nyomtat

megoszt

Irodalom és közélet. Cikkek, esszék, tanulmányok
JANCSÓ BÉLA
Katalóguscédula:
Cím: Irodalom és közélet. Cikkek, esszék, tanulmányok
Szerző: JANCSÓ BÉLA

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1973
Nyelv: magyar
Kategória: ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT
Témakör: irodalom
Műfaj: esszék
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1938.7k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 75.4k] [doc, 42.5k]
Mikó Imre: Jancsó Béla irodalmi hagyatéka [pdf, 305.8k] [doc, 455.7k]
Romániai magyar irodalom [pdf, 377.2k] [doc, 443.4k]
Élet és irodalom
Erdélyi irodalom és székely irodalom
Erdélyi antológiák – Erdélyen túl
Aprily Lajosnál
Ne félj!
Egy kérdés mindazokhoz, akik nem jöttek el a Sipos Domokos emlékünnepélyre
Sipos Domokos, a költő
Szentimrei Jenő költészete
Olosz Lajosnál
Kovács Dezsőnél
Apostolok és csavargók
Megszólalnak a kövek
Ördögszekér
Szántó György
Budai Nagy Antal
Benedek Elek hagyatéka
Tamási Áron, Szűzmáriás királyfi
Tamási Áron, Erdélyi csillagok
Kacsó Sándor novellái
Erdély szász szava
Az erdélyi magyar irodalom első történetéhez, melyet román tudós írt meg
Vádak az erdélyi magyar irodalom ellen
Magyar klasszikusok [pdf, 469.3k] [doc, 532k]
Csokonai
Nemes és nemzetes Berzsenyi Dániel
Az elfelejtett Kölcsey
A halhatatlan gyermek
Zsigmond báró
Pálffy János Kemény Zsigmondja és a Kemény Zsigmond probléma
Vajda János
Jókai
Regény Jókairól
Mikszáth Kálmán
Ady, a fiatal újságíró
Révész Béla könyve Adyról
Bús homok szent venyigéje
Móra Ferenc
Kosztolányi Dezső
Juhász Gyula
Az új Karinthy
Móricz Zsigmond
Irodalomelmélet és világirodalom [pdf, 161.3k] [doc, 107k]
A művészet lélektani és társadalmi jelentősége
Expresszionizmus
Poe Edgar
Baudelaire
Romain Rolland
Balzac
Voltaire szíve
Műkritika és színibírálat [pdf, 247.1k] [doc, 227.8k]
Buday György képkiállítása
Arany János balladái
Versek illusztrálása
Gruzda János
Tóth István negyedik linóleum-albuma
Nagy Imre fametszetei
Nagy Imre
Erdélyi képzőművészek kiállítása
Hamlet mint színészi és rendezői probléma
Dandin György
Wedekind. A tavasz ébredése
Névtelenek
Zamolxe
Hevesi Sándor, 1514
Júlia szép leány
Tessitori Nóra
Megrázó hatással mutatkozott be az első magyar nyelvű szavalókórus Kolozsváron
Beethoven
Ifjúsági közélet [pdf, 211.6k] [doc, 218.1k]
A remény osztálya
A Tizenegyek
Balázs Ferenc
Dobai István
Spectator, Az ifjúság válsága
Falu-monográfiák
Gusti professzor és tanítványainak falumunkája
A Gusti-féle falumunka rendszere
Valeriu Bologa, az orvostörténész és az ember
Jegyzetek, névmutató [pdf, 141.3k] [doc, 129k]
Tartalom [doc, 44k]