nyomtat

megoszt

Pataki József (1908–1993) kézirathagyatéka
Összeállította Kovács Klára, Pakó László

IV. Levelezés

IV. 1. Baráti-szakmai levelezés
IV. 2. Hivatalos levelezés
IV. 3. Családi levelezés
IV. 4. Nem Pataki Józsefhez címzett levelek
IV. 5. Szomorújelentések és köszönetnyilvánítások temetésen való részvételért
IV. 6. Meghívók és programok különböző közéleti és családi eseményere


11. Doboz

IV. 1.50. Baráti-szakmai levelezés
Ágh Bíró Béla (1980–1981, 5 db)
Albert Dávid (1976, 1 db)
Ambrus Árpád (1965–67, 2 db)
Ambrus Zoltán (1969, 1 db)
Bajkó Barabás (1976–1984, 28 db)
Bálint Barna (1978–1988, 17 db)
Balogh Edgár (é.n., 1 db)
Becze Lajos (1987, 1 db)
Benda Kálmán (1964–1981, 19 db)
Benedek ? (1976, 1 db)
Benedek Simon Fidél (é.n., 1 db)
Bitay Ödön (1984, 1 db)
Bogdan, Ioan (1978, 1 db)
Boldis László (1980, 1 db)
Bóné Gyula (1978, 2 db)
Borsa Iván (1963–1987, 22 db)
Bözödi György (1984, 1 db)
Cernavodeanu, Paul (1965–1968, 4 db)
Coroi Artúr (1983, 1 db)
Csanak Dóra (1977, 1 db)
Dani János (1956, 1 db)
Dávid László (1979, 1 db)
Demény Lajos (1956–1993 és é.n., 52 db)
Demény Pál (1980–1981, 4 db)
Dominits, Leslie (1993, 2 db)
Edroiu, Nicolae (1967, 1)
Egyed Ákos, Dani János, Károlyi Dénes, é.n. (1975, 1 db)
Eigel Ernő (1970, 1 db)
Engel Károly (1977, 1 db)
Entz Géza (1955–86, 6 db)
Farkas György (1970, 1 db)
Fazekas János (1983, 3 db)
Ferenci Géza (1972, 1 db)
Ferenci? Éva (1972, 1 db)
Fodor család (1977, 1 db)
Gál András (1968, 1 db)
Gherman, E. (1972, 1 db)
Göllner, Carl (1957, 1 db)
Gündisch, Carol (1974, 1 db)
Gyurgyevich Gyula – Brukenthal Múzeum, Nagyszeben (1955, 1 db)
Heckenast Gusztáv (1965–1988, 25 db)
Heinrich László (1978, 1 db)
Heinrich Mihály (1977–1978, 3 db)
Herédi Gusztáv (1982, 1 db)
Hints Miklós (1987, 1 db)
Huszár Lajos (1977-1978, 2 db)
Imets Dénes (1970–1975, 2 db)
Imreh István (1967–1987, 5 db)
Jakab Kálmán (1978, 3 db)
Jakó Zsigmond (1957–1977, 8 db)
János Pál (1970–1973, 4 db)
Karácsonyi család (1984–1986, 4 db)
Kelemen József (1958, 1 db)
Kiss András (1975–1977, 3 db)
Klára József (1988, 1 db)
Kónya Ádám (1969, 1 db)
Kós Károly (1972, 1 db)
Kovács József (1976, 1 db)
Latinák István (1975–1979, 15 db)
Lendvay István (1968–1977, 4 db)
Mandula Tibor (1959–1988, 6 db)
Máté Jakab (1992–1993, 5 db)
Mihály Imre (é.n., 1 db)
Mihály Vilma (1959, 1 db)
Mikesy Sándor (1968, 1 db)
Molnár Antalné, Császár Jolán (1970–1979, 11 db)
Molnár Antal (1980–89, 2 db)
Molnár István (1973, 2 db)
Molnár Katalin (1973, 1 db)
Móré Zsuzsa (1968–1972, 3 db)
Muden? Tibor (1985, 1 db)
Nagy István (1978, 1 db)
Nussbächer, Gernot (1868, 1 db)
Pál-Antal Sándor (1970–83, 3 db)
Palkó Attila (1978, 1 db)
Pall, Francisc (1980–1986, 6 db)
Patek Ede (1970–1980, 7 db)
Pleşiţă, Nicolae (é.n., 1 db)
Pongrácz Pál (é.n., 1 db)
Popeţi, Corneliu (1971–1978, 4 db)
Sárosi Bálint (1968–1987, 5 db)
Schilling, Roland (é.n., 1 db)
Simó József (1978–1988, 15 db)
Sipos Gábor (1986, 1 db)
Spielmann József (1977, 1 db)
Szabó Ilona (é.n, 1 db)
Szabó T. Attila (1981, 1 db)
Székely Attila (1986–1987, 2 db) – a leveleket lásd a Székely Oklevéltárnál
Székely György (1951–1991, 69 db)
Szendrey István (1971, 2 db)
Tassy Olga (1968–1978, 5 db)
Tonk család (1970–78, 7 db)
Tonk Emil (1977–1982, 7 db)
Tonk István (1960, 1 db)
Tonk Sándor (1970–1986, 6 db)
Tóth István (1978, 1 db)
Vekov Károly (é.n., 1 db)
Veress Péter (é.n., 3 db)
Vigh Károly (1989–90, 4 db)
Vogel Sándor (1969, 1 db)
Zepeczaner Jenő (1991, 1 db., fog.)

