nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről IX. Erdélyi arcok 1791–1867
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről IX. Erdélyi arcok 1791–1867
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat kiadása, Budapest, 1941
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: emlékirat, napló, önéletírás, Erdély története
Műfaj: emlékiratok
Válogatás Ujfalvy Sándor, Jósika Miklós, Bölöni Farkas Sándor, Bolyai Farkas, Wesselényi Miklós, Barabás Miklós írásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1401k]
Tartalom:
Címoldal [pdf, 66k] [doc, 23k]
Bevezetés [pdf, 149.9k] [doc, 160.8k]
Ujfalvy Sándor emlékirataiból. Szemelvények «Emlékiratainak» Kolozsvárt, 1941-ben, Gyalui Farkas gondozásában megjelent kiadása 16–33., 108–122., 168–171., 203–206., 171–184. és 99–107. lapjairól. [pdf, 223.1k] [doc, 235k]
Jósika Miklós: Emlékirat. Teljes szövegközlése «Emlékirata»-a I. kötetének (Pest, 1869.). [pdf, 305.2k] [doc, 379.4k]
Bölöni Farkas Sándor naplója. Teljes szövege a K. Papp Miklós által a Kolozsvári Nagy Naptárban (1865) és a Magyar Polgár Nagy Naptárában (1869–70) közölt naplónak. [pdf, 141.4k] [doc, 153.6k]
Bolyai Farkas önéletírása. Teljes szövege a Marosvásárhelyi ref. kollégium 1894–95. évi értesítője 272–281. lapjain Koncz József által közölt önéletírásnak, melyet Bolyai a Magyar Tudományos Akadémia elnökének küldött meg. [pdf, 84.5k] [doc, 65.5k]
Wesselényi Miklós naplójából. Részlet. Először közölte P. Szathmáry Károly a Vasárnapi Ujság 1888. évi folyamában a 666–667., 682–684., 698–700., 718. és 730. lapokon. [pdf, 135.9k] [doc, 144.4k]
Barabás Miklós emlékirataiból. Részletek «Emlékiratai»-nak az Olcsó Könyvtárban (1255–1258. szám) megjelent kiadása 5–112., 160–180. és 191. lapjairól. [pdf, 300.7k] [doc, 392.7k]
Tartalom [pdf, 76.7k]