Adatbank.ro / digitális szövegtár  / A CSÁNGÓK (szerk.: Kinda István és Peti Lehel)
nyomtat

megoszt

A CSÁNGÓK (szerk.: Kinda István és Peti Lehel)
 • Csángó bibligráfia: a kiválogatás szempontjai [html]
  PETI LEHEL
 • Hányan vannak a moldvai csángók? Magyar Kisebbség. III. évf. (1997) 1–2. sz. 370–390. [pdf, 448.4k]
  TÁNCZOS VILMOS
 • Szappan a kredenc sarkán, avagy a csángókérdés tudománya és politikája. Kisebbségkutatás. X. évf. (2001) 1. sz. 53–62. [pdf, 152.9k]
  TÁNCZOS VILMOS
 • „Deákok” (parasztkántorok) moldvai magyar falvakban. Erdélyi Múzeum. LVII. évf. (1995) 3 4. 82–98. [pdf, 291.2k]
  TÁNCZOS VILMOS
 • A moldvai csángók érdekvédelmi törekvései 1989 után. Korunk. 3. f. XIV. évf. (2003) 9. sz. 3–20. [pdf, 201.4k]
  POZSONY FERENC
 • Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban. In: Katona Judit – Viga Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 1996. 173–179. [pdf, 149.5k]
  POZSONY FERENC
 • A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezete. Pro Minoritate. (2003) Nyár. 142–165. [pdf, 529.6k]
  POZSONY FERENC
 • A moldvai magyarok/csángók kutatásának feladatai. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 336–351. [pdf, 324.6k]
  ARENS, MEINOLF
 • A moldvai katolikusok identitáskrízise a politika és a historiográfiai mítoszok között. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 9–20. [pdf, 236.6k]
  DIACONESCU, MARIUS
 • Szempontok a csángókérdés kulturális kontextusainak értelmezéséhez. Pro Minoritate. (2002) Tél. 5–16. [pdf, 270.7k]
  HATOS PÁL
 • Nyelvi szocializáció és nyelvi tervezés a moldvai magyar-román kétnyelvű beszédközösségekben. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2004. 37–66. [pdf, 457.9k]
  BODÓ CSANÁD
 • Bevezető. A moldvai magyar etnikai csoport a román nemzetépítés árnyékában. In. Uő: (szerk.): Asszimiláció vagy kivándorlás? Források a moldvai magyar etnikai csoport, a csángók modern kori történelmének tanulmányozásához (1860–1989). (A Magyarságkutatás könyvtára XXVII.) Teleki László Alapítvány. Budapest &# [pdf, 459.7k]
  VINCZE GÁBOR
 • National feeling or responsibility: The case of the Csángó language revitalization. Multilingua, 2000/1–2. 142–168. [pdf, 277.7k]
  SÁNDOR KLÁRA
 • Új szempontok a moldvai magyarok táji-etnikai tagozódásának vizsgálatához. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kolozsvár, 1997. 7–26. [pdf, 563.3k]
  HALÁSZ PÉTER
 • A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. Normák, normaszegők és szankciók a csángó társadalom. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 21–56. [pdf, 529.4k]
  KINDA ISTVÁN
 • Vallási mozgalom a Bákó környéki falvakban. In: Kinda István – Pozsony Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2005. 157–192. [pdf, 568.2k]
  PETI LEHEL
 • A csángómentés szerkezete és hatásai az identitásépítési stratégiákra. In Jakab Albert Zsolt – Szabó Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 5. Fiatal kutatók a népi kultúráról. KJNT, Kolozsvár, 2006. 129–155. [pdf, 373.3k]
  PETI LEHEL