nyomtat

megoszt

Jordáky Lajos kézirathagyatéka
BÁRDI NÁNDOR

Intézménymutató

6 órai újság 485,

A Fölösleges Ember 466,

A Hét 162,

A Jövő Társadalma 465,

A megváltás 471,

A Nép Utja 521,

Állami Filharmónia Kolozsvár 380,

Állami Magyar Színház, Kolozsvár (lásd még Magyar Színház) 296, 297

Az író Naplója 513,

Bécsi Magyar Újság 463,

Béke Párt 278, 371

Bolyai Tudományegyetem 203, 204, 292, 293, 393,

Bőripari Munkás 461,

Buletinul Oficial al Municipiului Cluj 509,

Demokrata Blokk 490,

Denmokrata Arcvonal 395,

Der Arbeiter 460,

Die Gemeinschaft 460,

Dolgozó Nő 151

Dolgozók Lapja 476,

Ébredj! 451,

Egeresi Ifjú Harcos 474,

Ekés Front 124,

Élelmezési Munkás 461,

Ellenzéki Közlöny 489,

Előre 179, 497, 516,

Előre, Brassó 457,

Építőipari Munkás 461,

Építőmunkás 461,

Erdély 508,

Erdély ír 488,

Erdélyi Enciklopédia Kiadó 273,

Erdélyi Különvélemény 493,

Erdélyi Lapok 450,

Erdélyi Magyar Tanács 279,

Erdélyi Munkás 461, 526,

Erdélyi Múzeum Egyesület 195

Erdélyi Szemle 298, 473, 555

Erdélyi Szikra 475,

Erdélyi Színház és Mozi 514,

Erdélyi Vasutas 517,

Északi Színház Szatmár 385,

Fáklya 263, 468, 528,

Falvak Népe 144,

Famunkás 461,

Felsőkereskedelmi iskola, Kolozsvár 270,

Ferenc József Tudományegyetem 203, 274,

Film és Mozgófénykép Híradó 387,

Front 467,

Független Ujság 169,

Gazeta de Dumineca 449,

Gazeta Noastra 501,

Genius 253,

Gutenberg Nyomda 268,

Gyár és ucca 480,

Haladás 461,

Hétfői Levelei [Osváth Kálmán] 466,

Heti Szemle 446,

Hitel 494,

Ifju Harcos 470,

Ifjú Proletár 518,

Ifjumunkás 519,

Ifjumunkás Szakszervezeti Értesítője 511,

Igaz Szó 151,

Igazság 152, 327, 507, 515,

II. Internacionálé 89,

Irodalmi Újság 328,

Jó estét! 481,

Józsa Béla Atheneum 286, 421,

Jövő 459, 495,

Jövő Társadalma 201,

Katolisches Arbeiterblatt 461,

Kelet Népe 141

Keleti Újság 201,

Képesújság 512,

Kévekötés 482,

Kiáltó Szó 504,

Kolozsvár THJF. Szabad Királyi Város Hivatalos Lapja 503,

Kolozsvár Város Víz- és Csatornaművek 280,

Kolozsvári Egyetemi Könyvtár 43,

Kolozsvári Friss Ujság 484,

Kolozsvári Magyar Munkás Sport Egyesület 295,

Kolozsvári Színházi Közlöny 444,

Kommunisták Romániai Pártja 201,

Korunk 118, 122, 126

Könyvkötők Lapja 461,

Közgazdasági Évkönyv 500,

Küzdelem 461,

MADOSZ 124,

Magánalkalmazott 461,

Magántisztviselők Lapja 461,

Magyar Nemzet 141, 325,

Magyar Nemzeti Bank 415,

Magyar Opera, Kolozsvár 356, 381

Magyar Színház, Kolozsvár 226, 269, 348, 350, 352, 353, 359, 378, 379,

Magyar Szó (Újvidék) 340,

Magyar Szociáldemokrata Párt, Kolozsvár 276, 277,

Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Egyesülete, Kolozsvári Kerület 268,

Marosvásárhelyi Állami Magyar Színház 384,

Metallarbeiter 461,

Muncitorul Pielar/Bőripari Munkás 461,

Munkás Atheneum 140, 283,

Munkás Újság 477,

Munkáslap 461, 527,

Művész Színház, Moszkva 208,

Nagyváradi Munkás Újság 524,

Nagyváradi Állami Magyar Színház 382,

Nefelejts 226,

Nemzeti Parasztpárt 413,

Népakarat 461,

Népszava 141, 325,

Népújság 483,

Országos Magyar Párt 271,

Országos Széchenyi Könyvtár 183,

Pécsi Egyetem Kisebbségi Intézete 275,

Prezentatul 499,

Riport 491,

Román Kommunista Párt 121, 285, 331,

Román Nemzeti Párt 72, 309,

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 298, 337,

Romániai Magyar Irók Szövetsége 287,

Romániai Népszava 469,

Romániai Szakszervezetek Országos Szövetsége 281,

Ruházati Munkás 461,

Sepsiszsentgyörgyi Állami Magyar Színház 383,

Statul Poporului 447,

Szabad Szó 498,

Szakszervezet 461,

Szakszervezeti Közlöny 461,

Szakszervezeti Újság 461,

Szaktanácsi Értesítő 510,

Szatmári Népszava 461,

Székely Alkalmazottak Lapja 523,

Székelyföldi Néplap 522,

Szilágysomlyói Műkedvelő Társaság 267,

Színház és Társaság 454,

Színházi Újság 453,

Szociáldemokrata Párt (Románia) 67, 120, 128, 130, 131, 133, 203, 294

Szolidaritás 479,

Szövetkezet 487,

Tárogató 445,

Társadalmi Kérdések 464,

Temesvár (Volkswille melléklet) 461,

Temesvári Állami Magyar Színház 386,

Térítő Pál: Munkásmozgalom 520,

Területvédő Liga 309,

Tömegkultúra 478,

Tribuna Ardealului 502,

Tribuna Socialistă 525,

Tűz 462,

Új Egyetem 448,

Új Élet 151,

Új Szó 495,

Újságírónap 456,

Utunk 153,

Vas- és Fémmunkás 461,

Vásárhelyi Találkozó 272,

Vasárnapi Újság 443,

Vasas Sportegyesület 295,

Vas-és Fémmunkás 461,

Vasmunkás Szakszervezet 268

Viaţa 505,

Világosság 175, 458, 486, 506,

Világszemle 496,

Vorwarts 460

Vörös Segély 472,

Zord Idő 452,