Adatbank.ro / digitális szövegtár  / DÉL-ERDÉLYI MAGYARSÁG 1940−1944 (szerk.: L. Balogh Béni)
nyomtat

megoszt

DÉL-ERDÉLYI MAGYARSÁG 1940−1944 (szerk.: L. Balogh Béni)
 • L. Balogh Béni: Bevezetés a "Dél-erdélyi magyarság 1940-1944" címu digitális szövegtárba [html]

I. Román kisebbségpolitika

 • I.1. Feldolgozások:
 • I.1.1. A második világháború évei alatti román lakosságcseretervekről. Múltunk, 2007. 4. sz. 4— 17. o. [külső hivatkozás]
  Viorel Achim
 • I.1.2. Az Antonescu-korszak nemzetiségpolitikája Romániában. Limes, 2011. 2. sz. 11—27. o. [pdf, 226.1k]
  Egry Gábor
 • I.1.3. A román kisebbségpolitika és az erdélyi reformátusok 1940 és 1945 között. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Reformata Transsylvanica, 2007. 1— 2. sz. 59—77. o. [pdf, 164.9k]
  Hankó-Nagy Alpár
 • I.1.4. Megtorlás, etnikai homogenizálódás. A kisebbségi kérdés a magyar—román kapcsolatrendszerben, 1940— 1944. Limes, 2010. 1. sz. 79—94. o. [pdf, 268.8k]
  L. Balogh Béni
 • I.1.5. A román— magyar lakosságcsere kérdése 1940— 1947 között. Kisebbségkutatás, 2006. 4. sz. 597—620. o. [külső hivatkozás]
  L. Balogh Béni — Olti Ágoston
 • I.1.6. Sabin Manuilă lakosságcsere terve. Székelyföld, 2009. 1. sz. 130— 154. o. [pdf, 257.4k]
  Tófalvi Zoltán
 • I.2. Források:
 • I.2.1. Antonescu államvezető felhívása a kisebbségekkel szemben tanúsítandó emberies és méltányos bánásmód érdekében. Magyar Kisebbség, 1940. október 1. 468. o. [pdf, 109.9k]
 • I.2.2. Ion Antonescu államvezető az idegenek kiűzésének szükségességéről az Ellátási Tanács ülésén. Bukarest, 1941. október 6. [Részletek.] In Stenogramele şedinţelor Consiliului de Miniştri. Guvernarea Ion Antonescu. [A Minisztertanács üléseinek jegyzőkönyvei. Ion Antonescu kormányzása]. Ed. Marcel-Dumitru Ciucǎ et al. Vol. V. (octombrie 1941 – ianuarie 1942). Bucureşti, 2001, Arhivele Naţionale ale României, 1. 5., 8. o. [pdf, 147.3k]
 • I.2.3. Mihai Antonescu miniszterelnök-helyettes beszámolója a dél-erdélyi magyarokkal szemben tervezett megtorlásról az észak-erdélyi menekültekről szóló megbeszélésen. Bukarest, 1942. május 13. [Részlet.] Arhivele Naţionale Istorice Centrale [Nemzeti Történelmi Központi Levéltár, Bukarest], fond Preşedinţia Consiliului de Miniştri, dos. 139/1942. f. 2., 4−8. [pdf, 128.7k]

