978, chapter 7: The declining significance of the race, 144–154. [pdf, 55.4k]
  WILSON, WILLIAM JULIUS