nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről V. Apa és fiú 1630-1661
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről V. Apa és fiú 1630-1661
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat, Budapest
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély, történelem, emlékírók
Műfaj: emlékiratok
Szalárdi János, Enyedi István, Petryvity-Horváth Kozma, Bethlen János, Medgyesi Pál és Apácai Csere János írásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1668.8k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 45.8k] [doc, 33.3k]
Tartalom [pdf, 59.4k] [doc, 27.6k]
Asztalos Miklós: Bevezetés [pdf, 140.8k] [doc, 116.7k]
Szalárdi János: Siralmas krónikájából. Részletek «Siralmas magyar krónika» című munkájából (Újabb Nemzeti Könyvtár, III. Pest, 1853., a 66–74., 75–83., 87–92., 133–135., 136–148., 156., 196–201., 210–217., 224–248., 250–260., 266–289. hasábokról). [pdf, 348.3k] [doc, 459.3k]
Enyedi István: II. Rákóczi György fejedelem lengyelországi útjának és háborújának alkalmatossága. Részlet «Occasio suscepti itineris et belli Principis G. Rákóczi II. in Poloniam» című munkájából (Erdélyi Történelmi Adatok, IV. Kolozsvár, 1862., a 223–252. lapokról). [pdf, 150.6k] [doc, 170k]
Petrityvity-Horváth Kozma: II. Rákóczi György veszedelméről. Részlet önéletírásából (Daniel G.–Thaly K.: Történelmi Kalászok, Pest, 1862., a 15–83. lapokról). [pdf, 238.8k] [doc, 302.1k]
Szalárdi János: Várad elvesztése. Részlet «Siralmas magyar krónika» című munkájából (Újabb Nemzeti Könyvtár, III. Pest, 1853., az 527–589. hasábokról). [pdf, 241k] [doc, 313.3k]
Bethlen János: Kemény János fejedelemsége. Részlet «Rerum Transylvanicarum Libri Quatuor» című munkájából (1664. évi kiadás 193–288. lapjairól). Latinból fordította Waczulik Margit. [pdf, 184.3k] [doc, 205.8k]
Medgyesi Pál: Erdély romlásának okairól. Prédikáció (Közölte Szalárdi János «Siralmas magyar króniká»-jának függelékében, a 659–680. hasábokon). [pdf, 116.9k] [doc, 123.4k]
Apáczai Csere János: Az iskolák igen nagy szükségességéről. Szemelvények «De summa necessitate scholarum» című kolozsvári beköszöntő beszédéből (magyar fordítását közölte Hegedüs István: A Cs. J. paedagógiai munkái, Bp. 1899. c. könyvében; a szemelvények a 114–116., 119. és 128–145. lapokról vannak). [pdf, 112.9k] [doc, 95.7k]
Időrendi táblázat [pdf, 62.4k] [doc, 35.3k]
Az írók életrajzi adatai [pdf, 64k] [doc, 36.4k]