nyomtat

megoszt

Az állami határok kérdése a nemzetközi jogban
BUZA LÁSZLÓ
Katalóguscédula:
Cím: Az állami határok kérdése a nemzetközi jogban
Szerző: BUZA LÁSZLÓ

Megjelenési adatok:
Erdélyi Tudományos Intézet, Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet R.-T., Kolozsvár, 1946
Kategória: ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI
Témakör: jog
Műfaj: tanulmányok


Az állami határok kérdése a nemzetközi jogban két vonatkozásban szerepel: 1. az állami határ fogalma, mint nemzetközi jogi fogalom, 2. az állami határok megállapítása, mint nemzetközi jogi aktus. Az előbbinél a határ mint statikus, az utóbbinál mint dinamikus fogalom a vizsgálat tárgya. Azok a nemzetközi jogszabályok, amelyek az állami határok megállapítására vonatkoznak, eljárási szabályok; ezek ugyanis azt rendezik, hogy milyen szervek és minő formák közt járnak el a határok megállapításakor.

Az állami határok megállapításának materiális nemzetközi jogszabályai nincsenek. Az, hogy egy konkrét esetben hol vonják meg a két állam közötti határt, nem jogi, hanem politikai kérdés. Helyesebben a jogalkotás kérdése, melynél a nemzetközi jog tudományának ugyanaz a szerepe van, mint általában a jogtudománynak az államon belüli jogalkotás kérdéseinél. Kifejti azokat az általános jogi alapelveket, melyek a kérdés rendezésekor nem hagyhatók figyelmen kívül, rámutat a jogfejlődésben megnyilatkozó tendenciákra, kritikáját adja a tételes jog rendelkezéseinek, de nem tételes nemzetközi jogot fejt ki. Az állami határ megállapítása a nemzetközi jogban a jogalkotás és nem a jogalkalmazás, illetőleg a jogérvényesítés kérdése.

Ennek megfelelően ez alkalommal három kérdést fogok vizsgálat tárgyává tenni: 1. az állami határok nemzetközi jogi fogalmát, 2. az állami határok megállapításának nemzetközi jogi eljárási szabályait és 3. azokat az általános elveket, melyeket a helyes jogalkotásnak az állami határok megállapításakor szem előtt kell tartania. [...]

Részlet a tanulmányból
Teljes kötet letöltése: [pdf, 5110.5k]