Adatbank.ro / digitális szövegtár  / ELEMZÉSEK AZ RMDSZ-RŐL (szerkeszti: Székely István Gergő és Márton János)
nyomtat

megoszt

ELEMZÉSEK AZ RMDSZ-RŐL (szerkeszti: Székely István Gergő és Márton János)
 • Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetően In Magyar Kisebbség 1997/1–2, pp. 154–185. [dok, 232.4k] [pdf, 328.2k]
  ANDREESCU, GABRIEL - STAN, VALENTIN - WEBER, RENATE
 • Átmenet és elitek. Értelmezések az RMDSZ-ről. In Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek viszonyrendszere Közép-Európában. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2003, pp. 297–304. [dok, 70.7k] [pdf, 160k]
  BAKK MIKLÓS
 • A 2000. év küszöbén. Politika és kisebbségi magyar társadalom Romániában. In Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, pp. 125–147. [pdf, 114.5k]
  BAKK MIKLÓS – HORVÁTH ANDOR – SALAT LEVENTE
 • Az RMDSZ 2003-ban – Útkeresés integrációs határpontokon. In Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, pp. 148–165. [pdf, 87.9k]
  BAKK MIKLÓS – HORVÁT ANDOR – SALAT LEVENTE
 • Parlamenti és elnökválasztás Romániában 2004 novemberében. In Magyar Kisebbség 2004/4, pp. 3–52. [dok, 1564.7k] [pdf, 928.2k]
  BAKK MIKLÓS – SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN - SZÉKELY ISTVÁN GERGŐ
 • Az RMDSZ és az önkormányzati választások. In Magyar Kisebbség 2000/3, pp. 110-117. [dok, 84.5k] [pdf, 176k]
  BAKK MIKLÓS – SZÉKELY ISTVÁN
 • Kormányon a kisebbség. A kormánybalépés egy éve a magyar-magyar reláció szemszögéből. In Bíró A. Zoltán (szerk.): Stratégia vagy kényszerpálya…, Csíkszereda, Pro-Print, 1998, pp. 139–156. [dok, 111.6k] [pdf, 201.6k]
  BÍRÓ A. ZOLTÁN
 • Intézményesedési folyamatok a romániai magyarság körében In: Bíró A. Zoltán(szerk.): Stratégia vagy kényszerpálya…, Csíkszereda, Pro-Print, 1998, pp. 16–47. [dok, 196.1k] [pdf, 219.5k]
  BÍRÓ A. ZOLTÁN
 • Az RMDSZ, a romániai kormány és a protokollum In Blénesi Éva-Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002-2004). Budapest: Gondolat-MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 2004, pp.108-124. [pdf, 94.5k]
  KÁNTOR ZOLTÁN
 • Az RMDSZ és a romániai magyar társadalom: alternatívák vagy kényszerpályák? In Magyar Kisebbség, 2002/1, pp. 208–217. [dok, 94.7k] [pdf, 187.8k]
  KÁNTOR ZOLTÁN
 • Az RMDSZ a romániai kormányban, 1996-2000 In REGIO, 2000/4, pp. 150–186. [pdf, 133.2k]
  KÁNTOR ZOLTÁN - BÁRDI NÁNDOR
 • UDMR şi coaliţia guvernamentală (1996–2000) In Sfera Politicii 2001/97–98, pp. 9–19. şi 2001/99, pp. 47–58. [pdf, 211.9k]
  KÁNTOR ZOLTÁN - BÁRDI NÁNDOR
 • The Democratic Alliance of Hungarians in Romania (DAHR) in the Government of Romania from 1996 to 2000 Regio, 2002., 188–226. [pdf, 186.1k]
  ZOLTÁN KÁNTOR - NÁNDOR BÁRDI
 • Válságstáb vagy döntéshozó testület? Az Operatív Tanács működése (1993–2005). In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004–2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó, pp. 16–37. [dok, 186.9k] [pdf, 344.8k]
  MÁRTON JÁNOS
 • A romániai magyar társadalom sajátos kérdései az RMDSZ 1996–2002 közötti programjaiban és politikájában. In Magyar Kisebbség 2003/4, pp. 295–359 és 2004/1–2, pp. 529–572. [dok, 909.8k] [pdf, 837.9k]
  MÁRTON JÁNOS
 • Elemzés a 2005-ös kisebbségi törvénytervezetről In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004–2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó, pp. 155–198. [dok, 356.4k] [pdf, 444.2k]
  MÁRTON JÁNOS - ORBÁN BALÁZS
 • Javaslat a romániai magyar kisebbségi társadalom intézményes keretének megreformálására Magyar Kisebbség, 2002/1, 218–226. [dok, 86.5k] [pdf, 187.9k]
  SALAT LEVENTE
 • Kisebbségi magyar jövőképek esélyei és buktatói Erdélyben Kisebbségkutatás, 2003/3., 547–573. [pdf, 196.4k]
  SALAT LEVENTE
 • Recent Developments in Romanian Political Life (A tanunlmány egy változata megjelent a Monica Robotin – Salat Levente (eds.): Managing Diversity in Post-Communist Europe. Minorities in Government in Macedonia, Romania and Slovakia. Budapest, 2003, CEU Press kötetben.) [dok, 307.7k] [pdf, 266.4k]
  SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN
 • A romániai magyar kisebbség részvétele a hatalomgyakorlásban: 1990–2001. In Veres Valér–Gyarmati Zsolt (szerk.) RODOSZ–Tanulmányok III. Társadalom- és humán tudományok. Kolozsvár, 2003, Kriterion. 11–31. p. [dok, 217.6k] [pdf, 373.2k]
  SZÁSZ ALPÁR ZOLTÁN
 • A belső választások és az RMDSZ hatalmi szerkezetének összefüggései In Magyar Kisebbség 2000/1, pp. 77–84. [dok, 72.7k] [pdf, 213.3k]
  SZÉKELY ISTVÁN
 • Választottunk… Az 1990-es és 1992-es parlamenti, valamint az 1992-es önkormányzati választások megyei eredményeinek értékelése. In Magyar Kisebbség 1996/2, pp. 15–70. [pdf, 1349.4k]
  SZÉKELY ISTVÁN
 • A romániai magyar szavazók választói magatartása In Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2004–2005, Temesvár, 2005, Szórvány Alapítvány – Marineasa Könyvkiadó, pp. 49–92. [dok, 473.6k] [pdf, 455.2k]
  SZÉKELY ISTVÁN GERGŐ
 • Az RMDSZ kormánykoalíciós szerepvállalása: zsákutca vagy kiút egy hatékonyabb politikai érdekképviselet felé? Magyar Kisebbség, 1998/1., 222–251. [dok, 258.6k] [pdf, 346.6k]
  TORÓ T. TIBOR
 • Szövetségi belső választások: egyszerű tisztújítás vagy az „erdélyi magyar parlamentarizmus” rehabilitációjának kísérlete Magyar Kisebbség, 1999/4., 153–164. [dok, 103.4k] [pdf, 226.2k]
  TORÓ T. TIBOR
 • Romániai magyar választók 2000 szeptemberében (Szociológiai felmérés) In Magyar Kisebbség 2000/4, (internetes lapszám) [pdf, 549.5k]