nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VI. Haldokló Erdély 1662—1703
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VI. Haldokló Erdély 1662—1703
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat Kiadása, Budapest, 1941
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: emlékirat, Erdély története
Műfaj: emlékiratok
Válogatás Cserei Mihály, Rozsnyai Dávid, Bethlen Miklós, Kornis Gáspár, Inczédi Pál és Misztótfalusi Kis Miklós irásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1427.1k]
Tartalom:
Címoldal [pdf, 39k] [doc, 33.3k]
MAKKAI SÁNDOR: Bevezetés [pdf, 102.4k] [doc, 97.8k]
CSEREI MIHÁLY: Históriájából. Részletek «História» című művéből (Újabb Nemzeti Könyvtár I. Pest, 1852., 5–17., 60–102., 106–112., 114–115., 119–122., 125–126., 155–164., 165., 167., 173–177., 179–184., 194–203., 205–207., 222–225., 237–238., 248–252., 254–255., 257–277., 285–288., 292–293., 333–335. hasábjairól.) [pdf, 338.6k] [doc, 449.5k]
ROZSNYAI DÁVID naplójából. Részletek történeti kézirataiból (R. D. történeti maradványai. Monumenta Hungariae Historica II. 8. Pest, 1867. 463–482., 361–382., 491–506. és 508–519. lapokról.) [pdf, 202k] [doc, 248.3k]
BETHLEN MIKLÓS élete. Részletek önéletírásából (B. M. önéletírása, kiadta Szalay László, Pest, 1858., I. 141–175., 178–256., 320–330., 358–363., 371–377., 553–556. és II. 4–15. lapjairól.) [pdf, 337.4k] [doc, 399.9k]
KORNIS GÁSPÁR emlékirata. Teljes szövege az «Új Magyar Múzeum» c. folyóirat 1860. (II.) kötetében, a 333–351. lapokon közzétett emlékiratnak. [pdf, 112.7k] [doc, 111.1k]
INCZÉDI PÁL feljegyzéseiből. 21 sor híján teljes szövege a «Történeti Emlékek a Magyar Nép községi és magán életéből» c. sorozat II. kötete (Pest, 1860.) 4–20. lapjain megjelent feljegyzéseknek. [pdf, 85.8k] [doc, 73.2k]
MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS: Maga mentsége. Előljáró beszéd «M. Tótfalusi K. Miklósnak maga személyének, életének, és különös tselekedetinek mentsége» című munkájá- hoz. Az idézett rész a Tolnai Gábor rendezésében Gyomán, 1940-ben megjelent betű-hű új kiadás 1–21. lapjain található. [pdf, 115.4k] [doc, 92.7k]
Időrendi táblázat [pdf, 54.8k] [doc, 32.8k]
Az írók életrajzi adatai [pdf, 66.8k] [doc, 43.5k]