II. Általános helyzetkép

 • II.1. Feldolgozások, esszék:
 • II.1.1. „Útonállók leereszkedő ajándéka”. Erdélyi ősz, 1940. Hitel, 2010. 9. sz. 81—100. o. [külső hivatkozás]
  Ablonczy László
 • II.1.2. Erdély tilalmas négy esztendeje. Valóság, 1997. 4. sz. 85— 98. o. [pdf, 185.2k]
  Beke György
 • II.1.3. A dél-erdélyi magyar kisebbség helyzete (1940—1944). In Korrajz 2003. A XX. Század Intézet Évkönyve. Vál. Földesi Margit. H.n., 2004, XX. Század Intézet, 39—53. o. [pdf, 191.1k]
  L. Balogh Béni
 • II.1.4. Dél-Erdély — Észak-Erdély. Különbségek, párhuzamok. [Bevezető a Limes 2011. 2. számába.] Limes, 2011. 2. sz. 5—9. o. [pdf, 172.1k]
  L. Balogh Béni
 • II.1.5. A dél-erdélyi magyarság jogi és politikai helyzete a második bécsi döntést követően. In Bárdi Nándor et al. (szerk.): Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Budapest, 2008, Gondolat Kiadó – MTA Kisebbségkutató Intézet, 162–167. o. [külső hivatkozás]
  L. Balogh Béni – Bárdi Nándor
 • II.1.6. A dél-erdélyi magyar közösség politikai vezető rétegének internálása 1944 őszén. In Pál-Antal Sándor et al. (szerk.): Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003, Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, 393–410. o. [pdf, 384.1k]
  Nagy Mihály Zoltán
 • II.2. Visszaemlékezések, naplók:
 • II.2.1. Két nép szenvedése. [Részlet.] In A börtön homályában. Malmaison, 1943—1944 telén. Budapest, 1986, Gondolat Kiadó /Közös dolgaink./, 154., 162— 168. o. [pdf, 84.1k]
  Petru Groza
 • II.2.2. Jakabffy Elemér emlékirata. Hátszeg, n. a. VII. A bécsi döntéstől 1944. augusztus 23-ig. [Részletek.] Lelőhely: Jakabffy Elemér Alapítvány (Kolozsvár) Kortörténeti Gyűjteménye, K 954. [pdf, 130.6k]
 • II.2.3. Nehéz szagú iszap felett. Önéletrajzi visszaemlékezések. III. kötet. Bukarest, 1993, Kriterion Könyvkiadó, 272— 581. o. [pdf, 1492k]
  Kacsó Sándor
 • II.2.4. Háborús napló. 2. 1941. június 22. – 1942. június 21. A Hét, 1995. szeptember 15., 8. o. Méliusz József: Háborús napló. 8. 1942. június 22. – 1943. június 21. A Hét, 1995. december 22., 6. o. Méliusz József: Háborús napló. 12. 1943. június 22. – 1944. augusztus 23. A Hét, 1996. január 19., 6. o. [pdf, 143k]
  Méliusz József
 • II.3. Irodalmi alkotások:
 • II.3.1. Lélekvesztőn. Kolozsvár, 1941, Erdélyi Szépmíves Céh [pdf, 426.2k]
  Kacsó Sándor
 • II.3.2. Sors és jelkép. Második, javított kiadás. Bukarest, 1973, Kriterion Könyvkiadó. [pdf, 2976.2k]
  Méliusz József
 • II.4. Kronológia:
 • II.4.1. Dél-erdélyi magyarság 1940–1944. Kronológia. Internetes megjelenés, 2008. [külső hivatkozás]
  L. Balogh Béni
 • II.5. Forrásközlés:
 • II.5.1. „Életünk és vagyonunk miatt nem kell aggódnunk…” Gyárfás Elemér találkozói román politikusokkal 1940 őszén. Dokumentumközlés. Kézirat, 2004. [pdf, 230.6k]
  L. Balogh Béni
 • II.6. Források:
 • II.6.2. A rendőrség marosvásárhelyi kapitányságának jelentése Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszternek a romániai magyar kisebbség helyzetéről. Marosvásárhely, 1942. július 26. Magyar Országos Levéltár, Belügyminisztérium, Rezervált iratok (K 149), 1942. 6. tétel, 1942-6-17390. sz., 131. doboz, 594–597. o. [pdf, 156.3k]
 • II.6.3. Luby Géza miniszteri segédtitkár jelentése Sztójay Döme miniszterelnöknek, külügyminiszternek a dél-erdélyi magyarság hangulatáról. Brassó, 1944. július 14. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, Politikai osztály iratai (K 63), 1942-27. tétel, Brassó – másolatok, 272. cs., sz. n., 108–110. o [pdf, 72.2k]