51. Pataki József levelei
Bajkó Barabás leánya (é.n., 1 db)
Bartalis Árpád (1992, 1 db)
Bóné Gyula (1978, 2 db)
Borsa Iván (1962–69, é.n., 7 db)
Csanak Dóra (1977, 1 db)
Dankanits Ádám (1976, 2 db)
Demény Lajoshoz (?) (1978, 13 db)
Demény Lajoshoz (1958–1978, 13 db)
Farkas László, MTA titkára (1992, 3 db)
Heckenast Gusztáv (1965–92, 2 db)
Kolozsi Márton, Hargita Szerkesztősége (1980, 2 db)
Mazilu, Hilda (1972, 1 db)
Spielmann József (1 db)
Székely Attila (1987, 1 db) - a levelet lásd: Székely Oklevéltár
Sztojka Tamás, készonjakabfalvi orvos (1991, 1 db)
Vigh Anna Éva (1990, 1 db)
Zepeczaner Jenő (1991, 1 db)

12. Doboz

IV. 2. Hivatalos levelezés

52.
“Márton Áron” Elméleti Líceum, Csíkszereda (1968, 1 db)
Academia Republicii Populare Române, Comitetul de Redacţie al volumului II. Istoria României (Oţetea, Andrei) (é.n., 1 db)
Academia Republicii Socialiste România [Román Szocialista Köztársaság Akadémiája] (1966, 1 db)
Biblioteca Centrală de Stat, Filiala Batthyaneum, Gyulafehérvár (1966, 2 db)
Biblioteca Municipală Târgu Mureş [Marosvásárhelyi Városi Könyvtár] (1972, 1 db)
Comitetul Regional pentru Cultură şi Artă [Regionális Kulturális és Művészeti Bizottság] (1966, 1 db)
Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Filiala Cluj [Román Állami Levéltár kolozsvári fiókja] (1970, 1 db)
Dózsa Emlékbizottság Titkársága (1972, 1 db)
Editura Academiei [Akadémiai Kiadó, Bukarest] (1961–1985, 18 db)
Editura de Stat [Állami Kiadó] (1954, 1 db)
Editura Politică [Politikai Kiadó] (1976, 4 db)
Egyetemi hallgatók, II. évfolyam, Kolozsvár (?) (1959, 1 db)
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történettudományi Kar, Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, Budapest (1957, 1 db)
Erdélyi Múzeum-Egyesület (1993, 1 db)
Hargita Megyei Tűzoltóság (1977, 1 db)
Hargita Napilap Szerkesztősége (é.n., 1 db)
Igazság Főszerkesztősége (1957, 1 db)
Institutul de Istorie al Partidului (1961, 1 db)
Institutul de Istorie al Academiei Române (1960, 1 db)
Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Bucureşti [Nicolae Iorga Történelmi Intézet, Bukarest] (1977, 1 db)
Institutul Pedagogic de trei ani, Suceava [Három éves Tanítóképző Intézet, Suceava] (1969, 1 db)
Keresztény Szó Szerkesztősége, Kolozsvár (é.n., 1 db)
Korunk Szerkesztősége, Kolozsvár (1979–1982, 4 db)
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest (1972–1988, 5 db)
Magyar Tudomány Szerkesztősége, Budapest (1992, 1 db)
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest (1991–93, 3 db)
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (1991–92, 2 db)
Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Cluj [Történeti Múzeum, Kolozsvár] (1969, 1 db)
Muzeul Gheorghieni [Tarisznyás Márton Múzeum, Gyergyózsentmiklós] (1979, 1 db)
Muzeul Judeţean Covasna, Sfântu Gheorghe [Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy] (1968–1970, 3 db)
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus Szervező Bizottsága (1990, 1 db)
Országos Széchenyi Könyvtár (1987, 1 db)
Redacţia Revistelor Agricole [Mezőgazdasági Lapok Szerkesztősége] (1971, 1 db)
Római Katolikus Tanítóképző véndiákjai, Marosvásárhely (é.n., 1 db)
Societatea pentru Răspândirea Ştiinţei şi Culturii, [A Tudomány és Műveltség Terjesztésének Társasága] (1958, 1 db)
Tudományos Könyvkiadó magyar szerkesztősége, Kolozsvár (1957, 1 db)
Universitatea “Babeş-Bolyai” [Babeş-Bolyai Tudományegyetem] (1966–1968, 2 db)

