nyomtat

megoszt

Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete
PÉNTEK JÁNOS, SZABÓ ATTILA
Katalóguscédula:
Cím: Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete
Szerző: PÉNTEK JÁNOS, SZABÓ ATTILA

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: néprajz
Műfaj: monográfia, adattár
A fényképeket Szabó Attila, a rajzokat Papp Ernő készítette.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 12827k]
Tartalom:
Címoldal [pdf, 42.2k]
Előszó [pdf, 77.3k]
Bevezetés (Sz. A., P. J.) [pdf, 455k]
Visszatekintés
Etnobotanika a nagyvilágban
Szempontok, módszerek
A növényvilág számokban
Népesség

A természeti környezet (Sz. A.) [pdf, 5218.4k]
Domborzat és tájképi tagolódás
Éghajlat
Talajtakaró

A növénytakaró (Sz. A.) [pdf, 696.9k]
Kalotaszeg növénytakarójának fejlődéstörténetéről
A mai növénytakaró
Az erdők
Övezetalkotó erdők
Fenyvesek
Bükkösök
Tölgyesek
Talajvíztől függő erdei társulások
Égeresek
Füzesek, nyárasok
Kőris-szil ligetek
Ültetett erdők
Cserjések, szegélytársulások
Cserjések
Lágyszárú szegélytársulások
Száraz sorozat
Üde nitrofil sorozat
Köpeny- és sövénytársulások
A gyepek
Csarabosok, szőrfüvesek
Mocsárrétek
Hegy- és dombvidéki mezofil rétek
Dombvidéki félszáraz és száraz gyepek
Mész- és gipszsziklák, tömeléklejtők növényzete
Időleges (vetett) gyepek
Vízes területek növényzete
Lebegő és legyökerező hínárok
Lápok
Nádasok, magassásosok
Erdőírtások, szántóföldek, utak, udvarok növényzete (antropogén vegetáció)
Irtásnövényzet
Szántóföldi (szegetális) gyomnövényzet
Mésztelen sovány szántók gyomosodása
Meszes talajú szántók gyomosodása
Zöldségeskertek, kapáskultúrák gyomosodása
Útmenti (ruderális) gyomnövényzet
Taposatlan ruderális gyomnövényzet
Egyéves gyomtársulások (Sisymbrion)
Kétéves gyomtársulások (Dauco-Melilotion)
Szúróslevelű gyomtársulások (Onopordion)
Taposott ruderális gyomnövényzet (Plantaginetea)
Erősen taposott nedves gyepek, árkok gyomosodása (Agropyro-Rumicion)
Szántási lépcsők (agroteraszok) növényzete

Növényvilág és népi kultúra (P. J., Sz. A.) [pdf, 4587.1k]
Gyűjtögetés Régi és új növények a gazdálkodásban
Egy archaikus búzafaj: az alakor (Triticum monococcum)
A bab és a paszuly
A burgonya
Tökfélék
Kerti virágok, dísznövények
Kiskerti és cserepes viragok
A temetők növényzete
Növények a népi gyógyászatban
Embergyógyászat
Állatgyógyászat
Mérgező növények
Mesterségek, játékok növényei
Épületfák
Növényi eszközök ― növényi tárgyak
Festők, cserzők, kenők
Játékok, játékszerek
Jelek, jelképek, hiedelmek
Elemi jelek, jelzések
A hiedelmek mint kommunikációs és kulturális jelek
Növényi jelek esztétikai szerepe

A népi növénynevek (P. J.) [pdf, 309.4k]
A növénynevek alakrendszere és eredete
I. Egyszerű növénynevek
Az egyszerű növénynevek etimológiai megoszlása
A magyar―román nyelvi kölcsönhatás
II. Képzett növénynevek
III. Összetett növénynevek
Jelölés ― jelentés
Fogalmi keret ― népi ismeret
Nyelvi jelölés
Szemantikai megterheltség
Poliszémia-osztályok

Adattár (P. J., Sz. A.) [pdf, 1627.4k]
1. Fajismeret (elnevezés, felhasználás)
2. A magyar népi növénynevek jegyzéke
3. A román népi növénynevek jegyzéke ― Glosarul denumirilor botanice populare româneşti

Rövidítések
Irodalom [pdf, 174.1k]
Lumea vegetală şi cultura tradiţională din zona Călatei (Rezumat) [pdf, 114.4k]
Plant kingdom and traditional human life in Călata Area (Summary) [pdf, 54.5k]
Cuprins [pdf, 118.9k]
Contents [pdf, 60.1k]