nyomtat

megoszt

Gyermekvilág Esztelneken
GAZDA KLÁRA
Katalóguscédula:
Cím: Gyermekvilág Esztelneken
Szerző: GAZDA KLÁRA

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1980
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: néprajz
Tárgyszó: hagyomány, gyerek, néprajz
Műfaj: monográfia, adattár
A szöveget Faragó József lektorálta.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 5394.3k]
Tartalom:
Örökség és indítás (Előszó) [pdf, 86.7k]

GYERMEKVILÁG [pdf, 383.3k]
Falu a Nemere-hegység tövében

SZÜLETÉSTŐL IFJÚKORIG [pdf, 3697.2k]

Családtervezés
A születéskorlátozás okai, módjai
Meddőség
A népesség stagnálása

A kicsibuba és anyja
A terhes asszony
Jóslások
Szülés
Az első hat hét
A csecsemő fürösztése
Pólyálás
Anyatej, szoptatás
Altatás, a csecsemő álma
Megkísértett beteg asszony, kicserélt gyermek
Látogatás, félkézradina
Névadás
Keresztelő, komaság, nagyradina
Kiszabadulás
Ülő, álló, totyikáló és járó gyermek
Állni, járni tanítás. Gyermekbútorok. Nevelkedés
Kisbaba a mezőn. Dajkák
A kisbaba szellemi nevelése. Dajkarímek
Gyermekbetegségek és gyógyításuk. Gyermekhalál

Porban játszó gyermekek
Hat éven aluliak
Öltözet
Tisztálkodás
Alvás
Táplálkozás
Foglalkozás, nevelés
Nagyobb társas összejöveteleken való részvétel
Szellemi nevelkedés, játék, munka

Iskolások
Hat és tizenkét év közöttiek
Öltözet
Alvás
Táplálkozás
Nevelés: elvek, normák, illem
Munkára nevelés, munkába nevelődés
Az iskolás gyermek munkája
Pásztorkodás
A pásztorkodás mint munkafeladat
A pásztorkodó gyermek életmódja
Szénamunka
Földművelés
Erdőlés
Házimunka, kendermunka
Inaskák, cselédek, dajkacskák, szolgálók
Napszám, részesmunka, bérmunka
Iskola
Játékalkalmak
Játék
Játszótársaságok
Ünnepi szokások
Ismerkedés a felnőttek szellemi világával

A felnőttkor küszöbén
Süldevények. (Tzienhárom-tizenöt évesek)
A szőttestől a bolti ruháig
Munka
Szolgálás, cselédkedés
Tanoncévek
Szokások
Játék, cimborálás
Tilalmak
Az ifjúvá válás feltételei
Beavatódás

Bajuszos legények, kontyos nagyleányok
Erkölcs
Találkozási alkalmak
Bizalmasabb kapcsolatok
Párválasztás

A JÁTÉKOK ÉLETE [pdf, 912.9k]
A játékkincs műfaji megoszlása
A kötött népi játékok megoszlása a játékosok neme, életkora és játszóal-
kalom szerint
A kötött népi játékok időbeli tagolódása, forrása és hagyományozódása

Összegezés [pdf, 119.1k]

JÁTÉKKINCS

I. DAJKARÍMEK, MONDÓKÁK, DALOCSKÁK [pdf, 998.9k]
Felnőttek játékai ölbeli gyermekekkel
Altatók
Csitítók, vigasztalók
Cirógatók, csiklandozók
Ujjkiolvasók
Tenyérbemutatók
Csipkedők
Tapsoltatók
Ökölütögetők
Karon hintáztatók
Lábon hintáztatók, térden lovagoltatók.
Állni, járni tanítók
Tréfás játszadozások
Oktató versikék
Csali mesék
Kicsi gyermekek egyszemélyes mondókái
Naphívogatók
Esőindítók, időjárást figyelők
Hangutánzók
Állathívogatók, -űzők, -bosszantók
Gyógyítók
Imák
Dalok
Társas gyermekmondókák
Civódók
Tréfás felelgetők, beugratók
Csúfolódók
Nyelvtörők, nyelvgyakorlók
Számolósdik
Játszóversek, kiszámolók

II. EGYSZERŰ JÁTÉKOK [pdf, 185.4k]
Spontán testedzések
Utánzások, rögtönzések
Jóslások
Bűvészkedések
Hergelődések, beugratások

III. JÁTÉKSZEREK [pdf, 1391.5k]
Gyermekhangszerek
Forgók
Hinták
Labdák
Játékfegyverek
Járművek
Játékbábuk
Játékbútorok, munkaeszközök
Ékszerek
Ügyességpróbák
Papírhajtogatások

IV. ÉNEKES-TÁNCOS JÁTÉKOK [pdf, 1012.1k]
Páros játékok
Mozdulatutánzó váltó körjátékok
Párválasztó váltó körjátékok
Sétáló-menetelő körjátékok
Hidas átbúvásos játékok

V. MOZGÁSOS VAGY TESTEDZŐ JÁTÉKOK [pdf, 933.9k]
Futó-kergető játékok
Elbújásos játékok
Szerepjátszó játékok
Kézügyességi játékok
Ugró-szökellő játékok
Testgyakorló, virtuskodó játékok
Küzdő-vetélkedő játékok
Labdajátékok
Botos játékok

VI. ÉRTELEMFEJLESZTŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ JÁTÉKOK [pdf, 431k]
Szembekötős játékok
Rejtő-kereső és kitalálós játékok
Zálogos játékok
Beugrató-nevettető játékok
Bűvészkedések, tréfás fogadások
Páros játékok
Társasjátékok, fejtörők

VII. ÜNNEPI SZOKÁSOK KÖLTÉSZETE [pdf, 623.1k]
Perecéneklés
Ünnepköszöntés, leányok megéneklése
Névnapköszöntés
Pásztorjáték
Aprószentek
Vízkereszt
Vízbevető

JEGYZETEK
Gyermekvilág [pdf, 233.8k]
Játékkincs [pdf, 414.7k]

Irodalomjegyzék [pdf, 213k]
Tájszójegyzék [pdf, 223.5k]
Jeles napok jegyzéke [pdf, 196.7k]
Növénynevek jegyzéke
Etnobotanikai jegyzék
Népi gombanevek jegyzéke
Dallamok rendje a MNT I. kötete alapján [pdf, 182k]
Adatközlők mutatója
A játékkincs tematikus mutatója [pdf, 236.3k]
A játékkincs betűrendes mutatója [pdf, 151.2k]

Cuprins [pdf, 118.3k]
Contents [pdf, 58.8k]
Inhalt [pdf, 121.3k]