III. Politikai és gazdasági érdekképviselet

 • III.1. Feldolgozások:
 • III.1.1. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület nagy korszaka és Szász Pál szervező talentuma. In Rácz István (szerk.): Szabó István emlékkönyv. Debrecen, 1998, Kossuth Egyetemi Kiadó, 337—353. o. [pdf, 201.4k]
  Benkő Samu
 • III.1.2. A Romániai Magyar Népközösség 1940— 1944 között. Limes, 2011. 2. sz. 29—43. o. [pdf, 254.6k]
  L. Balogh Béni
 • III.2. Források:
 • III.2.1. A Romániai Magyar Népközösség nagyenyedi értekezletének jegyzőkönyve. Nagyenyed, 1940. november 4. Magyar Országos Levéltár Sajtólevéltár, Sajtóarchívum, Erdéllyel foglalkozó lapkivágatok, kéziratok és cikkgyűjtemények (K 610), Délerdélyi Adattár, 91. cs., XII II/2., 86–98. o. [pdf, 147.3k]
 • III.2.2. Parecz György, a Romániai Magyar Népközösség főtitkárának helyzetképe a Romániai Magyar Népközösségről. Bukarest, 1942. június 25. Magyar Országos Levéltár Sajtólevéltár, Sajtóarchívum, Erdéllyel foglalkozó lapkivágatok, kéziratok és cikkgyűjtemények (K 610), Délerdélyi Adattár, 91. csomag, XII II/3. [pdf, 153.4k]
 • III.2.3. Az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület rövid története és tevékenységének ismertetése. Nagyenyed, 1942. november 18. Magyar Országos Levéltár Sajtólevéltár, Sajtóarchívum, Erdéllyel foglalkozó lapkivágatok, kéziratok és cikkgyűjtemények (K 610), Délerdélyi Adattár, 91. cs., XII III/1., 3–13. o. [pdf, 147.4k]

IV. Egyházak

 • IV.1. Feldolgozások:
 • IV.1.1. A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940—1945). Református Szemle, 2010. 5. sz. 548—558. o. [pdf, 240.1k]
  Hankó-Nagy Alpár
 • IV.1.2. A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Reformata Transsylvanica, 2009. 2. sz. 83—89. o. [pdf, 111.8k]
  Hankó-Nagy Alpár
 • IV.1.3. A romániai ostromállapot hatása a dél-erdélyi református közösségekre. Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia Reformata Transsylvanica, 2009. 1. sz. 81—104. o. [pdf, 213.6k]
  Hankó-Nagy Alpár
 • IV.1.4. A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész rövid története (1940— 1945). Limes, 2011. 2. sz. 45—58. o. [pdf, 278.2k]
  Nagy Alpár-Csaba
 • IV.1.5. A dél-erdélyi unitárius egyház helyzete és önszerveződési stratégiái 1940—1944 között. Limes, 2011. 2. sz. 59—73. o. [pdf, 257.5k]
  Pál János
 • IV.2. Forrásközlés:
 • IV.2.1. Márton Áron és a kisebbségi reciprocitás kérdése a magyar—román kapcsolatokban. Magyar diplomáciai iratok 1940—1943. Limes, 2011. 2. sz. 75—95. o. [pdf, 251.1k]
  Seres Attila
 • IV.2.2. Márton Áron és az erdélyi (gyulafehérvári) katolikus püspökség a második bécsi döntés után. In Arbitrajul de la Viena din 30 august 1940. Antecedente şi consecinţe. A második bécsi döntés, 1940. augusztus 30. Előzmények és következmények. Materialele simpozionului ştiinţific / A tudományos konferencián elhangzott előadások. Satu Mare − Szatmárnémeti, 2−3 septembrie 2010 – 2010. szeptember 2−3. Coordonatori / Szerkesztők: dr. Cornel Grad et. al. Satu Mare, 2011, Editura Muzeului Sătmărean, 179−201. o. [pdf, 288.6k]
  Seres Attila
 • IV.3. Források:
 • IV.3.1. Vásárhelyi János erdélyi református püspök pásztorlevele. Kolozsvár, 1940. szeptember 4. Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, Püspöki Levéltár, 677/1940. p. sz. [pdf, 66.8k]
 • IV.3.2. A lugosi Magyar Kisebbség című folyóirat írása a gyulafehérvári római katolikus egyházmegye helyzetéről a második bécsi döntés után. Lugos, 1941. május 16. Magyar Kisebbség, 1941. május 16., „Statisztikai Közlemények” című rovat, 237–241. o. [pdf, 132.7k]
 • IV.3.3. Összefoglaló a dél-erdélyi unitárius egyház helyzetéről. Hely és időpont [1942] nélkül. Magyar Országos Levéltár, Sajtólevéltár, Sajtóarchívum, Erdéllyel foglalkozó lapkivágatok, kéziratok és cikkgyűjtemények (K 610), Délerdélyi Adattár, 91. cs., XII. 6/2. és 6/3. [pdf, 181.2k]

