nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről I. Tündérkert 1541-1571.
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről I. Tündérkert 1541-1571.
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat, Budapest, 1941
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély
Műfaj: tanulmányok
Megjelent az Erdély Öröksége sorozatban. Alcíme: Oláh Miklós, Verancsics Antal, Heltai Gáspár, Mindszenti Gábor, Forgách Ferenc, Borsos Sebestyén, Bánfy Gergely és Szántó István írásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1422.2k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 38.7k]
Ravasz László: Az erdélyi szellem [pdf, 86.5k]
Kardos Tibor: Bevezetés [pdf, 110.2k]
Oláh Miklós: Erdélyről. Részlet «Hungaria et Atila» című művéből (Vindobonae, 1763. 60–69. és 194–198. lapokról). Latinból fordította Novák József. [pdf, 74.9k]
Verancsics Antal: Erdélyről. Részlet «De rebus gestis Hungarorum» című művéből (Monumenta Hungariae Historica II. sorozat, 2. kötet, Pest, 1857. a 140–151 lapokról) . Latinból fordította Szilágyi János [pdf, 79.4k]
Heltai Gáspár: Részletek «Magyar krónika» című művéből (Győr, 1789. I. 334–348., 352–357., 360–367. és 435–452. lapokról. Helyesírás szempontjából összevetve a mű 1575. (Kolozsvár)-i kiadásával). [pdf, 127.2k]
Heltai Gáspár: Részletek «Magyar krónika» című művéből (Győr, 1789. II. 3–17., 41–47., 79–92., 178–187. és 256–278. lapokról. Helyesírás szempontjából összevetve a mű 1575. (Kolozsvár)-i kiadásával). [pdf, 186.6k]
Mindszenti Gábor naplója. Teljes szövegközlés Kemény József és N. Kovács István után (Erdélyország Történetei Tára, Kolozsvár, 1837. I. 7–19. lapokról). [pdf, 80.9k]
Forgách Ferenc: Szemelvények «Magyar Históriájá»-ból (Monumenta Hungariae Historica II. sorozat, 16. kötet, Pest, 1866., az 1–30., 32., 87–92., 109–114., 149–150., 163–174. és 184–187. lapokról). Latinból fordította Novák József. [pdf, 184.9k]
Borsos Sebestyén és Nagy Szabó Ferenc: Részlet «Chronica az világnak lett dolgairól» című munkájukból Mikó Imre közlése után (Erdélyi Történelmi Adatok, I. Kolozsvár, 1855., a 18–35. lapokról). [pdf, 102.8k]
Bánffi Gergely: Teljes szövegközlés Kemény József és N. Kovács István után (Erdélyország Történetei Tára, Kolozsvár, 1837. I. 33–50. lapokról). [pdf, 120.4k]
Heltai Gáspár: A segesvári disputa Részlet «Háló» című művéből (Kolozsvár, 1570. Betűhív kiadása: Régi Magyar Könyvtár 36. kötet, Budapest, 1915. A közölt rész ez új kiadás 55–59. lapjain található). [pdf, 62.8k]
Szántó (Arator) István: Teljes szövege «Brevis et succincta descriptio, quo tempore et qua occasione haereses in Transylvaniam fuerint invectae» című művének Veress Endre szövegközlése után (Fontes Rerum Transylvanicarum V. 199–201. lapokról). Latinból fordította Révay József [pdf, 65.3k]
Időrendi táblázat [pdf, 61.7k]
Az írók életrajzi adatai [pdf, 68.8k]