nyomtat

megoszt

Szabédi László hagyatéka
Összeállította Bartha Katalin Ágnes

2. doboz

 

2. Családi iratok

a. Székely Sándor (sz. 1870. márc. 20. – 1936. nov.9.) iratai (Magyar Állami Vasutak alkalmazottjaként különböző igazolványok, kérvények 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1898, 1900, 1901, 1904, 1907, 1908, 1912, 1918, 1922, 1923, 1926, 1927 évekből).; nyugdíj igazolvány (1930), Székely Sándorné kérvénye férje szolgálati bizonyítványának kiadása érdekében. 1960.; Székely Ilona számára kiállított IBUSZ illetmények (1941–1943)

Székely Sándor kéziratos versei: Március 15. (A Székely Társaság első márciusi ünnepélyére. 1908.). 1 f. aut. kézirat; Két özvegyasszony. 2 f. aut. kézirat1910. dec. 22. Csatolva: Indali Gyula: A haldokló ifjú; N.: Tünde ravatalánál; N: Édes Marcsa c. versek kézirat.

 

b. Székely Sándorné sz. Rédiger Emma (sz. 1873. jún.22. – 1963. júl. 2.) nevére kiállított nyugták, számlák, tagsági igazolványok, tűzbiztosítási kötvény (1948), magyar állampogársági kérvénye maga és gyermekei számára (1944. aug. 26. ); nyugdíj ügyével kapcsolatos igazolványai (1938–1946), cartea de alimente 1946; tagsági igazolványa a Comitetul Central al Sindicatului Muncitorilor CFR. 1955;

 

c. Székely Ilona (Sáromberke,1903 szept. 28) születési igazolványa, keresztelési anyakönyve, kolozsvári m. kir. állami felsőbb leányiskola és leánygimnáziumi bizonyítványai 1915, 1916, 1917,1918, 1919; 1921, 1922,; gimnáziumi bizonyítvány- Kolozsvári Unitárius Kollégium Főgimnáziuma (1920). gimnáziumi anyakönyvi másolat 1941

  • Önéletrajzai. 1945; 1950. r. ny. gépirat
  • Munkakönyve, igazolványok, nyugták, fotók

 

d. Székely Irén (Zernyest, 1912. márc. 30. – 1950. márc. 5.) kolozsvári református leányfőgimnáziumi bizonyítványa (1922/1923; 1925. 1926.) 2 db.; ellenőrző könyv. (1924/1925;); Carnet de identate CFR; 1930; községi illetőségi bizonyítványa (1944), tagsági igazolványa;

Confederatia generala a muncii din RPR (é. n.); Fotók

Munkájával és betegségével kapcsolatos iratok:

  • Székely Ilona levele a Munkaügyi Minisztériumhoz. 1950. márc. 3. r. ny. gépirat. (Irénke nyugdíjaztatásának ügyében) csatolva tanári munkájának igazolványai;
  • Székely Rozália levele Ilonához. 1949. dec. 19. kl. (Irénke betegségének tárgyában).
  • Székely Irén levele édesanyjához, Ilonához. Marosvásárhely, 1949. dec. 22. klp.
  • Székely Irén versei. kéziratban

 

e. Székely Rozália (1914. febr. 18.–1996. okt. 15.) Unitárius leányfőgimnáziumi abszolváló bizonyítványa (1924)

 

f. Székely Piroska (Sáromberke, 1909. márc. 11.– 1928. márc. 12.) kolozsvári unitárius főgimnáziumi bizonyítványa (1920, 1921, 1922, 1923) 4 db.

Megjelent írásainak kivágata:

Hópehely Tánc. Erdélyi magyar leányok.1927. febr. 6. 298.;

Kaland. Erdélyi magyar leányok.1925. nov. 29. 168–170;

Ilka és az esernyős. Erdélyi magyar leányok.1927. okt. 23. 70-72.

 

g. Gyászjelentések

Székely Piroska († 1928. márc. 12. 19 évesen) + a szöveg kéziratos változata

Szabédi Székely Sándor ny. államvasúti irodafőnök († 1936. nov. 9. 66 évesen)

Rédiger Károly ny, Süketnéma Intézeti tanár († 1963. ápr. 30. 83 évesen)

Özv. Székely Sándorné Rédiger Emiliai († 1963. júl. 2. 90 évesen)

özv. Szakáts Ödönné Rédiger Ilona († 1963. júl. 27. 88 évesen)

Jakab Elekné Rédiger Jolán († 1974. szept. 20. 99 évesen)

Székely Sándor ny. gyógyszerész († 1974. okt. 15. 68 évesen)

Szabédi Székely Ilona (†1981. ápr. 2. 77 évesen)

 

h. Családtörténet és önéletrajz. Eredeti dokumetumokkal. Irattaró 180 p.

Adatok a Székely és Rédiger család történetéhez. 1–161 p. (Abrudbányai Rédiger Géza – szabédi unitárius lelkész, az Erdélyi Irodalmi Társaság r. tagja. – gyászjelentése †1905. jún.7. 60évesen p159.)

  • Székely László önéletrajzai. 161–171.
  • Szabédi László életrajzi adatai. (Ismeretlen összeállító). 171–175.
  • Lista de creaţie a lui Szabédi László. (Ismeretlen összeállító). 176–180.

i. A Lázár utcai ház adás-vételi szerződése, örökösödési okiratai, házrajza, egyéb kapcsolódó iratok. 1915, 1937, 1963, 1970, 1975, 1981, 1985 (9 . f.); gázbevezetés irata (1952, 1953, 1966.) alaprajza, telefon bevezetés irata (1969)

j. Székely / Szabédi László szerzői jogdíjának örökösödési ügyével kapcsolatos iratok. 1963, 1967, 1970. (6 f.)

k. Székely Sándor halotti anyakönyvi kivonata (1974), Székely Róza születési anyakönyvi kivonata (1914), Székely Ilona születési (1903) és halotti anyakönyvi kivonata (1981), Székely/Rédiger Emília halotti anyakönyvi kivonata (1963)