nyomtat

megoszt

Székely oklevéltár VI. Kötet. 1603—1698.
SZÁDECZKY LAJOS (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Székely oklevéltár VI. Kötet. 1603—1698.
Szerző: SZÁDECZKY LAJOS (szerk.)

Megjelenési adatok:
A Székely történelmi pályadíj-alap felügyelő bizottsága, Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1897
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: oklevéltár, székely, Székelyföld története, székely oklevéltár
Műfaj: okmánygyűjtemény

A mi e kötet tartalmát s történeti anyagát illeti: arra nézve elfogúltság nélkül mondhatom, hogy ez a kötet a Székely Oklevéltár összes eddigi kötetei között a leggazdagabb s köztörténeti szempontból is legbecsesebb. Nem csak azért, mert ez az eddigi köteteknél másfélszerte nagyobb, de mert a XVII. évszázad változatos, drámai fordúlatokban annyira gazdag történetéhez igen sok új, megkapó és jellemző adalékot s anyagot szolgáltat, első sorban a székelyek, de egyúttal s ettől elválaszthatatlanúl hazánk s főkép Erdély történetére. (részlet az előszóból)
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2323.7k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 58.7k]
Oklevelek
Névmutató