V. Szellemi-kulturális élet, oktatás

 • V.1. Feldolgozások:
 • V.1.1. Dél-erdélyi iskoláink és a románság. In Záhony Éva (szerk.): Hitel. Kolozsvár 1935—1944. Tanulmányok. I. kötet. 1991, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 309—315. o. [külső hivatkozás]
  Juhász István
 • V.1.2. A dél-erdélyi magyar kisebbség helyzete 1940–1944 között, különös tekintettel a szellemi–kulturális életre. Kézirat, 2005. [külső hivatkozás]
  L. Balogh Béni
 • V.1.3. A dél-erdélyi magyarság szellemi élete. In Záhony Éva (szerk.): Hitel. Kolozsvár 1935— 1944. Tanulmányok. I. kötet. [H. n.], 1991, Bethlen Gábor Könyvkiadó, 295—308. o. [külső hivatkozás]
  Tinódi Gábor
 • V.2. Források:
 • V.2.1. Kimutatás a Dél-Erdélyben 1941-ben megjelent magyar nyelvű sajtótermékekről, valamint azok egy esztendő alatt történt betiltásáról. Gyárfás Elemér, [?], 1941. október 31 − Bukarest, 1942. október 23. In Romsics Ignác (főszerk.): Magyarok kisebbségben és szórványban. A Magyar Miniszterelnökség Nemzetiségi és Kisebbségi Osztályának válogatott iratai, 1919–1944. Budapest, 1995, Teleki László Alapítvány /A Magyarságkutatás könyvtára XVI./, II. 52. sz. irat, 345−348. o. [pdf, 150.9k]
 • V.2.2. Ungur Istvánnak, a csombordi mezőgazdasági iskola növendékének olvasói levele a nagyenyedi Erdélyi Gazda c. folyóiratban. Erdélyi Gazda, 1942. január 15. 3. o. [pdf, 110.2k]
 • V.2.3. Lorx Tibor aradi konzul jelentése Kállay Miklós miniszterelnöknek, külügyminiszternek a dél-erdélyi magyar iskolák lefoglalásáról. Arad, 1942. november 16. Magyar Országos Levéltár, Külügyminisztérium, Politikai osztály iratai (K 63), 1942-27, Arad – másolatok, 267. cs., sz. n. [pdf, 90.7k]

VI. Német−olasz kisebbségvédelmi törekvések

 • VI.1. Feldolgozások:
 • VI.1.1. Vasfüggöny-lazítás nemzetközi kísérlete Erdélyben 1940−1943. A német−olasz közvetítői szándékok. In Baráth Magdolna et al. (szerk.): Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Budapest, 2011, L’Harmattan Kiadó, 329−338. o. [pdf, 186.4k]
  Szász Zoltán
 • VI.1.2. Válság-monitoring Erdélyben 1940— 1942. A német— olasz különmegbízottak vizsgálódásai. In Krausz Tamás (szerk.): Kelet-Európa: történelem és sorsközösség. Budapest, 2006, 270— 284. o. [pdf, 189.4k]
  Szász Zoltán
 • VI.2. Források:
 • VI.2.1. A bukaresti német követség szóbeli jegyzéke a román kormányhoz. Bukarest, 1941. január 4. Arhiva Ministerului Afacerilor Externe [A román Külügyminisztérium Levéltára, Bukarest], fond 71/Transilvania, vol. 49. f. 25—26. [pdf, 66.4k]
 • VI.2.2. Csopey Dénes brassói konzul jelentése Bárdossy László külügyminiszternek a brassói német–olasz tiszti bizottság működéséről. Brassó, 1941. március 11. Magyar Országos Levéltár, Miniszterelnökség, Nemzetiségi és Kisebbségi Osztály iratai (K 28), 117, M.E. 1941-C, 17141., 69. cs., 2–11. o. [pdf, 182.8k]
 • VI.2.3. Jakabffy Elemér összefoglalója a német–olasz különbizottság vizsgálatáról és a brassói német−olasz tiszti bizottság működéséről. [H. n., é. n.] In Adatgyűjtemény a délerdélyi és bánsági magyarság küzdelmeiről és politikai vezetéséről a bécsi döntéstől Románia kilépéséig a Tengelyhatalmak szövetségéből. 1940. augusztus 30-tól 1944. augusztus 23-ig. II. kötet. Összeállította: Jakabffy Elemér, I−I.c. o. Lelőhely: Biblioteca Academiei Române [A Román Akadémia Kézirattára], Cabinetul de Manuscrise, Jakabffy, fam. A.1145. [pdf, 160.8k]