53. Pataki József levelei
Címzett nélkül, A középkori városfal [fog. – Pataki József illetékesek segítségét kéri a kolozsvári városfalak karbantartásához] (é.n., 1 db)
Biblioteca Filialei Academiei R. P. R. (1962, 1 db)
Comandantul Grupului de Pompieri, Judeţul Harghita (1977, 1 db)
Consiliul Popular al judeţului Cluj, Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale (1977, 1 db)
Decanatul Facultăţii de Istorie–Filosofie, Cluj (1961–5, 2 db)
Direcţiunea Institutului de Istorie (1955–60, 2 db)
Editura Academiei Republicii Populare Române (1961–74, 17 db)
Editura Politică (1973, 1 db)
Élet és Tudomány Szerkesztősége, Budapest (é.n., 1 db)
Hargita Napilap Szerkesztősége (1984, 3 db)
Igazság főszerkesztőjéhez, Kolozsvár (1957, 1 db)
Kolozsvári Történeti Intézet igazgatóságához (1955, 1 db)
Kriterion Könyvkiadó szerkesztősége (1970−79, 4 db)
Macek, Josefhez – Csehszlovákiai Tudományos Akadémia, Prága (1958, 1 db fog. magyarul és németül)
Nyelvészet-Történelem Kar Dékáni Hivatalának, Kolozsvár (1959, 1 db)
Rectoratul Universităţii „Babeş–Bolyai”, Cluj (1961, 1 db)
Redacţia revistei de istorie Studii, Bucureşti (1960–66, 3 db)

IV. 3. Családi levelezés

54. (1980–81, 3 db)

IV. 4. Nem Pataki Józsefhez címzett levelek

55.
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem Kara dékánjának körlevele a kar tanáraihoz (1973, 4 db)
Coroi Artúr Pataki Józsefnéhez (1994, 1 db)
Daicoviciu, Constantin az Állami Levéltár Szebeni Fiókjához (1957, 1 db)
Daicoviciu, Constantin a Román Akadémia Könyvtárának Kolozsvári Fiókjához (1963–4, 4 db)
Erdélyi Múzeum-Egyesület levele Demény Lajoshoz (1992, 1 db)
Ficzay Dénes Dani Jánosnak (1972, 1 db)
Haáz Rezső Múzeum és Kulturális Egyesület levele az Erdélyi Múzeum-Egyesülethez (1991, 1 db)
Kocsis László Pászkán Zsolthoz (1992, 1 db)
Macek, Josef Demény Lajoshoz (1958, 1 db)
Pataki Józsefnéhez címzett képeslap (é.n., 1 db)

IV. 5. Szomorújelentések és köszönetnyilvánítások temetésen való részvételért

56.
Bajkó Barabás (1985. március 27.)
Bajkó Barabásné sz. Kozán Irén (1976. december 11.)
Latinák és Ádámfi család (1981. január)
Mészáros Béla (1975. november 18.)
Tonk Emilné (1983. szeptember)
Vigh Károly (1990. október 15.)

57. Azonosítatlan feladók levelei (1966–1987, 19 db)

IV. 6.

58. Meghívók és programok különböző közéleti és családi eseményere (kb. 50 db).